Skab en innovativ organisation med vores 3D økosystem

I over et århundrede, har produktionsvirksomheder været drevet af nye produktrelaterede teknologiske fremskridt og optimering af produktionslinjer. Der dukker ofte nye procesrelaterede teknologier op, hvilket åbner nye veje for succes i organisationen. Samtidigt betyder det, at virksomheder ofte bevæger sig ind på områder, som de ikke før har kendt til.

Flere studier har vist, at produktionsvirksomheder især prioriterer to ting: innovation og tætte kunderelationer.

De fleste virksomheder forstår at tilpasning og ændring af forretningsmodeller er afgørende for langvarig succes.
Samtidig kan det være udfordrende at skulle evaluere de mange muligheder til digitalisering samt hele miljøet omkring det.

PLM Group tilbyder en omfattende produktportefølje, der styrker innovationen og digitaliserer værdikæden i virksomheden.

Skapa en innovativ organisation med vårt 3D ekosystem

Digitale tvillinger fremskynder udviklingsprocessen 

Den digtiale tvilling er er en virtuel kopi af det produkt, der er startet som en idé og skal ende ud som et fysisk produkt.

Vores løsninger til produktudvikling fra Dassault Systèmes SOLIDWORKS, tilbyder redskaber til 3D-modellering, virtuelle test, datahåndtering og produktion – alt i ét sammenkoblet univers.

Alle nødvendige redskaber er integreret i et trygt digitalt miljø – et økosystem – hvor administration, samarbejde, design, skitsering og simulering indgår. Heri kan der endda skabes fabriksfærdige fremstillingsinstruktioner og hele værktøjskassen kan tilpasses efter behov.

Således går udviklingsprocessen langt hurtigere og gør det muligt for nye produkter at komme hurtigere på markedet.

Alle kan arbejde med produktdata i realtid – digital kontinuitet  

To store udfordringer, som produktionsvirksomheder står over for, er produktrelateret samarbejde med leverandører og kunder og manglende tid til at innovere.

3DEXPERIENCE fra Dassault Systèmes er en SaaS-baseret platform, der forbinder mennesker, idéer, produktdata og løsninger i et interaktivt miljø.

Alle (herunder kunder og leverandører), der er involveret i innovationsprojekter, kan nemt interagere med hinanden og komme med idéer, designe, simulere og levere kundeoplevelser.

Den forretningsmæssige værdi af 3DEXPERIENCE for produktionsvirksomheder er øget samarbejde, forbedret fremstilling og endnu mere innovative produkter, hvilket hjælper virksomhederne med at vokse.

Additiv fremstilling – Nye muligheder, når virtuelle produkter skal omdannes til fysiske

3D-print er en produktionsteknologi, der skaber værdi i virksomheders interne og eksterne værdikæder. Teknologien giver nye komplekse designmuligheder, hvilket også er en af de store fordele ved 3D-printteknologien. Additiv fremstilling bidrager til innovation af helt nye produkter og reducerer leveringstider og omkostninger i hele værdikæden.

Den forretningsmæssige værdi for produktionsvirksomheder er nye forretningsmuligheder og lavere produktionsomkostninger.

Innovation er lig med bæredygtige forretningsmodeller

Når man innoverer kan det spænde bredt – det kan være alt fra forbedringer og tilpasninger af eksisterende produkter til helt nye forretningsmodeller.

Et andet perspektiv på innovation er at opdele den internt og eksternt. Ekstern innovation henviser til udviklingen af et produkt- og serviceudbud og til, hvordan kunden oplever interaktionen med virksomheden og dens produkter. Intern innovation vedrører den organisatoriske struktur, interne processer og den måde, hvorpå virksomheden tjener penge.

Med vores tre tilbud – løsninger til produktudvikling, additiv fremstilling/3D print og et digitalt 3D-økosystem med 3DEXPERIENCE-platformen – giver vi produktionsvirksomheder mulighed for at skabe bæredygtige forretningsmodeller.

Vil du vide mere? Kontakt os nu