Produktion uden tegninger allerede i 2015?

Af Charles Nilsson, Product Marketing Manager

Der har længe været diskussioner om at springe 2D-tegninger over og i stedet udelukkende kommunikere ved hjælp af 3D-data og tilhørende konstruktionsdata. Det giver en række oplagte fordele, når 3D-modellen er bærer af alle de nødvendige informationer gennem hele udviklingsprocessen, og giver modtagerne i organisationen al nødvendig information.
Der er ikke længere forvirring omkring produktion på basis af rigtige eller forkerte versioner og ingen ekstra dokumenter/databaser /systemer, der gemmer afgørende oplysninger, hvilket ofte kan udgøre en fejlkilde. Men er det virkelig nødvendigt? Hvorfor ikke blot holde fast i 2D-tegninger?

Blandt de ofte stillede spørgsmål til konceptet kan nævnes: 

  • Findes der stærke værktøjer, der understøtter skabelse af produktdefinitions-modeller i 3D?
  • Er kommunikationsformatet brugbart og kan modtagere læse oplysningerne?
Det er min opfattelse, at skiftet til tegningsløs produktion sker nu. Produkterne hos vores 4.000 kunder bliver stadigt mere komplekse samtidig med, at omkostningerne skal reduceres, og det kræver bedre og hurtigere samarbejde.

Der eksisterer nu værktøjer til at indsamle informationer fra forskellige kilder og gemme dem i én fælles fil, og teknologien er tilgængelig for alle typer af virksomheder – ikke blot de større.
De stadigt kraftigere tablet-computere, bærbare computere og software, der understøtter højkomprimeret 3D-format, medfører, at der ikke længere er tekniske hindringer for at anvende denne fremgangsmåde. For at effektivisere samarbejdet på tværs af organisationen bliver produktionsfolk nu nødt til at stole på 3D master-modeller. 

Jeg vurderer, at vi i 2015 vil se et stigende antal mellemstore virksomheder bevæge sig væk fra 2D-tegninger og i stedet anvende produktdefinitioner i form af digitale 3D-modeller med Model Based Definition (MBD). Det vil spare både tid og penge. Lad os se, om jeg ikke får ret!Kort beskrivelse af SolidWorks MBD i SolidWorks 2015: 

SolidWorks MBD giver kunderne mulighed for droppe tegningerne
Til SolidWorks 2015 findes der en ny plug-in kaldet SolidWorks MBD. Begrebet MBD er skabt af det amerikanske forsvarsministerium (DoD), og det beskriver komplet produktdefinition med 3D CAD. MBD indfanger og samler alle hensigterne i et design, der ofte betegnes som PMI (Product and Manufacturing Information).

SolidWorks MBD-konceptet er som følger:
1. MBD fastlægger 3D CAD-modellen som master-modellen, der omfatter den komplette produktdefinition, som er nødvendig for alle de efterfølgende processer herunder produktionen.
2. Løbende genbrug af 3D MBD-data i modsætning til genskabelse af dem gennem  produktudviklingsprocessen.
3. Fjernelse af dyre og overflødige 2D-tegninger og -tekniske data.
4. En økonomisk overkommelig implementering af 3D MBD baseret på åbne og allerede eksisterende standarder.

De tre trin i MBD-arbejdsgangen er “Definér, Organisér og Publicér“. Definérdækker over selve skabelsen af 3D-modellen, Organisér er tilføjelsen af alle de nødvendige informationer, som eksempelvis fremstilling, tolerancer, styklister etc. Publicér er anvendelsen af foruddefinerede PDM-skabeloner til at publicere data til andre deltagere i udviklings- og produktionsprocessen.

Korte facts om SolidWorks MBD:
  • Plug-in som anskaffes separat til SolidWorks 2015 og kommende versioner
  • Gør det muligt at opfange 3D data og Product Manufacturing Information (PMI) via ny 3D-funktionalitet
  • 3D output-skabeloner skabes med den nye Live Report Editor
  • Data kan publiceres til eDrawings eller 3D PDF