Spar kostbar tid og bliv mere effektiv med smart genbrug af emner


  


Genbrug af emner ved hjælp af Exalead OnePart forebygger kostbar spildtid i udviklingsprocessen, forkorter leveringstiden og øger kvaliteten af nye produkter.
Hvorfor bruge tid på at genopfinde Den Dybe Tallerken atter en gang? Ved at anvende softwaren Exalead OnePart fra Dassault Systemes SolidWorks til at finde og genbruge eksisterende emner fremfor altid at konstruere nye emner er det muligt at øge både produktiviteten og effektiviteten betydeligt.

Ofte opgiver virksomheder at genbruge eksisterende emner, fordi de ikke kan finde dem. Emnerne er tit konstrueret af forskellige personer og ligger spredt i forskellige systemer, så det kræver et større detektivarbejde at lokalisere dem igen. I stedet bruger virksomhederne kostbar og unødig tid på at konstruere emnerne igen, hvilket strider direkte mod de hastigt voksende krav om større effektivitet og højere produktivitet.
”Der findes uafhængige undersøgelser, som viser at konstruktører anvender op til 40 procent af deres tid på at lede efter informationer. Derudover er op til 80 procent af arbejdet, der udføres i en udviklingsafdeling, enten identisk med eller tæt på at være præcis det samme arbejde, som allerede er udført tidligere. Exalead OnePart kan medvirke til, at denne spildtid kan reduceres betydeligt eller fjernes helt,” forklarer teknisk konsulent Raimo Hemteg, PLM Group.

Exalead er en intelligent søgemaskine
Exalead OnePart er et intelligent søgemaskine-system, som kan sikre relevant genbrug af emner og den tilhørende information. Den brugervenlige web-applikation gør det muligt for en konstruktør at søge på og sammenligne emners geometri, volumen, vægt og egenskaber samt finde skjult information om dem. Via en enkel indtastning i søgefeltet i applikationen er det således muligt at søge i den samlede information, der eksisterer om et emne.
Forskellige kategorier af medarbejdere i virksomheden som eksempelvis ledere, ingeniører, teknikere og indkøbsfolk kan anvende Exalead OnePart til let og hurtigt at finde og genbruge eksisterende emner, produktdesigns og anden information, virksomheden råder over. Dette gælder også selv om informationerne ikke ligger i de ellers oplagte PDM- eller PLM-systemer.

Kortere leveringstid med Exalead OnePart

Med søgeresultaterne bliver det muligt at optimere genanvendelsen af emner og informationer, hvilket sætter mere fart på udviklingsforløb, forkorter leveringstiden og medvirker til at minimere unødigt konstruktionsarbejde og materialeforbrug samt omkostninger til produktion og lager.
Exalead OnePart øger således produktiviteten hos virksomhedens videnarbejdere og reducerer udgifterne til uddannelse, fordi de let og hurtigt kan sætte eksisterende viden ind i nye rammer. Fordelene ved genanvendelse af eksisterende 2D- og 3D-information er desuden at informationerne som regel allerede er robuste, dokumenterede og kvalitetssikrede.
Genbrug ved hjælp af Exalead OnePart kan derfor sætte mere skub i forberedelsen af nye udviklingsprojekter, nedsætte reaktions- og leveringstid, øge kvaliteten og begrænse risici samt ikke mindst begrænse omkostninger og frigøre medarbejdere til mere produktive opgaver.
Du kan høre mere om Exalead OnePart på vores gratis nyhedsseminarer, som du kan tilmelde dig her