What’s New: 3DVIA Composer V6R2011

Op til sommerferien blev den nyeste version af 3DVIA Composer frigivet, med 3DVIA Composer kan du præsentere og dokumentere dine produkter på en moderne og nyskabende måde.Denne version som hedder V6R2011 indeholder en masse nye funktioner og forbedringer, der i blandt kan nævnes:

Et interaktive Storyboard.
Med nyeste version af 3DVIA Composer er det nu muligt at skabe interaktive links mellem de for forskellige ”View” ved ”Drag & Drop” metode. Du trækker og slipper bare ”View’et” du ønsker at linke til fra ”View” panelet over i det ”View” der skal linkes sammen.
Skravering af hver enkelt komponent
(geometry actor).
I 3DVIA Composer er det nu muligt at styre både linjens vinkel og baggrundsfarve for hver komponent i konstruktionen.

Associative Eksplosionslinjer.
Eksplosionslinjer er nu associative i 3DVIA Composer, dvs. at linjerne følger komponenterne når komponenterne flyttes, hvilket gør det nemmere og hurtigere at opdatere positionen af komponenter i de forskellige ”views”


Associative Stykliste tabel (BOM).
Styklisten i 3DVIA Composer er nu associative med det aktuelle ”view”. Listen matcher nu de styklisteballoner der er vist på ”view-et” og opdateres automatisk.

Magnetlinjer.
Magnetlinjer er en innovativ funktion som gør det muligt at ”snappe” notationer som stykliste balloner og labels til en linje, hvilket giver et mere overskueligt og pænt ”view”. Magnetlinjen kan efterfølgende flyttes og notationerne følger samtidig med.

Paper Space” Navigation.
Paper Space Navigation gør det muligt, ikke kun at zoome og panorere 3D geometrien i ”view’et”, men gør det også muligt at zoome og panorere på selve ”view’et”. Denne funktion gør det muligt at publicere de rigtige ”views” første gang.

Overføre ”view” egenskaber.

Det er nu muligt at kopiere egenskaber for en eller flere ”actors” over flere ”views” på én gang, hvilket gør det mulig bl.a. at ændre farven eller positionen af en eller flere ”actors” i flere ”views” ved et enkelt klik.

Videoen viser en hurtig gennemgang af de nye funktioner.

Har du ikke 3DVIA Composer i forvejen, men er blevet interesseret i hvordan 3DVIA Composer kan gøre din hverdag indenfor teknisk kommunikation nemmere, kontakt da

Anders Heinicketlf.: 70 2222 80.