Lachenmeier

Markante tids- og økonomiske besparelser
Nye salgs/projekt-layouts udvikles tre gange hurtigere
Færre fejl og store besparelser ved udvikling og fremstilling af rullebaner

”Vi har opnået store tidsbesparelser, laver færre fejl og vi har fået et langt bedre grundlag for vores produktion ved at anvende DriveWorks Xpress, og dermed sparer vi rigtig mange penge”

UDFORDRINGEN

Lachenmeier er blandt verdens førende leverandører af pakkemaskiner og tilhørende folier. Virksomheden med hovedkvarter i Sønderborg beskæftiger omkring 80 medarbejdere. De seneste år har virksomheden gennemgået en Lean Manufacturing-proces for at strømline sin produktportefølje med færre variationer og forkorte gennemløbstiden.

Udfordringen for Lachenmeier er hele tiden at udvikle nye produkter hurtigere, billigere og med færre fejl. Det var desuden vigtigt at kunne forkorte tiden til udvikling af nye salgs/projekt-layouts og udvikle skræddersyede rullebaner hurtigere og forbedre den tilhørende dokumentation.

LØSNINGEN

Lachenmeier har opnået markante gevinster ved at konfigurere sine maskin-layout og rullebaner med DriveWorks Xpress.

”Vi opnår store tidsbesparelser, laver færre fejl og vi har fået et langt bedre grundlag for vores produktion ved at anvende DriveWorks Xpress, og dermed sparer vi rigtig mange penge” fastslår udviklingsingeniør og CAD-ansvarlig Flemming B. Olsen hos Lachenmeier i Sønderborg.

DriveWorks Xpress, der er et modul i SolidWorks, bruges hos Lachenmeier til at konfigurere salgs- og projekt-layout til nye maskiner. Layoutene viser både, hvordan maskinen ser ud, og hvad den fylder. Lachenmeier har også taget softwaren i anvendelse til at konfigurere de rullebaner, der indgår i virksomhedens maskiner.

”Vi udvikler alle vores layouts i 3D i SolidWorks. Tidligere tog det omkring tre timer at lave et layout, fordi det var tidskrævende at sammensætte de forskellige moduler i 3D. Ved at anvende DriveWorks Xpress kan vi gøre det på under en time. Vi laver mange layouts på et år, så vi sparer masser af tid, og hele processen er blevet mere strømlinet,” forklarer udviklingsingeniør Flemming B. Olsen, Lachenmeier.

Layoutene udgøres af en mastermodel i 3D, hvor alle funktioner er indbygget. Ved generering af et nyt layout kan brugeren nøjes med at træffe nogle simple valg, der bagved styrer en række komplekse beregninger. Det betyder at pakkemålene kan bruges til at styre funktioner som målet på indpaknings-folier, placeringen af gribere på anlæggets ramme og de overordnede mål på maskinen.

”Det er nemt at sætte regler op, som gør det umuligt for brugeren at træffe forkerte valg og vores tekniske assistent, der laver vores salgs/projekt-layouts, oplever brugen af DriveWorks som intuitiv,” pointerer Flemming B. Olsen.

Hvis der foretages ændringer i mastermodelen, slår disse ændringer igennem i kommende nye layouts. En række processer er automatiseret, så funktioner i maskinen konfigureres automatisk ud fra indtastninger i DriveWorks Xpress og generering af 2D tegninger foregår ligeledes automatisk ud fra de informationer, som indtastes i produktkonfiguratoren. Godkendelser af ændringer styres med SolidWorks Enterprise PDM.
Når et projekt er solgt overtager den projektansvarlige salgs-layoutet og retter det til et projekt-layout, som anlægget bygges efter. Hele denne arbejdsgang ligger i SolidWorks Enterprise PDM system.

Senest er Lachenmeier begyndt at anvende DriveWorks Xpress til at konfigurere de rullebaner, der indgår i virksomhedens anlæg. Rullebanerne varierer med hensyn til længde, bredde og højde, placering af aftastnings-sensorer samt en række sikkerhedsmæssige valg. Indtil nu er disse valg sket via et skema, som banerne efterfølgende er bygget efter hos virksomhedens leverandør:
”Det medførte tit fejl specielt med hensyn til valg af de rigtige kabler og hvordan el-komponenterne skulle placeres på rullebanen. Ved at anvende DriveWorks Express får vi en detaljeret dokumentation til hver bane, der viser hvordan den skal bygges – også med hensyn til el-installationer,” forklarer Flemming B. Olsen.

Hver bane får sin egen 2-D tegning, som den bygges efter. Efterfølgende kan montøren genbruge tegningen ved montage af anlægget. Desuden har kunderne en specifik dokumentation til hver bane.
På sigt er det meningen at de projektansvarlige selv genererer baner i DriveWorks.

”Alt i alt betyder det, at vi får en dokumentation, der medfører langt færre fejl og misforståelser.
Vi kan nu selv bedre styre indkøb og få de rigtige priser fra vores leverandører. Allerede efter cirka et halvt år ser vi betydelige besparelser ved at bruge DriveWorks til at konfigurere vores rullebaner med,” fastslår Flemming B. Olsen og tilføjer:

”Man kan overraskende meget i Xpress-versionen af DriveWorks.Næste skridt for os bliver DriveWorks Solo, som giver en mere informativ brugerflade med for eksempel billeder af de moduler, der kan vælges. Brugerfladen kan også indrettes sådan at nogle valg medfører, at andre valg, der længere ikke er relevante forsvinder og i DriveWorks Solo er det muligt at lave et helt rullebane-projekt med flere baner.”