7 myter om 3D CAD (og hvorfor det netop er myter)

myter om 3d cad

Det kan virke som en uoverkommelig opgave at skifte fra konstruktion i 2D til 3D CAD – især hvis man er en lille eller mellemstor virksomhed med begrænsede it-ressourcer, stramme budgetter og små konstruktionsteams. For en lille virksomhed kan selv det mindste fald i produktiviteten for ingeniørerne være svært at retfærdiggøre som en del af investeringen i at implementere 3D – også selvom der er tale om en meget begrænset tidsperiode.

På den lange bane er billedet dog et ganske andet: 3D kan gøre små virksomheder mere smidige og konkurrencedygtige og være med til at udligne forskellen til større konkurrenter, som uden tvivl allerede bruger 3D CAD. 3D CAD kan desuden åbne døren til et væld af integrerede designværktøjer, som kan skærpe konkurrenceevnen yderligere og få produkterne hurtigere på markedet.

Stadig ikke overbevist? Så lad os se på nogle af de mest almindelige myter om 3D CAD – og på hvorfor der netop er tale om myter, der kan aflives.

 

Myte #1: Det er alt for svært at lære
Indrømmet. Det er sjældent helt uden udfordringer at skifte fra 2D til 3D. Men når det først er implementeret, vil langt de fleste hurtigt opleve, at det er langt mere intuitivt og naturligt at konstruere produkter i 3D. Den verden, som produkterne skal anvendes i, er trods alt også i 3D.
Det er dog meget almindeligt at opleve lidt startvanskeligheder, når rutiner og vaner fra 2D konstruktion skal ændres, så der kan arbejdes i 3D.
CAD-udbyderne er klar over dette og har derfor udarbejdet tutorials og værktøjer, som er designet til netop at lette overgangen for ingeniører og konstruktører, som er vant til at arbejde i 2D. Din lokale forhandler har også en lang række muligheder for undervisning og support.

Myte #2: Det vil medføre en væsentlig nedgang i produktiviteten
Dette er en almindelig frygt, især blandt mindre virksomheder med tilsvarende små konstruktionsafdelinger. En ofte anvendt strategi til at minimere nedgang i produktiviteten er at overflytte projekter til 3D CAD i faser, mens der sideløbende arbejdes videre i 2D. På den måde forstyrres de almindelige arbejdsgange ikke undervejs.
En anden mulighed er at implementere 3D i et pilotprojekt, hvor de nye 3D-processer og værktøjer kan testes, så eventuelle problemer kan løses, inden det rulles ud i hele virksomheden. Sådanne pilotprojekter har ofte et nyt, selvstændigt produkt som omdrejningspunkt, så det igangværende arbejde ikke forstyrres.
Når implementeringen af 3D CAD er sat i gang – hvad enten det foregår trinvist eller som pilotprojekt – er der flere ting, der kan hjælpe til at sikre en gnidningsløs overgang. Først og fremmest er det vigtigt, at alle brugere får den rette undervisning. Derudover kan man fremme ”best practices” internt i virksomheden, og hertil er tilstrækkelige support-ressourcer med til at lette overgangen betragteligt.

Myte #3: Vores produkter er simple – 3D CAD er unødvendigt
Selv de mest simple produkter kan faktisk få gavn af 3D konstruktion, fordi det giver fordele i alle faser af produktudviklingen. Bedre designs er kun en del af det. Helt enkle dele kan optimeres gennem virtuelle tests ved hjælp af simuleringsværktøjer. Og når kunderne begynder at foreslå ændringer eller bede om tilpassede versioner af dit produkt, kan ønskerne let imødekommes ved at ændre i 3D-modellen.
Det er nemt at foretage ændringer i simple dele, som oprindeligt at lavet som 2D-tegninger. Enhver 2D-tegning kan let oprettes eller genskabes, når der er lavet ændringer i 3D CAD-systemet, så ændringer i designet kan foretages hurtigere.

