Tip: Copy Settings Wizard

Filip Karlsen
Technical Consultant

 

For at du kan komme hurtigere i gang efter en nyinstallation eller reinstallation rummer SOLIDWORKS værktøjet ”Copy Settings Wizard”. Værktøjet gør det ligeledes nemt for dig at dele din konfiguration med dine kolleger.

Copy Settings Wizard blev introduceret allerede i SOLIDWORKS 2005, men der er stadig mange, der ikke kender værktøjet.

Med Copy Settings Wizard kan du meget let kopiere alle de indstillinger, du har lavet i SOLIDWORKS.

Du får adgang til Copy Settings Wizard via Windows’ start-menu ➜ SOLIDWORKS “version” Tools– Copy Settings Wizard

I ældre versioner af SOLIDWORKS får du adgang til Copy Settings Wizard via Windows Start ➜ SOLIDWORKS ”Version” ➜ SOLIDWORKS ”version” Tools ➜ Copy Settings Wizard.

Copy Settings1

 

Vi starter med at se på, hvordan du anvender Copy Settings Wizard til at gemme alle dine indstillinger.

Klik på ”Save Settings” i den første dialogboks, som dukker op, når du starter Copy Settings Wizard.

Copy Settings2

Derefter vælger du, hvad det er, du ønsker at gemme.

Hvis du vil skabe en ”Standard-fil” for virksomheden med al konfiguration, der gælder eksempelvis Template Location, så kan du blot anvende ”System Options”.

Den fil, som på denne måde skabes, anvendes udelukkende til at opdatere ”System Options” uden at ændre på de enkelte brugeres personlige indstillinger.

Det er muligt at lægge filen ind i et SOLIDWORKS administrative image.

Hvis du blot ønsker at gemme dine egne indstillinger, sætter du flueben i alt.

Glem ikke at udfylde, hvor konfigurationsfilen skal gemmes.

Copy Settings3

 

Når du har afsluttet dine valg, trykker du på Finish. Efter få sekunder får du at vide, om konfigurationsfilen er skabt.

Copy Settings4

 

Når du indlæser en konfigurationsfil, starter du præcis som tidligere med Copy Settings Wizard og vælger ”Restore Settings”, når det første spørgsmål dukker op.

Copy Settings5

 

I det øverste felt angiver du filens sti. Her vælger du, hvad du vil læse ind fra konfigurationsfilen, du behøver således ikke at læse alt ind, hvis du for eksempel har fået filen af en kollega, og du kun er interesseret i eksempelvis ”Mouse Gestures”.

Copy Settings6

 

Når du har valgt ”Restore Settings” og fortsætter, får du en række alternativer til, hvor du ønsker at genskabe konfigurationen.

Det øverste alternativ anvendes, når du vil lægge konfigurationen ind til den bruger, der er logget ind på computeren, og det er dette alternativ, vi benytter os af her.

Alternativ 2 (One or more network computers) vælger du, når du vil distribuere en konfiguration ud til en eller flere computere koblet op på netværket. For at dette er muligt, skal du benytte en konto med administrator-rettigheder til de computere, du sender konfigurationen til.

Alternativ 3 (One or more roaming user profiles) anvendes, når du vil sætte konfigurationen op for andre brugerkonti end den, der tilhører den bruger, der aktuelt er logget ind på computeren.

For at sætte konfigurationen op for en specifik konto, skal brugeren have været logget ind på computeren tidligere, og du skal desuden have administrator-rettigheder til computerne.

Copy Settings7

 

I den næste dialogboks kan du vælge at tage backup af den nuværende konfiguration inden filen overskrives af den nye konfigurationsfil.

Copy Settings8

 

Afslut med ”Finish.” Efter få sekunder kommer der et vindue op, som fortæller, at konfigurationen er klar.

Copy Settings9