Søgetips til SOLIDWORKS PDM

Henrik Bjerregaard
PDM Consultant

En af de store fordele ved at have et PDM system, er at man hurtigt og nemt kan finde frem til sine filer.
Jeg gennemgår her kort nogle af de muligheder og faldgrupper, der er.

I PDM kan man dels søge på filnavne – som man kan i Windows, bare meget hurtigere – og  dels på de metadata, man har knyttet til filen.

Al søgning i PDM foregår i et søgekort, og de fleste eksempler er lavet i det søgekort, der hedder ”complete search”, som næsten alle PDM installationer har.

Jeg viser i videoen følgende søgemuligheder:
– Wildcard *
– Mellemrum betyder eller (på en måde)
– Gåseøjne samler ord i søgning
– Foldere som en del af resultatet, når man søger
– Søgning på variable i PDM
– Tilpasning af søgninger med favoritter

Alle de viste eksempler kan du finde beskrevet i flere detaljer under videoen.

 

 

Wildcard *

Når man i PDM søger på filnavn, kan man bruge * som wildcard.
Det vil sige, at man kan sætte * ind i stedet for et vilkårligt tegn eller ord:
*.sld* vil give alle solidworks filer
*.slddrw vil give alle 2D-tegninger
I eksempel-videoen har jeg lavet en søgning med *.* som giver alle filer i vaulten.
(Bemærk at det er en meget lille vault med meget få filer, som er oprettet til demo)

Mellemrum betyder eller (på en måde)

Et klassisk spørgsmål til supporten er ”hvorfor får jeg for mange filer med i min søgning?”
Det ene svar på det spørgsmål er, at der er brugt eller/mellemrum i søgningen (det andet typiske svar finder du længere nede).
Det betyder, at hvis blot et af ordene i den tekst, man søger på, er med, så vil man få den med i sit resultat.
Et eksempel: i videoen søges på
rudolph red nose
som filnavn giver følgende resultater
Rudolph Antlers.SLDPRT
Rudolph red nose.SLDPRT
fordi rudolph sammen med noget andet indgår i begge filnavn. Havde man kun søgt på nose, havde man i kun fået Rudolph red nose.SLDPRT som resultat.

Det kan være en særdeles nyttig funktion, hvis man skal søge bredt, men hvis man søger en helt specifik fil, vil man opleve, at man får for mange filer med. Her kan denne løsning bruges:

Gåseøjne samler ord i søgning

Man kan bruge tegnet ” til at samle ord i en søgning. I videoen søges på
“Rudolph red nose.SLDPRT”
Hvilket kun giver
Rudolph red nose.SLDPRT
som resultat.
Så hvis man sætter gåseøjne om sin søgning, søger man efter hele udtrykket.

Foldere er en del af resultatet, når man søger

Ofte søger man efter en bestemt fil. Derfor kan det være forvirrende, hvis ens søgeresultat udover mulige filer også indeholder mulige foldere.
I eksempel-videoen er vist en søgning på
Rudolph
som udover
Rudolph Antlers.SLDPRT
Rudolph red nose.SLDPRT
også giver folderen
Rudolph
På søgekortet complete search har man mulighed for at vælge, om man vil medtage foldere i sit resultat. Der er også vist, hvordan man undgår at få foldere med (Det er rent faktisk også muligt kun at søge på foldere uden at få filer med i sit resultat).

Søgning på variable i PDM

Udover at søge på filnavne, er en af fordelene ved at bruge PDM, at man kan definere og tilknytte variable til filer og efterfølgende søge på dem.
Søgning giver forkerte filer
Et andet spørgsmål, vi ofte møder i supporten angående søgning, er hvorfor der kommer filer med i resultatfilen, der slet ikke indeholder det, man søgte på.
I videoen kan du se, hvordan en søgning efter ”LED” i description giver filerne
Blitzen Antlers.SLDPRT
Cupid Antlers.SLDPRT
Begge med Desrcition ”With blinking LED” som – udover at afsløre, at ham der har lavet videoen, har ramt lidt skævt på tasterne – umiddelbart vil virke som et forkert resultat, da der ikke i beskrivelsen til Cupid Antlers.SLDPRT står ”With blinking LED”  (man kan eventuelt se den allerførste søgning igen for at forvisse sig om, at det er rigtigt).
Filen Cupid Antlers.SLDPRT findes i vaulten i 2 versioner. I version 1 står der i description ” With blinking LED” og i version 2 står der ” With hearts”
Den første version er i virkeligheden en kopi af en anden fil (Blitzen Antlers.SLDPRT). Det der sker er, at den første udgave indeholder data fra den fil, den er kopieret fra.
Denne funktion kan være nyttig, hvis man finder ud af, at der er en fejl i en konstruktion, man har brugt som grundlag for mange andre, men som regel er det kun værdien fra den nyeste version af filen, man er interesseret i.
Man sætter complete search søgekortet til kun at søge i den seneste version ved at fjerne checkmark ved search in all versions.

Tilpasning af søgninger med favoritter

Der er forskellige måder at tilpasse sine standard-søgninger på i PDM.
Hvis du allerede er PDM kunde hos PLM Group, er du forhåbentlig bekendt med dem.
Den simpleste måde er at lave favorit-søgninger og så gemme dem i PDM til senere brug.
Man kan derved slippe for at lave de samme indtastninger igen og igen for fx at fjerne search in all version, når man vil søge på description.
Man sætter sit søgekort op med sine kriterier – det kan for eksempel være complete search, men hvilket som helst søgekort kan bruges – og gemmer så sin søgning. Når man gemmer sin favorit-søgning, kan man vælge at beholde den for sig selv eller dele den med andre.
I eksempel-videoen gemmes en søgning på description med navnet ”search description” og den gøres tilgængelig for brugergruppen all, hvilket i dette tilfælde vil betyde, at alle brugere vil få mulighed for at bruge denne.
Efter søgningen er tilføjet, vil den optræde under favorites i vaultviewet.
Det er ikke nødvendigvis alle brugere, der har mulighed for at oprette favoritter, det er noget PDM administratoren sætter op.
Tilpasning af søgninger med søgekort
Den mest elegante måde at tilpasse sin søgning på i PDM, er ved hjælp af søgekort.
Man kan lave sine egne søgekort, som er præcist tilpasset til de søgninger, der er brug for internt.
Det er mere kompliceret end at lave favoritter, men også noget mere fleksibelt og elegant.
På et søgekort har man mulighed for at vælge præcist hvilke variable, man kunne skal søge på.
I videoen er der i bedste tv-køkken stil med et færdiglavet kort vist et eksempel på, hvordan man gør et søgekort tilgængeligt for alle, der søger på description og som default har fjernet mærkering for at vise folder og søge i alle versioner.