3A Consulting

3A Consulting Oy er et finsk ingeniørfirma etableret i 1992. Virksomhedens hovedkontor er placeret i den sydfinske by Iittala og udviklingsafdelingen i Tampere. Ingeniørvirksomheden har for tiden 14 ansatte, hvis hovedfokus er udvikling af specialmaskiner og -apparater samt gennemførelse af produktudviklingsprojekter for proces- og ingeniørindustrien. Virksomhedens serviceydelser omfatter desuden 3D-modellering, 3D-print og komplet dokumentation af fremstilling, installation og implementering.

Virksomheden havde behov for effektiv 3D CAD-software som kunne integreres med virksomhedens eget Product Data Management system (PDM). Desuden havde 3A Consulting behov for en 3D-printer, der kan udskrive emner med høj temperatur-tolerance.

3A Consulting Oy anvendte flere forskellige 3D CAD-softwarepakker før virksomheden i 2005 besluttede at satse på ét enkelt CAD-system og efterfølgende valgte SOLIDWORKS som fælles udviklingsplatform. For tiden arbejder virksomheden med design af maskiner og andet udstyr samt udviklingsprojekter omkring nye produkter. Virksomheden råder over tre SOLIDWORKS licenser, og softwaren har over årene udviklet sig til at være et uvurderligt værktøj. I 2017 anskaffede 3A Consulting en 3D kompositprinter fra Markforged.

CEO, Mauri Takala kom til virksomheden i 1995. “Mit job adskiller sig fra den mere traditionelle CEO-rolle på den måde, at jeg selv er udstationeret og udfører en hel del udviklingsarbejde hos én af vores største kunder. Jeg sidder ikke her på kontoret og kører virksomheden. Oprindeligt var jeg udstationeret hos en af vores kunder som underleverandør, og gennem denne virksomhed har vi fået kontakt til en række af de 14 medarbejdere, som i dag arbejder for os og servicerer kunden med design, produktionsstyring, salg af reservedele, ekspertfunktioner og installationsarbejde. På denne måde har vi kunnet tilbyde kunden en bred vifte af ydelser,” siger Mauri Takala.

Udviklingschef Jari Koivu har arbejdet for 3A Consulting i omkring 15 år. Han anvender SOLIDWORKS software i sit daglige arbejde. “Ud over at være underleverandør, tilbyder vi 3D-design og -print på servicebasis. Ideen er, at vi forvandler en god idé til det færdige produkt, som kunden derefter får leveret som et 3D-printet emne. Et traditionelt projekt hos os starter med et møde med kunder, hvor vi sammen skitserer produktet og diskuterer alternative muligheder for anvendelse af forskellige materialer. Derefter overføres udkastet til SOLIDWORKS for at undersøge om det kan fungere i virkelighedens verden. Markforged 3D printeren gør det desuden muligt at fremstille små serier af nye produkter for kunderne, så de øjeblikkeligt kan få dem med hjem.”

 

Integration af CAD- og PDM-System var essentielt

Helt fra starten blev SOLIDWORKS integreret med virksomheden skræddersyede PDM-system. “Vi havde behov for et 3D CAD-system, der kunne integreres direkte med vores eget PDM-system og der viste SOLIDWORKS sig at være det rette valg.  Softwaren har også reduceret tiden fra idé til færdigt produkt. En af grundene til, at vores største kundevirksomhed ligeledes har accepteret at anvende SOLIDWORKS, er softwarens popularitet og udbredelse. Da vi fortalte dem om softwaren var ledelsens svar at “vi kan da godt lige tage et kig på det”. PLM Group kom derefter til et møde, hvor softwaren blev introduceret, og vi blev klar over, at vi med denne løsning ville kunne få langt bedre styr på vores projekter. PLM Group har vist sig at være en god partner for os, og vi har været specielt glade for at anvende deres supportfunktion. Online-supporten virker godt og vi har altid modtaget god service. Desuden er vi særdeles glade for PLM Groups årlige SOLIDWORKS launch events, fordi vi hvert år opdaterer vores licenser til den seneste version for at få det fulde udbytte af softwaren til gavn for både os selv og vores kunder,” fortsætter Jari Koivu.

3AConsulting_Jari_Mauri

Fra Folkevogn til Rolls-Royce

3A Consulting har i mere end 10 år anvendt SOLIDWORKS. “Tidligere anvendte vi AutoCAD samt en række 3D CAD-pakker til primært 2D-design. På dette tidspunkt var 3D CAD endnu ikke rigtig færdigudviklet og var kun i anvendelse hos få virksomheder. Vi anskaffede sammen med vores hovedkunde softwaren i 2005 hos PLM Group, der dengang i Finland hed CadOn Oy. Vi købte et antal licenser og vores medarbejdere modtog skræddersyet uddannelse. Softwaren viste sig lige fra starten at være umiddelbart tilgængelig og overraskende let at anvende – der var ikke brug for omfattende uddannelse, da 3D-universet var let at forstå.” fortæller Jari Koivu og uddybber;

“Jeg var i stand til at designe en række emner fra start til slut uden tilhørende uddannelse, så softwaren er enormt let at lære at bruge og sparer desuden brugeren megen tid. SOLIDWORKS tager store hensyn til de forskellige måder at gribe udviklingsarbejde an på og øger udviklingshastigheden med muligheden for at genanvende konfigurationer i forskellige samlekonstruktioner. Softwaren tager også hensyn til at alle designere har deres egen individuelle arbejdsmetode. Hvis man undersøger modeller i SOLIDWORKS nøjere, kan man se den enkelte designers fingeraftryk. En af vores tidligere ansatte beskrev skiftet fra vores tildligere CAD-software til SOLIDWORKS som at skifte fra en Folkevogn til en Rolls-Royce,” fortæller Jari Koivu.

