3D print – en industriel revolution?

Der er ingen tvivl om, at brugen af 3D printere bliver mere og mere udbredt efterhånden som teknologien bliver billigere og mere brugervenlig. I modsætning til traditionelle laser- og blækprintere, som kun kan printe på papir, kan 3D printere opbygge tredimensionelle objekter bestående af mange tynde lag materiale. Det er efterhånden en del år siden, vi første gang så 3D print brugt til at lave prototyper, smykker, legetøj og værktøj, men udviklingen på området tyder på, at metoden i fremtiden kan bruges til langt større og mere komplicerede ting og vil ændre den måde, hvorpå vi skaber, transporterer og opbevarer ting.

3D print kan i den sammenhæng spille en stor rolle, fordi det skaber mulighed for at printe ting lokalt i stedet for at trække på globale ressourcer. Selvom der stadig er lang vej endnu, har 3D print potentiale til at ændre produktionsmetoder og forsyningskæder på længere sigt.
Hvis vi eksempelvis ser på den traditionelle forsyningskæde

 • Masseproducerede produkter
 •  Produkter ‘skubbes’ og distribueres via lagernetværk til kunder
 • Lang leveringstid
 • Store transportomkostninger
 • Kraftig CO2-påvirkning


Forsyningskæde med 3D-print:
 • Tilpasset produktion
 •  ‘Trækkes’ af slutbrugerens efterspørgsel
 • Lokalt print og distribution
 • Kort leveringstid
 • Lave transportomkostninger
 • Lav CO2-påvirkning

Det betyder, at 3D-print kan påvirke den traditionelle produktionsproces. Det er en subtraktiv proces, hvor metoder såsom skæring og boring anvendes for at lave det endelige produkt.
På den anden side er 3D-tryk en additiv proces med flere lag materiale, der blandes, for at lave den endelige genstand, og det kan føre til nye uudnyttede markeder. Samtidig kan 3D print medvirke til at minimere materialebrug (og ikke mindst spild) og derfor yderligere omkostningsreduktion.
Men én ting er teori – noget andet er som bekendt ofte praksis. For bedre at forstå udviklingen på området vil vi meget gerne vide lidt mere om dit syn på 3D print, så vi håber, du vil hjælpe os ved at besvare nedenstående spørgsmål.

Vi ser frem til at høre dine tanker om 3D-print. Tak for hjælpen!
Charles Nilsson
Product Marketing Manager