Nøglen til de ti innovationstyper

Ledere i dag er enige om, at innovation er nøglen til fremgang, men det er svært at definere, hvad det egentlig indebærer.
Vi ser ofte vage definitioner, når der tales om innovation. Det vigtigste at forstå er, at det hele starter med mennesker.

Hos PLM Group definerer vi innovation som: “Gennemførelse af en idé, der løser en specifik udfordring og skaber værdi for både virksomheden og kunden.” Der er mange måder, hvorpå vi kan få dig til at innovere, men for at nå dertil skal vi først se på de forskellige typer af innovation. Dette er for at forstå, at det er mere end blot at skabe et nyt produkt.

Det handler om at have en innovativ tilgang til problemløsning. Geniale innovationer opstår, når mennesker arbejder sammen mod et fælles mål. Det er den innovative kultur, du skaber i din organisation, der driver innovationen frem. Det er dine medarbejderes værdier, adfærd og handlinger, der sætter skub i tingene og giver næring til innovation. Og med det rigtige team er intet umuligt.

Lad software og platforme som 3DEXPERIENCE være sekundære og være et hjælpemiddel til at nå målet – det er menneskerne, der skal sætte gang i innovationen. Giv dem muligheden, og se hvad de kan opnå.

Innovation management – skab en innovationskultur

Selvom en stram struktur, kan hjælpe med at frembringe resultater, så er vejen til innovation ikke så simpel.

En typisk innovation management model starter med mennesker, kultur og organisation, som skaber grundlaget for nye og spændende ideer.
Derefter vælges de bedste ud, implementeres og din innovationsstrategi bringes til live. Alle disse elementer spiller en afgørende rolle, men processen vil være fyldt med uforudsigelighed.

Team Dimensional Profile (TDP) har til formål at forklare dette organiserede kaos, som det også kaldes. TDP tager udgangspunkt i mennesker og fokuserer på deres roller og styrker. Som leder kan du bruge den til at sikre, at folk gør det, de kan lide og er gode til i et organiseret miljø. Til gengæld vil de skabe produkter, tjenester og processer på tværs af organisationen.

TDP anerkender fire forskellige tilgange til arbejdet:

  • Konceptuel – arbejde med nye idéer og deres alternativer
  • Spontan – skabe uventede forbindelser og nedbryde grænser
  • Normativ – forbinde idéer med praksis
  • Metodisk – dokumentere og organisere

    Mellem disse tilgange har folk en tendens til at falde ind i roller eller kategorier, der svarer til deres arbejdsstil.

Rollerne i Team Dimension Profile

I innovation management kan du se og identificere de vigtige roller i et team.

En Creator søger efter utraditionelle idéer for at komme i gang med at udvikle. De er ikke bange for at begå fejl eller fejle. Som Creator lader man sig sjældent begrænse af regler.  

En Advancer anerkender nye idéer og alternativer, men kan også udvikle eksisterende idéer. De kan lide at planlægge grundigt og trække på tidligere erfaringer. Det forekommer naturligt dem at tænke og handle ud over de begrænsede regler.  

En Refiner stiller spørgsmål til idéer. De analyserer og bruger metodiske metoder til at finde fejl og mangler. De er gode til at revurdere idéer og finde alternativer. Målet er altid at få succesfulde resultater.

En Executor følger op på teamets mål og visioner, implementerer fælles ideer og løsninger og er grundig i sin planlægning. De stræber efter kvalitet og præcision og lader andre styre teamets arbejde. De er tilfredse, når slutresultatet er i overensstemmelse med den oprindelige idé. 

En Facilitator befinder sig i midten af alle fire tilgange. De fokuserer på alle teammedlemmernes bidrag og udvikling. De følger hele innovationsprocessen fra start til slut og styrer og støtter samarbejdet i teamet. De sikrer, at alle arbejder sammen ved at koordinere og afbalancere teamet. 

Der er gode chancer for, at du allerede har disse typer af roller i din organisation. Din rolle som leder er at styrke disse personligheder ved at muliggøre tiltag for bedre samarbejde gennem digitalisering. En enkel måde at opmuntre dine teammedlemmer med forskellige færdigheder og rolletyper til at samarbejde på er ved at skabe interaktionspunkter. For eksempel giver 3DExperience-platformen, et 3D-økosystem, alle teams mulighed for at bidrage til projekter. Når de forskellige rolletyper i dit team kan samarbejde problemfrit, vil din organisation innovere på alle områder.

