Manufacturing Ecosystem sikrer fælles forståelse og store gevinster

Med det tæt integrerede software-økosystem til produktion Manufacturing Ecosystem fra SolidWorks er vejen fra idé til til markedsføring af det færdige produkt betydeligt kortere med færre kostbare forhindringer.

Det er ofte en lang rejse at nå fra de første konceptuelle ideer til det færdige produkt er klar til at erobre markedet og generere omsætning og indtjening. Én af de væsentlige hurdler er at mange virksomheder i dag anvender forskellige softwareløsninger, der ikke kan ”tale sammen” og ikke kan præsentere data på en letforståelig måde.

Dette giver det ofte anledning til tids og ressourcekrævende og dermed kostbare misforståelser mellem udviklingsafdelingen og produktionen, fordi medarbejderne i produktionsafdelingen har svært ved at afkode de 2D tegninger, de modtager. Ofte svarer tegningerne ikke til de 3D-emner, der skal fremstilles, eller de bliver fejlfortolket hvilket gør det unødig svært at anvende dem som grundlag for produktion. Produktionen skal desuden ofte samle egenproducerede eller indkøbte emner som ikke passer ordentligt sammen.

Færre kostbare fejl og kortere vej til markedet
Ved at anvende integrerede softwareløsninger, som taler samme ”sprog” kan en lang række mulige flaskehalse, fejl og spild undgås ved at strømline dataudvekslingen og fjerne forståelseskløfterne mellem virksomhedens afdelinger.

Manufacturing Ecosystem er et holistisk økosystem af sømløst integrerede applikationer som fjerner barriererne mellem de forskellige afdelinger, som indgår i tilblivelsen af et nyt produkt. Økosystemet omfatter mere end 60 softwareløsninger fra SolidWorks Gold Partners, som tilsammen dækker alle mulige aspekter af udviklings- og produktionsforløb. Alle applikationerne håndteres fra det kendte SolidWorks 3D CAD-miljø og derved reduceres omkostningerne til uddannelse og træning i de forskellige softwarepakker betydeligt.

Integrationen betyder at teams fra virksomheden udviklings og produktionsafdelinger kan arbejde sammen i parallelle forløb på det samme projekt uden at skulle importere og eksportere data, hvilket betyder en væsentlig reduktion af tid-til-marked.

SOLIDWORKS-Manufacturing-Ecocystem-768x402

3D-modeller sikrer dynamiske produktionsprocesser
Blandt de nyeste skud på stammen er SolidWorks MBD (Model-Based Definition). Softwaren gør det muligt at komme hurtigere fra udviklings- til produktionsfasen ved at skabe 3D tegninger og definere, organisere og publicere fremstillingsspecifikationer direkte i 3D-emner og samlingskonstruktioner. Det fjerner tvetydighed og strømliner fremstillingsprocessen og kan dermed sikre færre fejl og hurtigere processer i produktionen.

En række partnere har valgt at integrere MBD tæt med deres applikationer. Det gælder eksempelvis CAMworks, der anvender data fra MBD til at automatisere valget af fremstillingsmetode og dermed har skabt en intelligent modelbaseret fremstillingsløsning. En anden partner, Origin, der udvikler inspektionssoftwaren CheckMate anvender modeldata fra MBD til automatiseret programmering af koordinatmåle-maskiner, hvilket forkorter programmeringstiden fra timer til minutter og reducerer mulighederne for menneskelige fejl betydeligt.

Bedre inspektion og højere kvalitet
Inspektion og kvalitetskontrol kan effektiviseres gennem SolidWorks Inspection. Softwaren anvender eksisterende 2D-data som SolidWorks-tegninger og PDF-filer til at automatisere skabelsen af inspektionsdokumenter og dermed forbedre processerne omkring kvalitetskontrol. Kombineret med forfattersystemet SolidWorks Composer er det muligt at skabe præcise og letforståelige interaktive inspektions- og kontrol-dokumenter.

Med SolidWorks Costing kan designere og producenter automatisk anslå produktionsomkostninger direkte ud fra 3D modeller, hvilket hjælper udviklingsafdelingen med at træffe designbeslutninger i realtid baseret på omkostningsanalyser og hjælper ledelsen med at sikre at produktomkostningerne overholder budgetterne.

Ovenstående er blot et lille udpluk af de softwareløsninger, der indgår i Manufacturing Ecosystem. For at få mere infomation om det væld af muligheder, der ligger i løsningerne fra SolidWorks og partnerne kan du kontakte PLM Group, der altid kan hjælpe din virksomhed med at udvælge og implementere præcis de løsninger, som kan bidrage til at fremstille bedre produkter på den mest effektive måde.

Kontakt os for en snak om mulighederne

Silva Lill


Silva Lill

Marketing Officer, 
PLM Group