Hvordan kan du nytænke produktudviklingsprocessen i en tid præget af forandringer?

Nutidens produktudvikling kræver omstilling til en ny normal, der er præget af forandringer, informationsoverflod og nødvendigheden i at kunne træffe hurtige beslutninger.

I marts 2020 virkede det som om verden blev speedet op og stod stille på samme tid. Alle måtte hurtigt tilpasse sig nye regler og restriktioner. Samtidig var virksomheder i alle brancher klar over effekten af nedtrapningen – selv sundhedspersonale blev tvunget til at vente på livsreddende udstyr og forsyninger.

Vi kan endnu ikke med klarhed sige, at verden er tilbage til normalen, selvom der er foretaget justeringer, der gør, at virksomheder kan opstarte eller ekspandere sin virksomhed. Faktisk argumenterer John P. Kotter, Vanessa Akhtar og Gaurav Gupta i deres artikel i Harvard Business Review, at “…alle indikationer er, at stigende fleksibilitet, kompleksitet og hurtige forandringer er den nye normal, hvilket igen kræver nye måder at drive ændringer på inden for organisationer.”

Industry 4.0 – Brug af teknologi for at tilpasse sig

At kunne stole på digitale værktøj – specielt dem som omhandler kommunikation – har været afgørende den sidste tid. Men for virksomheder, som arbejder med produktudvikling, findes der yderligere barrierer, der skal overvindes. Forskning og udvikling, design, test og produktion af fysiske produkter har været på vej mod digitalisering i årevis, også kendt som Industri 4.0, men den globale pandemi har fremskyndet ideen om at “implementere det i fremtiden”.

Faktum er, at de fleste virksomhedsledere forstår fordelene ved digital innovation. 85% af administrerende direktører bekræftede, at det er vigtigt at være en digital virksomhed for at få succes – men mange føler, at de ikke er i stand til at drage fordel af de langsigtede fordele og i stedet fokuserer på kortsigtede mål (Deloitte, 2021). Men når du træffer beslutninger for en produktionsvirksomhed, der skal fungere langt ud i fremtiden, skal disse beslutninger være forankret i fremtidens realiteter, ikke i nutidens frygt og kortsigtede behov.

At drive innovation fremad er ikke så svært, som vores frygt får os til at tro. I produktudviklingsprocessen har vi set den positive effekt, som digitaliseringen har haft på forskellige aspekter af udviklings- og produktionsmetoder – uanset om det er en 3D-printet flydel eller en hurtigere prototypingfase. Resultaterne af disse effektiviseringer er afgørende; IDC hævder, at teknologiske investeringer i nordisk produktion har holdt økonomien stabil på trods af et fald i antallet af virksomheder og ansatte.

En digital tilgang til produktudviklingsprocessen

Vi står over for en ny normal – forandring er grundlæggende, og det betyder, at organisationer og processer skal være fleksible. Det kan opnås gennem teknologiske fremskridt inden for produktudvikling. Organisationen skal være agil på tværs af alle niveauer og afdelinger, fordi det er en hel organisation, der skal tilpasse sig kundernes behov.

“Produktudviklingsprocessen skal kombinere input fra design, teknik, salg, marketing, indkøb og andre funktioner.”— Rob Loughlin, et al. McKinsey & Company

Heldigvis er 3D CAD og andre professionelle værktøjer ikke de eneste muligheder på digitaliseringsrejsen. Du kan vælge at gentænke produktudvikling som en virksomhedsindsats – og samle hele organisationens funktioner under ét tag i en samarbejdsbaseret PLM-proces (Product Lifecycle Management) ved hjælp af innovationsplatformen 3DEXPERIENCE.

Denne tilgang er en del af de udfordringer, vi alle har stået over for under pandemien. At arbejde eksternt fra forskellige steder, på forskellige tidspunkter, på forskellige enheder – og samtidig levere de samme resultater som før.

Digitalisering og innovation – og andre fordele

Når produktudvikling udvikler sig til en proces, der strækker sig fra 3D CAD-design til produktion og endda til kundekontakt, betyder det, at du ikke kun udvikler et produkt, der opfylder dine kunders krav, men også muliggør samarbejdsprocesser og skaber effektivitet, der kan overføres fra projekt til projekt.

Fra rutine til innovation

Det gode ved processen er, at den ikke ændrer, hvordan din virksomhed arbejder, men gør det muligt at arbejde endnu bedre – hvilket igen giver dig mulighed for at innovere. I stedet for at bruge tid på udviklingsprocessen i forældede datahåndteringsrutiner, kan du blive mere kreativ med selve produktet. Med digitale processer på plads kan du fokusere på det, der adskiller dig fra dine konkurrenter.

Databaseret beslutningstagning

Med digitaliseringen har teams stadig adgang til de værktøjer, de har brug for, samt information, som de tidligere var nødt til at søge efter. Eller endnu værre – at skulle spørge og vente på det rigtige svar, mens man henviser til den seneste version af designfilen.

Data er drivkraften bag alle moderne forretningsprocesser og er en stor del af Industri 4.0. At arbejde i et system, der giver dig mulighed for at organisere data og integrere dem på tværs af alle afdelinger, giver teammedlemmerne mulighed for at analysere og bruge oplysningerne på en ny måde. I sidste ende sikrer det, at du kører smartere og mere effektive projekter og virksomheder.

Cloudtilgang og sikker datahåndtering

Med en cloud-baseret innovationsplatform har teammedlemmer fra forskellige afdelinger adgang til filer, uanset deres fysiske placering – så opdateringer foretages så hurtigt, som internethastighederne tillader det. Adgangen til information i systemet bestemmes af hver persons rolle – hvilket igen betyder, at alle ændringer er kontrollerede og sporbare. Samtidig gemmes filerne sikkert fra applikations- til cloud-niveau, hvilket sikrer, at dit arbejde er sikkert for din IP og dine kunder.

Uden de begrænsninger, der er forbundet med licenser til downloadet software, kan teams samarbejde og innovere hurtigt. Nye ideer kan brainstormes, testes og skubbes videre i udviklingsprocessen hurtigere end før. Ideer, der ikke fungerer, kan effektivt justeres til at fungere. I mellemtiden kan ideer, der bliver lagt til side i et projekt, gemmes til fremtidige projekter. Desuden giver evnen til at samarbejde medarbejderne et nyt niveau af ejerskab i de produkter, de udvikler.

Samlet set vil indvirkningen af den nye produktudviklingsproces være enorm. Udfordringerne med en global pandemi har vist os, at vi er omstillingsparate, men vi er nødt til at træffe beslutninger hurtigt og sikkert. Endnu bedre er det, at vi kan foretage investeringer i produktudviklingsteknologi, når vi forstår de langsigtede fordele, i stedet for at blive tvunget til det af uforudsete omstændigheder. Når vi omfavner usikkerheden ved forandring og gør organisationen mere fleksibel, skaber vi en fremtid, der fungerer uden for nutidens begrænsninger.

Vi skal huske, at skridtene mod at omfavne den nye måde at produktudvikle på er netop det – skridt. Når vi sigter efter fremskridt, omfavner vi innovation – og det er meget lettere med den rette tankegang og de digitale værktøjer, der muliggør det.

Kontakt os for at høre mere lige her.