Kæmpe forandringer er på vej indenfor produktion

Internet of Things, 3D-print og intelligente automationssystemer. Virksomhedsledere og produktionsfolk bør holde nøje øje med disse begreber, der tilsammen indikerer, at den næste revolution inden for fremstilling er godt i gang.

Inden for blot få år vil den forandre de traditionelle fremstillingsmetoder og forretningsprocesser radikalt. I Europa er overskriften Industrie 4.0 og i USA er betegnelsen Smart Manufacturing. Målet er at øge værditilvæksten via etablering af intelligente fabrikker karakteriseret ved fleksibilitet, effektiv udnyttelse af ressourcer og ergonomi.

Industrie 4.0 /Smart Manufacturing refererer til den fjerde store bølge inden for fremstilling hvor produkter og produktionssystemer koblet sammen via ”Internet of Things” (IoT) bliver ”cyber-fysiske” og eksisterer både som virtuelle og fysiske modeller. I den cyber-fysiske verden hvor den virtuelle og den fysiske verden er bundet fuldstændigt sammen bliver selve produktet til en aktiv del af produktionsprocessen. Forudsætningen for denne forbindelse er at alle elementerne i processen eksisterer både virtuelt og fysisk. For eksempel i form af intelligente 3D CAD-modeller af både produkter og udstyr til produktion og distribution.

IoT binder systemer med indbyggede sensorer og radiobrikker (RFID-tags) aktuatorer alle mulige former for produktionsudstyr sammen og gør maskiner og systemer i stand til at kommunikere indbyrdes. Det gælder både maskiner, produkter og transportsystemer. Med cyber-fysiske produktionssystemer bliver det muligt at producere/distribuere optimalt – også på tværs af traditionelle barrierer mellem individuelle virksomheder. Resultatet er øget fleksibilitet og kortere tid-til-marked.

3D-print, robotter og IoT
For at komme med på bølgen fremhæver det amerikanske netmedie for produktion Manufacturing.net at beslutningstagere omkring produktion i 2016 bør fokusere deres investeringer på en række kerneteknologier. Det gælder eksempelvis 3D-print, fysiske automationssystemer med udnyttelse af eksempelvis intelligente robotter samt ikke mindst IoT.

 

3D-print er i disse år inde i en eksplosiv vækst, hvor væksten i markedet af konsulentfirmaet A.T. Kearney spås en fordobling de næste blot fire år og i 2020 vil have en omsætning på godt 113 milliarder kroner.
Anvendelsesmulighederne for 3D-print breder sig hele tiden og med eksempelvis print i metaller og keramiske materialer udgør 3D-print i dag både et supplement og et alternativ til traditionelle fremstillingsmetoder.

Anvendelsen af robotter i produktion udviser ligeledes en imponerende vækst. I følge den internationale robotsammenslutning IFR voksede antallet af industrirobotter i anvendelse med 48 procent i perioden 2010-14. I USA har væksten i antallet af industrirobotter i produktionsmiljøer været markant.

Med hensyn til investeringer i IoT går det endnu noget langsommere trods oplagte besparelsesmuligheder og effektivitetsgevinster. I forbindelse med måling af maskinydelse via IoT har en amerikansk undersøgelse påvist 25 procents besparelse i forbindelse med vedligehold af maskiner og 50 procents reduktion af ikke planlagte stoptider.

Konsulentfirmaet Gartner Group vurderer dog at installation af IoT-enheder vil vokse betydeligt de kommende år. Hvor antallet at installerede enheder i år forventes at være godt 6.000 vil det de næste fem år vokse til knap 21.000, spår Gartner Group og tilføjer at virksomheder som indfører teknologien tidligt vil opnå de største gevinster.

Tyskland og USA er i front
Udviklingen af Industrie 4.0/Smart Manufacturing koncepter og implementeringen af løsninger foregår i dag først og fremmest i Tyskland og USA. I begge lande er skabt netværk for at facilitere et samarbejde mellem industrivirksomheder, leverandører af teknologi, uddannelses- og forskningsinstitutioner samt offentlige institutioner. Netværkene har til formål at udbrede kendskabet til tankesættene bag Industrie 4.0/Smart Manufacturing og være med til at sikre at industrien udnytter ideerne.

 

 

Industrielle revolutioner

• 1. (omkring 1760): Skyldtes indførelse af mekaniske produktionsfaciliteter drevet af vand og damp

• 2. (omkring 1900): Indførelse af masseproduktion baseret på arbejdsdeling og udnyttelsen af elektrisk energi.

• 3. (omkring 1970): Yderligere automatisering af produktion med anvendelse af elektronik og IT

• 4. (i dag): Baseret på cyber-fysiske produktionssystemer