Er du klar til at udvikle til Tingenes Internet?

Af Matthew West, SolidWorks
Alle de nye smarte apparater, der hele tiden dukker op, er med til at at gøre internettet både mere nyttigt og spændende, men på samme tid er disse enheder også med til at gøre nettet mere komplekst. Apparaterne spænder fra overvågningskameraer, som holder øje med trafikken i realtid, til apparater, der overvåger din personlige fysiske træningstilstand. Mængden af internet-baserede enheder vokser og bliver mere forskelligartet fra dag til dag og integrerer mere eller mindre obskure apparater og dimser, der rækker langt ud over de computere og servere, internettet oprindeligt var beregnet til at bringe sammen. For brugerne af apparaterne bliver der uendeligt mange muligheder for at lette en masse dagligdagsopgaver, men også for virksomhederne rummer udviklingen af Tingenes Internet et kæmpe vækstpotentiale, hvis det håndteres rigtigt.


Raffinering af designet og integrationen af disse enheder bliver én af de primære teknologiske udfordringer de kommende 10-15 år. Hvis vi griber opgaven rigtigt an og ikke overser vores mål, så vil internettet fortsat udgøre det største enkeltstående udviklingsspring i historien, som gør disse år til den hidtil mest dynamiske periode i menneskehedens historie at leve i.


Det anslås, at et sted mellem 50 og 100 milliarder enheder bliver koblet op til det såkaldte ”Tingenes Internet” inden år 2020. Det er det begreb, der anvendes som fælles betegnelse for alle de apparater og dimser, som ikke er egentlige computere, men alligevel er aktivt forbundet med internettet. For at få det fulde udbytte af dette potentiale, må vi selv påtage os opgaven med at lette integrationen af enhederne i den digitale infrastruktur. Den vigtigste metode for designerne af de nye produkter til at sikre, at de bidrager til at løse deres del af opgaven er konstant at minde sig selv om, hvem løsningerne udvikles til – er de beregnet på individuelle brugere, erhvervslivet eller offentlige myndigheder? Med dette in mente, er der tre overordnede regler at holde sig for øje:
1.      Alle internetbrugere går efter at spare eller tjene penge ved at øge deres adgang til information. Stræb derfor efter at skabe produkter, der gør dette og samtidig gør opgaven enklere og hurtigere for brugeren.
2.      Identificer de specifikke behov hos privatbrugere, erhvervsliv og offentlige myndigheder hver for sig, og forudse den fremtidige udvikling i deres behov. Spørg dig selv: Hvor tangerer disse gruppers behov hinanden i øjeblikket, og hvor vil de være forskellige eller sammenfaldende på nye måder i fremtiden?

3.      Skab metoder til at isolere de specifikke behov, der kendetegner den målgruppe, du udvikler til. Prioriter målgruppens behov på bekostning af presserende interesser fra andre grupper.
SolidWorks’ hjemmeside kan du hente artiklen ”Designing for the Internet of Things”.
SolidWorks har desuden for nylig afholdt et webseminar om emnet – det kan du se her