HP Arbejdsstationer og SolidWorks hjælper med til at løfte broer og boreplatforme

Når gigantiske broelementer, dele til boreplatforme eller skibsmotorer skal transporteres til søs og monteres, er konsulentfirmaet Terra Navtica ofte med til at løse opgaven. CAD-systemet SolidWorks og arbejdsstationer fra HP spiller en central rolle i udviklingen af firmaets løsninger.

Gigantiske elementer til eksempelvis broerne over Storebælt og Øresund, offshore-anlæg og skibsmotorer har mindst tre ting til fælles: De er store, tunge og skal ofte transporteres til søs på have eller via floder verden over.

Konsulentfirmaet Terra Navtica i Hvidovre står bag udviklingen af avancerede løsninger til håndtering, transport og installation af meget stort og tungt udstyr til søs.

Udviklingen af løsningerne sker ved hjælp af 3D CAD-systemet SolidWorks, som afvikles på arbejdsstationer fra HP. Løsningen er leveret af PLM Group.

CAD-systemet hos Terra Navtica kører på fire af de allernyeste og kraftigste CAD-arbejdsstationer fra HP. Der er tale om tre HP Z400 desktop-arbejdsstationer pladser alle udstyret med dobbelte 24-tommer skærme samt HP’s nyeste og kraftigste bærbare arbejdsstation EliteBook 8740W, som blev indkøbt specielt til brug i forbindelse med et projekt i Kina. Den bærbare arbejdsstation giver via internet adgang til projektdata, når Terra Navticas medarbejdere er på opgaver verden over.

”Vi er afhængige af, at vores CAD-system kører uden afbrydelser, og derfor har vi valgt at satse på den bedst mulige og mest stabile løsning på hardwaresiden,” forklarer administrerende direktør Jean-Luc Morbelli, Terra Navtica.

Design og simulering
3D CAD-systemet er basis for al udvikling hos Terra Navtica. Systemet anvendes til både design i 3D og ikke mindst til virtuel simulering af bevægelsesmønstrene for de gigantiske strukturer, når de skal løftes på plads med kraner og monteres. Jean-Luc Morbelli siger:

”Med SolidWorks Simulation kan vi vise og analysere løfteoperationerne præcist på skærmen. I vores branche er det afgørende at vide, hvad et objekt fylder og vejer, når det skal flyttes, og 3D-modellerne giver os al den nødvendige information. De har også stor betydning for vores samarbejde med forsikringsselskaberne, der spiller en central rolle i vores branche.”

Modeller genanvendes
Jean-Luc Morbelli peger på, at det desuden er en kæmpestor hjælp for Terra Navtica at kunne anvende 3D-modeller som basis for sine konstruktioner af løfteudstyr.

Når et objekt eksempelvis skal løftes et på plads med en kran anvendes wirer til at forbinde objektet med kranens krog. Med SolidWorks skabes en parametrisk datamodel af forbindelsen mellem objektet og kranens krog.

Modellen kan så tilpasses til det udstyr, der er til rådighed og andre betingelser på det sted, hvor man arbejder. Det betyder, at Terra Navtica undgår at skulle lave nye konstruktioner af løfteudstyret fra gang til gang, men i stedet kan nøjes med at indtaste de relevante parametre.

CAD Fra A til Z
Terra Navtica anvender CAD-modeller fra sine kunder, der importeres ind i SolidWorks, hvor de danner basis for konsulentfirmaets arbejde med udvikling af løfteudstyret. Kommunikationen med kunderne under projekterne sker via SolidWorks-tegninger og 3D-modeller og animationer udført med 3D-kommunikationsværktøjet eDrawings.

”Vi anvender tegningerne fra SolidWorks fra A til Z –  fra et projekt starter som et udbud over transporten af de færdige objekter, der kan veje tusinder af tons, fra eksempelvis Kina til Venezuela til opstillingen af dem på bestemmelsesstedet,” forklarer Jean-Luc Morbelli og tilføjer:

”SolidWorks sikrer, at al information i både 3D-modeller og tegninger altid er opdateret og hænger sammen. Når vi befinder os ”in the middle of nowhere” et sted på Vestafrikas kyst og skal flytte et kæmpestort objekt, kan det gå rigtig galt, og derfor er vi nødt til at sikre os, at vi ikke arbejder med forældet information. Vi er nødt til at arbejde med en risikofaktor på nul.”

Om Terra Navtica
TerraNavtica leverer konsulentydelser baseret på innovative metoder til transport, håndtering, installation eller bortskaffelse af tunge og kæmpestore strukturer til anvendelse i maritime miljøer. Ydelserne spænder fra rådgivning omkring udvikling over MWS-risikovurdering af projekter til turnkey-løsninger.