Albin Components

Den svenske virksomhed Albin Components i Kristinehamn har opnået særdeles bemærkelsesværdige forretningsgevinster ved at tage en Markforged 3D-printer i anvendelse til fremstilling af bestemte emner.

Albin Components er en underleverandørvirksomhed, som leverer transmissionsudstyr som ”shaved” og ”grinding” gear og splines til brug i primært tunge transportkøretøjer, og udstyr til bil- og entreprenørindustrien. Virksomheden har valgt Markforged-printeren på grund af dens særlige evne til at kunne printe emner i flere forskellige robuste materialer. Virksomheden ønskede at erstatte materialer som stål med eksempelvis kulfiber i en del af sine emner.

 

Kortere gennemløbstid og omkostningsbesparelser

”Med introduktionen af 3D-printeren har vi nedsat gennemløbstiden for produktion af målefiksturer fra fire-seks uger til én til to dage. Hvis produktionen har behov for et nyt fikstur, kan vi printe det i løbet af en nat, så det er klar til brug i produktionen næste morgen,” siger Zlatan Okanovic, der er chef for udvikling af produktionsudstyr og også står i spidsen for udviklingen af måleudstyr og værktøjsfremstilling. Han tilføjer: ”I værktøjsfremstillingen har vi desuden kunnet reducere den månedlige arbejdstid betydeligt, så den nu er nede på 80 timer. Tidligere var vi nødt til at outsource en del af arbejdet med at fremstille værktøjer til eksterne leverandører. Nu klarer vi selv alle opgaverne. Det har alt i alt givet os en månedlig besparelse fra omkring 30.000 op til 37.000 kroner.”

Han peger desuden på, at det nu er muligt lynhurtigt at printe emner til udvikling af måleprogrammer i en målemaskine. Det betyder, at stoptiden i produtionen bliver reduceret betydeligt.

Virksomheden bruger også printeren internt til at fremstille prøveemner til ledelsen og marketingafdelingen. Dermed får ledelsen og medarbejderne i marketingafdelingen en klar idé om, hvordan nye emner tager sig ud fysisk.

 

Øjeblikkelige fordele

Virksomheden har i en årrække anvendt SOLIDWORKS 3D CAD-software fra PLM Group til design af produktionsudstyr som fiksturer til måleudstyr og fastspændingsopgaver. Desuden anvendes software til opgaver som simulering af montageprocesser og fremstilling af produktions- og maskin-instruktioner.

Zlatan Okanovic forklarer, at det blot tog en dag at komme i gang med at bruge 3D-printeren, og han påpeger, at den fungerer rigtig godt sammen med SOLIDWORKS: ”Printeren er meget let at anvende. Vi lægger blot vores designs i form af STL-filer ud i computerskyen og henter dem derfra ned på printeren, og derefter kan vi printe emnerne. 3D print er i dag et ligeså naturligt værktøj for os at anvende som 3D CAD. I fremtiden vil vi yderligere integrere det i vores produktion.”

 

Sætter skub på innovation

Som et sjovt eksempel på, hvor 3D print også har medvirket til at forbedre emner peger Zlatan Okanovic på fremstillingen af et bestemt rundt målefikstur. Formen på fiksturet var valgt af hensyn til fremstillingen af det i stål.
”Vi ville i stedet 3D printe det, men det var for stort til printeren. Efter at have tænkt over en løsning foreslog én af vores ingeniører, at vi kunne ændre formen på emnet. Kravet om, at det skulle være rundt eksisterede jo ikke længere, så nu har det i stedet fået en anden form og kan lynhurtigt printes,” forklarer han.

 

Tæt 3D-partnerskab

Zlatan Okanovic roser samarbejdet med PLM Group og siger:
”Vi har haft et langt og godt samarbejde siden vi investerede i SOLIDWORKS. Vi ønsker såvidt muligt at have én leverandør af denne type af værktøjer, og vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med PLM Group omkring 3D print.”

Bliv klogere på Markforged Mark Two 3D Printeren

 

Opsummering

  • Betydelig reduktion af gennemløbstiden for fremstilling
  • Væsentlig reduktion i arbejdstimer brugt på værktøjsfremstilling
  • Månedlige besparelser på op til 37.000 kroner

UDFORDRINGEN

Albin Components AB har specialiseret sig i udvikling og produktion af transmissionsudstyr til tunge køretøjer, bilindustrien og entreprenørbranchen. Virksomheden havde behov for at reducere sin gennemløbstid i produktionen og antallet af mandetimer brugt på fremstilling af værktøjer. 3D-print var i vid udstrækning med til at løse udfordringerne.

Albin Components

"Vi har nedsat gennemløbstiden for produktion af målefiksturer fra fire-seks uger til én til to dage. Hvis produktionen har behov for et nyt fikstur, kan vi printe det i løbet af en nat, så det er klar til brug i produktionen næste morgen.”

Zlatan Okanovic