Nutidens produktudvikling kræver omstilling til en ny normal, der er præget af forandringer, informationsoverflod og nødvendigheden i at kunne træffe hurtige beslutninger. I marts 2020 virkede det som om verden blev speedet op og stod stille på samme tid. Alle måtte hurtigt tilpasse sig nye regler og restriktioner. Samtidig var virksomheder i alle brancher klar

Læs mere

I dag, den 22. maj 2023, annoncerer PLM Group opkøbet af Dassault Systèmesforhandleren Rand, der er baseret i Finland og Estland. Forhandleren specialiserer sig i avancerede simuleringer og moderne PLM-systemer. Denne ambitiøse fusion markerer et stort skridt i retning af at sikre vores kunders vedvarende succes gennem en omfattende tilgang til produktudviklingsprocessen. Næsten 50 års

Læs mere

I dag, den 29. marts 2023, annoncerer PLM Group opkøbet af den norske SOLIDWORKS-forhandler CAE Consult Scandinavia. Opkøbet vil udvide tilbuddet til det norske CAD-marked og sikre en større teknisk kompetence, der kan følge med de stigende kundekrav.  Dette opkøb er en naturlig udvikling for at styrke udbuddet på det norske marked. En sammenslutning af

Læs mere

I over et århundrede, har produktionsvirksomheder været drevet af nye produktrelaterede teknologiske fremskridt og optimering af produktionslinjer. Der dukker ofte nye procesrelaterede teknologier op, hvilket åbner nye veje for succes i organisationen. Samtidigt betyder det, at virksomheder ofte bevæger sig ind på områder, som de ikke før har kendt til. Flere studier har vist, at

Læs mere

Et stigende antal produktionsvirksomheder, produktudviklere og ingeniører har fået øjnene op for den innovative kraft, som 3D-print har. Selv i 2020, hvor nedbrudte leverandørkæder stoppede produktionen på global plan, voksede 3D-print med 7,5 % (Wohlers Report 2020). Hvis man ikke medregner 2020, har den gennemsnitlige årlige vækst de sidste ti år været på 27 %.

Læs mere

Ledere i dag er enige om, at innovation er nøglen til fremgang, men det er svært at definere, hvad det egentlig indebærer. Vi ser ofte vage definitioner, når der tales om innovation. Det vigtigste at forstå er, at det hele starter med mennesker. Hos PLM Group definerer vi innovation som: “Gennemførelse af en idé, der

Læs mere