De ti innovationstyper 

Når din organisation samarbejder gennem digitalisering, vil dit team kunne kombinere deres styrker og arbejdsmetoder for at fokusere på innovation. 

Igen er det vigtigt at nævne, at innovation ikke er en enkelt proces. Den kan finde sted på tværs af organisationen og dens funktioner. Doblins Ti Typer af Innovation fremsætter en ramme for innovation. Det drejer sig ikke kun om de nye produkter, man skaber; det er kun én måde at innovere på. Denne ramme viser dig, hvordan du kan identificere nye muligheder og omdanne eksisterende forretningsmodeller til rentable og bæredygtige modeller.

Doblin’s Ten Types of Innovation

Innovationstyperne er opdelt i tre underkategorier: konfiguration, udbud og erfaring. Konfigurationstyperne er for det meste internt fokuserede og ikke kundeorienterede. Kategorierne tilbud og erfaring er helt eller delvist kundeorienterede. 

Konfiguration

1. Profitmodel – Hvordan tjener du penge?
Alt for ofte kan profitmodeller forblive uændrede i årtier. Innovative profitmodeller udfordrer status quo i forhold til, hvad branchen sælger, hvor meget den tager, eller hvordan indtægterne opkræves. Ved at implementere innovative profitmodeller kan du omsætte dine tilbud til profit. Det viser, at du ved, hvad dine kunder faktisk ønsker, og hvor der kan findes nye indtægtsmuligheder.

2. Struktur – Hvordan organiserer og tilpasser du talent og aktiver?
Den innovative struktur organiserer din virksomheds aktiver på nye måder. Disse kan være hårde, menneskelige eller immaterielle – hvordan du forvalter dine talenter, eller hvordan du forstyrrer virksomhedens faste omkostninger i afdelinger som HR, F&U og IT. Dette vil til gengæld hjælpe dig med at tiltrække og fastholde nye talenter ved at skabe et yderst produktivt arbejdsmiljø, hvor nye idéer er velkomne og kreativitet fremmes (en grobund for innovation).

3. Netværk – Hvordan skaber du kontakt med andre for at skabe værdi?
Det er umuligt at gøre alting alene, og det bør du heller ikke have behov for. Netværksinnovationer ser på, hvordan man kan drage fordel af andre virksomheders processer, tilbud, teknologier, kanaler og mærker. På den måde fokuserer du på det, din virksomhed er god til, og overlader resten til andre med samme styrker. Der er uendelige muligheder for samarbejder med nære forretningspartnere eller endda med dine konkurrenter.

4. Proces – Hvordan bruger du en signatur eller en overlegen metode til at udføre dit arbejde?
Procesinnovation ser på, hvordan dine primære tilbud skabes. Innovation her betyder en drastisk revision af dine marginer, øget effektivitet og hurtig tilpasning til forandringer. Disse nye processer kan potentielt blive proprietære og give dig en fordel i forhold til dine konkurrenter i fremtiden. Det er din varemærkebeskyttede måde at fremstille dit produkt på, som dine konkurrenter ikke kan kopiere.

Det du tilbyder

5. Produktets ydeevne – Hvordan udvikler du særlige egenskaber og funktioner?
Alt for ofte tror folk, at produktydelse er det, som innovation handler om. Det er en vigtig del, men det er essentielt at huske, at der er ni andre typer af innovation.

Innovativ produktydelse handler om værdien, funktionerne og kvaliteten af dine tilbud. Det kan være helt nye produkter eller opdateringer af eksisterende produkter, der tilføjer værdi til din Product Lifecycle Management. Produktydelse handler om at levere en langsigtet konkurrencefordel i stedet for blot at kopiere en lidt bedre version af et produkt, som dine konkurrenter fremstiller.

6. Produktsystem – Hvordan skaber du komplementære produkter og tjenester?
Innovation inden for produktsystemer ser på, hvordan de enkelte produkter og tjenester er forbundet. Man undersøger, hvordan man kan skabe værdifulde forbindelser mellem forskellige tilbud. Disse innovationer hjælper dig så med at opbygge et miljø, der engagerer dine kunder og adskiller dig fra konkurrenterne.

Oplevelsen

Types of Innovation - Experience
  1. Service – Hvordan understøtter og forstærker du værdien af det som du tilbyder? 

