Technical Alert: SolidWorks 2012 SP0 Toolbox

I SolidWorks 2012 er måden hvorpå Toolbox komponenter håndteres blevet ændret, dette har i SolidWorks 2012 SP0 skabt nogle problemer, ved opdatering af Toolbox database/komponenter fra 2010 eller 2011 til 2012


SPR 627126 – Komma som decimalseparator, fører til ubrugelige Toolbox-dele.

Hvis styresystemet hvorpå Toolbox-opdateringen foretages bruger Komma som decimalseparator, vil Kommategnet blive fjernet fra den numeriske værdi. Dvs. at denne effekt fører til at 1,75 bliver til 175.
Dette problem bliver synligt når nye Toolbox-komponenter bliver tilføjet i en samling eller eksisterende komponenter bliver editeret. I begge tilfælde vil kommaet mangle i Property Manageren, hvilket vil medføre konstruktionsfejl og uventet geometri.
Bruges Toolbox parter i sammenhæng med komma som decimalseparator anbefales det derfor at vente med at opdatere indtil problemet er løst.
SPR 627178 – Toolbox partnumre og –beskrivelser bliver efter opdatering til 2012 ikke længere vist.

Toolbox-komponenter der under SolidWorks 2010 eller 2011 har fået tilføjet partnumre eller beskrivelser, vil mangle disse tilpassede attributter efter Toolbox-opdateringen til 2012.
Problemet bliver synligt når Toolbox-komponenterne bruges i en samling eller når disse editeres, da felterne for partnummer/beskrivelse forbliver blanke.
Toolbox-komponenterne vil stadigvæk internt indeholde de i tidligere versioner af Toolbox tilføjede attributter, de vil bare ikke være tilgængelige.´
Også i dette tilfælde anbefales det, at vente med at opdatere indtil problemet er løst.I begge tilfælde forventet det at problemerne er løst i SolidWorks 2012 SP1, hvilken højst sandsynligt bliver frigivet i slutningen af november.
SP1 vil løse problemet med opdateringen af Toolbox database/komponenter, ikke kun for dem der skal til at opdatere, men også for dem der allerede har opdateret.