Tip: Extrudering fra en størrelsesuafhængig plan overflade

HenrikG

 

Henrik Grönberg
Technical Consultant

 

Fra og med SOLIDWORKS 2017 er det muligt ved ”normal” ekstrudering, skæring og overflade-ekstrudering at gennemføre en feature i forhold til en plan overflade fuldstændig uafhængigt af overfladens størrelse.

I tidligere versioner var det som bekendt nødvendigt, at skitsen, som lå til grund for en valgt feature, lå inden for den valgte overflades størrelse. Dette er ikke længere tilfældet og nedenfor viser jeg, hvordan du kan gøre brug af den nye funktion.

Vi skaber først vores skitse på et valgfrit skitseplan eller en valgfri overflade.

extrude from any plan1

I dette tilfælde benytter vi os af ”Extruded Boss/Base” og via PropertyManager vælger vi ”Surface/Face/Plane”. Det giver os mulighed for at vælge, hvilken overflade vi udfører ekstruderingen fra.

extrude from any plan2

Nedenfor ser vi resultatet af vores designændring.

extrude from any plan3

Hvis du forsøger at gøre det samme i tidligere versioner af SOLIDWORKS, dukker der en fejlmeddelelse op, og designændringen kan ikke gennemføres på samme måde, som det er beskrevet i eksemplet ovenfor.

extrude from any plan4