Serviceinnovationer forbedrer brugen, ydeevnen og værdien af dine produkter og tjenester. I denne kategori gøres produkter og tjenester nemmere at prøve, bruge og nyde og der løses fejl for at lette kundeoplevelsen. Hvis du lykkedes med denne kategori, vil du engagere dine kunder på en måde, der får dem til at blive tilbagevendende. 

  1. Brand – Hvordan repræsenterer du det som du tilbyder og din virksomhed?  

Hvordan ønsker du, at en teknologisk innovation og dit brand skal blive genkendt og husket? I sidste ende påvirker dit brand dine kunder til at vælge dig frem for dine konkurrenter. Brands giver ofte et løfte for at tiltrække kunderne, og dette gennemføres gennem kommunikation, markedsføring og serviceinteraktioner. Når det gøres rigtigt, kan brandinnovationer gøre dit produkt eller din tjenesteydelse til noget værdifuldt. Brandinnovation er hvad der adskiller dig fra andre. 

  1. Kanal – Hvordan leverer du det som du tilbyder til kunder og brugere?

Innovation af kanaler hjælper dig med at komme i kontakt med dine kunder. E-handel er et godt eksempel på dette, men fysiske butikker spiller stadig en vigtig rolle i den måde, vi interagerer med vores kunder på.

  1. Kundeinddragelse – Hvordan fremmer du succesfulde interaktioner? 

Kundeengagement handler om at forstå kunderne og bruge denne indsigt til at skabe en meningsfuld forbindelse mellem dit brand og dem. Det kan være automatisering af processer, og ved at skabe en følelse af fællesskab og tilhørsforhold. 

Eksempler på innovation

Ekstern innovation er udvikling af produkt- og det som du tilbyder som service. Det er også den måde, kunderne interagerer med din virksomhed og dens produkter på.

Intern innovation er den organisatoriske struktur, de interne processer og den måde, hvorpå virksomheden tjener penge. Det er den innovation, der gør det muligt at gennemføre eksterne ændringer.

Innovation gennem digitalisering

De ti typer af innovation kan effektivt nytænke din virksomhed. Du kan undersøge, hvordan innovation gribes an internt, du kan bruge det til at analysere din konkurrencesituation eller bruge det til at finde huller og nye muligheder for at prøve noget helt nyt. Hos PLM Group ser vi på innovation gennem digitalisering og bæredygtighed for at udvikle teknologi og opbygge succesfulde og bæredygtige virksomheder.

Vi hjælper vores kunder med at forbinde mennesker, idéer, produktdata og løsninger i et enkelt og samarbejdsorienteret miljø gennem 3DExperience, en SaaS-baseret innovationsplatform. Den giver alle, der er involveret i et innovationsprojekt, mulighed for nemt at forestille sig, designe, simulere og levere en suveræn kundeoplevelse. Øget samarbejde, bedre eksekvering og hurtigere innovation hjælper produktionsvirksomheder med at vokse og blive mere profitable.

Vores digitale løsninger til produktudvikling er den ultimative værktøjskasse, der kan tilpasses, og som vil få dig til at gentænke hele din udviklingsproces.

Additiv fremstilling giver dig mulighed for at skabe helt nye produkter og samtidig reducere gennemløbstider og omkostninger i hele værdikæden. Du kan udnytte additiv fremstilling til at finde nye forretningsmuligheder og sænke dine produktionsomkostninger.

Innovationen bliver til gennem dig og dit team

I alle dele af din organisation har du allerede kreative personer, der skaber, fremmer, forbedrer, raffinerer, gennemfører og formidlerne. Det er op til dig at sikre, at de er i deres ideelle roller, og at du skaber det rette miljø til at fremme innovation.

Innovation vil opstå i din organisation med et miljø, hvor medarbejderne deler deres idéer, bygger på dem sammen og får mulighed for at teste resultaterne. Det er gennem samarbejde og eksperimentering, at nye idéer og nye tilgange opstår. Ved at stille de rigtige værktøjer til rådighed gennem vores 3D-økosystem – løsninger til produktudvikling, additiv fremstilling og vores digitale innovationsplatform 3DExperience – kan produktionsvirksomheder omdanne eksisterende forretningsmodeller til bæredygtige modeller.

Det er på at komme i gang med bæredygtige arbejdsgange. PLM Group giver dig værktøjer, viden og inspiration til at opdage muligheder, der overgår din fantasi. Kort sagt: Vi får dig til at innovere.

Kontakt os for at høre mere om, hvordan du kan starte din innovationsrejse.