Tip: Dynamisk rammeudfyldning med ’Equations’ og ’Linear Pattern’

Torben

 

Torben Smith
Senior Technical Consultant

 

Jeg møder af og til dette spørgsmål i supporten: Jeg skal lave en ramme, der er udfyldt med balustre. Mellem hver baluster må lysningen maksimalt være X mm. Hvordan laver jeg en model, der sikrer dette dynamisk, så kravet overholdes, selvom jeg ændrer målet?

Løsningen kan være at bruge ”equations” og ”linear pattern” i SOLIDWORKS. Fordi det totale antal balustre ikke er kendt fra start, bliver jeg nødt til at lave to beregninger. Den første beregning bliver så kontrolleret af beregning 2. Er afstanden for stor bliver der indsat en ekstra baluster. Nedenfor finder du en part og video, der viser et eksempel.

Hvis du kan hjælpe med at forenkle beregningerne, er du meget velkommen til at komme med input.

Hent SOLIDWORKS-parten her