Myte #4: Vi kan ikke bruge vores eksisterende data efterfølgende
Du sidder formentlig allerede med en guldgrube af 2D-data, som det har taget år at generere, og du vil ikke starte forfra. Det behøver du heller ikke. Du kan udnytte eksisterende 2D-tegninger til at skabe nye 3D-modeller.
Med SOLIDWORKS kan du importere data i DXF og DWG formater f.eks. fra AutoCAD, så du kan skabe 3D modeller direkte fra dine 2D data. SOLIDWORKS har en række værktøjer til at optimere udarbejdelse af 3D modeller, eksempelvis et værktøj kaldet Design Clipart, som gør det muligt at trække tegninger fra DWG filer ind i SOLIDWORKS modeller.
SOLIDWORKS understøtter også import af ”blokke” fra AutoCAD som basis for skitser af 3D features. Som supplement til disse konverteringsværktøjer kan du også finde partnerprodukter, som er specialiserede i at konvertere 2D tegninger til 3D modeller.
Der kan dog være tilfælde, hvor det giver mening at lade de eksisterende data forblive i 2D. Hvis du bare skal kunne printe og se 2D-tegningerne, har de fleste udbydere gratis 2D-produkter – fx DraftSight – som du kan bruge til at få adgang til og arbejde med ældre data.

Myte #5: Vi kan ikke længere bruge vores 2D-værktøjer
Jo, det kan I godt. De fleste producenter fortsætter med at anvende en kombination af 2D- og 3D-værktøjer af mange forskellige årsager. Til nogle opgaver fungerer 2D-værktøjerne måske stadig bedst for dig, nogle tegninger får du intet udbytte af at konvertere, og til tider kan det være nødvendigt at levere 2D-tegninger til fx leverandører eller kunder.
De fleste 3D CAD-systemer giver mulighed for nemt at eksportere tegninger, billeder og andre former for dokumentation i et væld af 2D-formater, som kan deles med leverandører og kunder.

Myte #6: Jeg har ikke brug for at lære 3D-konstruktion
3D CAD giver betydelige fordele til virksomheder, som vil følge med på et globalt marked, der konstant udvikler sig og bliver mere konkurrencepræget. Men 3D CAD er ikke kun vigtigt for virksomheder.
For den enkelte ingeniør og konstruktør gælder det om at holde sine færdigheder up-to-date. Ingeniør-studerende nu til dags er alle uddannet til at arbejde med 3D-værktøjer, så for ingeniører med nogle år på arbejdsmarkedet handler det om at sikre, at man besidder de nyeste færdigheder for at sikre ens jobposition fremover.

Myte #7: Det er for dyrt
3D CAD er ikke billigt. Men for langt de fleste virksomheder kommer investeringen hurtigt til sin ret i form af højere produktivitet, lavere produktionsomkostninger, bedre kommunikation og datahåndtering og produkter af højere kvalitet. Er du i tvivl om det kan betale sig? Vi kan hjælpe dig med at beregne din forventede Return On Investment (ROI) med Total Cost of Ownership (TCO), så du kan sammenligne alle omkostningerne – software, hardware, vedligeholdelse, opgraderinger, support og undervisning.
Husk på, at det ikke kun er selve 3D CAD-softwaren, som retfærdiggør investeringen, men også alle de øvrige muligheder, der åbnes op for: optimering af produkter gennem simulering, bedre samarbejde mellem teams samt sikker deling og håndtering af data.

Er du stadig ikke overbevist? Prøv selv.
Hvis blot du har en fornuftig plan for implementering, undervisning og support, kan 3D CAD give en lang række fordele, som er med til at skærpe din virksomheds konkurrenceevne betragteligt – kortere time-to-market, forbedret kommunikation, højere kvalitet og bedre produkter. Vi kan hjælpe med den nødvendige rådgivning og planlægning, så skiftet fra 2D til 3D forløber så let som overhovedet muligt. Er du ikke sikker på, om 3D CAD er gavnligt for netop din virksomhed, så kan vi i fællesskab identificere jeres behov og finde ud af, om der er fordele at hente for jer.

>> Kontakt os for at få en gratis demo tilpasset din virksomhed. Hvad har du at tabe?