Tips & Tricks

Tips & Tricks

  Jimmy Johansson Technical Consultant   Du kan med fordel benytte dig af symmetri i dine SOLIDWORKS-modeller til at gøre det lettere for dig at skabe dine detaljer. Dette gælder også på skitseniveau. Som mange sikkert allerede ved, rummer SOLIDWORKS et værktøj til at spejle skitsegeometri kaldet ”Mirror Entities”. Hvad mange sandsynligvis ikke er opmærksomme

Læs mere

  Frederik Bolmstam Technical Consultant   Med SOLIDWORKS 2017 kom en ny smart funktion i tegningsmodulet. Nu kan du spejle afbildninger (views) af tegninger uden først at skabe en spejlet variant af et emne eller en samlingskonstruktion. Projicerede views og andre tilhørende afbildniviewsnger, såsom detalje- og snittegninger, arver spejlingen fra sit ”parent-view”. For at spejle

Læs mere

Filip Karlsen Technical Consultant   For at du kan komme hurtigere i gang efter en nyinstallation eller reinstallation rummer SOLIDWORKS værktøjet ”Copy Settings Wizard”. Værktøjet gør det ligeledes nemt for dig at dele din konfiguration med dine kolleger. Copy Settings Wizard blev introduceret allerede i SOLIDWORKS 2005, men der er stadig mange, der ikke kender

Læs mere

  Henrik Grönberg Technical Consultant   Fra og med SOLIDWORKS 2017 er det muligt ved ”normal” ekstrudering, skæring og overflade-ekstrudering at gennemføre en feature i forhold til en plan overflade fuldstændig uafhængigt af overfladens størrelse. I tidligere versioner var det som bekendt nødvendigt, at skitsen, som lå til grund for en valgt feature, lå inden

Læs mere

Mikael Falk Technical Consultant     Ved at tilføje kommentarer (Comments) bliver det lettere at visualisere ændringer eller anden information i de tidlige faser i et udviklingsforløb for en model. Fra og med 2017-versionen rummer SOLIDWORKS denne funktionalitet. Det er muligt at tilføje kommentarer for næsten alle skridt i FeatureManager Design Tree: Mates (alle typer)

Læs mere

Fredrik Bolmstam Technical Consultant PLM Group, Värnamo   Treehouse er et brugbart værktøj til at opbygge strukturer i samlinger allerede inden konstruktionsarbejdet går i gang. Treehouse indgår i alle SOLIDWORKS-pakker fra og med 2015-versionen, og du finder værktøjet i startmenuen. Brugerfladen er simpel og giver dig mulighed for at planlægge din samling samt navngive dine

Læs mere