cecilie

Tip: Dynamisk rammeudfyldning med ’Equations’ og ’Linear Pattern’

  Torben Smith Senior Technical Consultant   Jeg møder af og til dette spørgsmål i supporten: Jeg skal lave en ramme, der er udfyldt med balustre. Mellem hver baluster må lysningen maksimalt være X mm. Hvordan laver jeg en model, der sikrer dette dynamisk, så kravet overholdes, selvom jeg ændrer målet? Løsningen kan være at

Læs mere

Tip: Sådan åbner du STL-filer i 3D Builder

  Mustafa Awelker Technical Consultant   Har du behov for at sende modeller til dine underleverandører eller kunder, så de kan se hvordan modellen ser ud? Vil du sikre dig, at de ikke har adgang til modellens historik? Har de hverken SOLIDWORKS eller mulighed for at installere andre viewere? Så kan løsningen være at konvertere

Læs mere

Tip: Dynamic Mirror

  Jimmy Johansson Technical Consultant   Du kan med fordel benytte dig af symmetri i dine SOLIDWORKS-modeller til at gøre det lettere for dig at skabe dine detaljer. Dette gælder også på skitseniveau. Som mange sikkert allerede ved, rummer SOLIDWORKS et værktøj til at spejle skitsegeometri kaldet ”Mirror Entities”. Hvad mange sandsynligvis ikke er opmærksomme

Læs mere

Tip: Mirror Drawing View

  Frederik Bolmstam Technical Consultant   Med SOLIDWORKS 2017 kom en ny smart funktion i tegningsmodulet. Nu kan du spejle afbildninger (views) af tegninger uden først at skabe en spejlet variant af et emne eller en samlingskonstruktion. Projicerede views og andre tilhørende afbildniviewsnger, såsom detalje- og snittegninger, arver spejlingen fra sit ”parent-view”. For at spejle

Læs mere

Tip: Custom Render mode i SOLIDWORKS Composer

  Peter Gunnarson Technical Consultant   Hvis du vil fremhæve en given komponent i en samlingskonstruktion, kan du vise den via ét view og resten af komponenterne med et andet. I dette tilfælde vil vi vise de aktuelle komponenter i viewet ”Smooth” og de resterende i ”Silhouette”. Sådan ser det ud til at begynde med.

Læs mere

Tip: Link noter til en celle i styklistetabel

  Helena Eidgärde Technical Consultant   Med den nye version af SOLIDWORKS kan du linke en note til en celle i styklistetabellen (BOM-tabel) på tegningen. Det gør du let ved at følge disse trin: Placér en note der, hvor du vil have den, og klik på knappen ”Link Table Cell”, som du finder til venstre

Læs mere

Tip: Rollback på en fil med referencer

Fra og med SOLIDWORKS PDM 2017 er det muligt at tilbagerulle (Rollback) en hel filstruktur med referencefiler til en ældre version i historikken i stedet for som hidtil at være tvunget til at gøre det fil for fil. Det er vigtigt at være klar over, at hvis du vælger at anvende tilbagerulningsfunktionen, er det en

Læs mere

Tip: Copy Settings Wizard

Filip Karlsen Technical Consultant   For at du kan komme hurtigere i gang efter en nyinstallation eller reinstallation rummer SOLIDWORKS værktøjet ”Copy Settings Wizard”. Værktøjet gør det ligeledes nemt for dig at dele din konfiguration med dine kolleger. Copy Settings Wizard blev introduceret allerede i SOLIDWORKS 2005, men der er stadig mange, der ikke kender

Læs mere

WARNING: SOLIDWORKS Resources running low

  Emil Stiuca Technical Consultant   Vi får med jævne mellemrum forespørgsler om, hvorfor denne fejlmeddelelse dukker op. Nogle er uheldige og får den ofte, mens andre aldrig ser den. Selve Resource Monitor programmet er ikke muligt at slå fra eller fjerne, da det er en indbygget del af SOLIDWORKS. De fleste kan ignorere fejlmeddelelsen

Læs mere

Tip: Extrudering fra en størrelsesuafhængig plan overflade

  Henrik Grönberg Technical Consultant   Fra og med SOLIDWORKS 2017 er det muligt ved ”normal” ekstrudering, skæring og overflade-ekstrudering at gennemføre en feature i forhold til en plan overflade fuldstændig uafhængigt af overfladens størrelse. I tidligere versioner var det som bekendt nødvendigt, at skitsen, som lå til grund for en valgt feature, lå inden

Læs mere