Mauri Takala fortsætter: “Vi har haft stort udbytte af meget hurtigt at kunne udføre forskellige former for styrkeberegninger med SOLIDWORKS Premium. Resultaterne af simuleringerne præsenteres ikke som formler, men visuelt, så de er lettere at tolke. Udviklingsfolkene sparer tid på denne måde, og kunderne kan hurtigt selv se hvordan en rød plet på afbildningen betyder, at der er behov for at forstærke et emne i det angivne område. Vi er også glade for, at vi kan få farvelagte snitmodeller og animationer af komplekse maskiner. De er meget nyttige i diskussionerne med kunderne omkring produktudviklingsprojekter.”

3A Consultings har valgt at eksperimentere med Markforged 3D printeren baseret på dens evne til at håndtere kompositmaterialer. “Et af vores hovedsagelige arbejdsområder er design af forskellige former for maskindele. I procesindustrien er der behov for, at de kan modstå påvirkningerne fra forskellige temperaturer. Mange printere i det samme segment, som Markforged, udskriver udelukkende emner i polyamid, og det opfylder ikke vores krav til holdbarhed. Markforged-printeren tilføjer fibre i udskrivningsprocessen og det styrker modstandsdygtigheden over for varmepåvirkninger. For tiden undersøger vi mulighederne for at 3D-printe hos os selv, og indtil videre er resultaterne gode. Denne printer er et skridt i den rigtige retning, og materialernes egenskaber understøtter vores forretnings behov,” forklarer Jari Koivu.

 

Placering og know-how er fordel i det seneste projekt

3A Consulting har spillet en hovedrolle i et finsk udviklingsprojekt kaldet Linnan Kehitys. Projektet skal samarbejde med det finske transportministerium og det finske nationale jernbaneselskab VR om at udsmykke et netværk af jernbanestationer med såkaldt “smarte baldakiner”. Den første fase af projektet gennemføres på jernbanestationen i Iittala, hvor 3A Consulting har hovedkvarter.

”Vi blev involveret, fordi projektet primært tager udgangspunkt i lokal know-how og vores virksomhed kan levere ydelser inden for udviklingsopgaver skræddersyet til dette behov. Udformningen af de smarte baldakiner varierer fra simple til komplekse konstruktioner. På Iittala station vil den første smarte baldakin fremvise lokal kunst, hvor byen især er kendt for glaskunst og naivistisk kunst.” forklarer Mauri Takala og Jari Koivu tilføjer:

” Vi har været fuldstændig ansvarlige for designet af baldakinen. Den udføres udelukkende i vejrbestandigt stål, der ikke er overfladebehandlet, og den vil få lov til at ruste. Det kunne udelukkende lade sig gøre at konstruere den, fordi vi anvendte SOLIDWORKS, og det er desuden et projekt, der gør os meget synlige som virksomhed.”

Katos-3

“Set fra et kunde- og partnerperspektiv er vi en troværdig samarbejdspartner, og vi lægger vægt på at fortsætte med at opbygge gode samarbejdsrelationer. Når vi udfører udviklingsopgaver for individuelle kunder, undervurderer de ofte tidsforbruget til udviklingsarbejde. Vi forsøger at være både meget omhyggelige og hurtige med vores arbejde. Det er afgørende for successen i den sidste ende. Selv om det umiddelbart kan se ud som om at udviklingsarbejdet har taget lang tid, får kunderne et fuldt færdigt og velfungerende produkt, som de er tilfredse med, forklarer Jari Koivu:

”Uden SOLIDWORKS ville udviklingsarbejdet gå meget langsommere og i visse tilfælde være omtrent umuligt at udføre. SOLIDWORKS er og bliver den centrale softwareløsning i vores udviklingsarbejde, og vi kommer til at gennemføre fantastiske projekter med CAD-systemet. Når det gælder 3D-print er vi stadig i en eksperimenterende fase. Vi anskaffer nye produkter baseret på vores kunders behov og ønsker, men 3D-print er blevet stadig mere interessant for vores virksomhed efterhånden som, vi har opnået håndgribelige fordele,” fastslår han.

iittala10_1198

 

Foto: Tanja Lupari/Linnan Kehitys Oy

 

 

 

Opsummering

  • SOLIDWORKS har reduceret tiden fra design til færdigt produkt betydeligt
  • Softwaren muliggør mere alsidige kundeprojekter og resultater
  • Markforged 3D-printeren udskriver emner, der kan stå for de høje temperaturer som kræves i procesindustrien
3A Consulting

“SOLIDWORKS var let tilgængeligt og overraskende let at anvende helt fra begyndelsen. Der var ikke behov for omfattende uddannelse og 3D-verdenen var umiddelbart forståelig. Som én af vore tidligere medarbejdere sagde: “At skifte fra vores eksisterende CAD-software til SOLIDWORKS var som at gå fra en gammel Folkevogn til en Rolls-Royce.””

Jari Koivu