Webseminar: Sikrer dig, at du tager det bedste valg!

ONSDAG 24. marts kl. 10.00-10.30

Ofte tages der i konstruktionsfasen nogle valg ud fra devisen ”Sådan har vi altid gjort!” uden egentlig at vide hvorfor man tager dette valg.

AGENDA:
1. Verificer at du har valgt materialet med den bedste varmekoefficient vha. SolidWorks Flow Simulation.
2. Verificer med SolidWorks Simulation, at det beslag du vælger, er det rigtige. Er der nok bolthuller, skal der bruges én eller to forstærkningsribber.
3. Vælger du et rigtige profil til rammen og få bekræftet at vinklen på afstiverne er rigtige.