Lahden Autokori

Med HostPLM er vi blevet 10-15% mere effektive
Fleksibelt, sikkert, stabilt og omkostningseffektiv PDM-løsning
Mulighed for at anvende PDM-data alle steder
Besparelser i investering i nye servere

”Med HostPLM har vi fået et mere effektivt, sikkert, fleksibelt, stabilt og samtidig billigere system til at planlægge vores nye produkter med. Derfor sover jeg bedre om natten. Jeg ser kun glade ansigter omkring mig, fordi vores planlæggere ikke længere skal vente på svar fra PDM-systemet, og deres IT-værktøjer virker som de skal. Vi sparer omkring 40 timer pr. uge på unødig ventetid. Den tid kan vi i stedet anvende på de konkrete planlægningsopgaver.”

UDFORDRINGEN

Lahden Autokoris planlæggere havde tidligere store problemer med svartiderne fra PDM-systemet. Det skyldtes, at virksomhedens servere manglede tilstrækkeligt med fysisk hukommelse og i det hele taget var forældede. Virksomheden havde derfor allerede besluttet sig for at lægge driften af SolidWorks Enterprise PDM ud af huset, da den blev præsenteret for HostPLM.

LØSNINGEN

”Vi blev meget imponerede af systemet og valgte at satse på det i stedet. HostPLM og den HostPLM Box, som står hos os, sørger både for hurtig og sikker krypteret kommunikation og for, at problemerne omkring ventetid er helt væk,” fastslår Rami Saario, som er controller hos Lahden Autokori.

Rami Saario fremhæver også, at HostPLM kan afvikles overalt og på alle mulige forskellige platforme som eksempelvis mobile enheder. Det har været med til at effektivisere kommunikationen med virksomhedens kunder omkring udviklingsprojekter:
”Når vi er ude hos kunderne, kan vi diskutere direkte ud fra det, vi viser dem på skærmen. Det gør hele udviklingsprocessen mere effektiv. Kunderne forstår produkterne bedre tidligt i udviklingsfasen, og det medfører, at det bliver lettere at lave eventuelle ændringer tidligt i udviklingen. Det betyder, at vi har færre af de langt mere kostbare ændringer sent i produktionen.”

Uafhængigheden af geografi og platform betyder desuden bedre muligheder for medarbejderne for at anvende systemet til arbejde hjemmefra og at rejsende salgsmedarbejdere altid har adgang til den rette information på rette tid og sted, påpeger Rami Saario.
HostPLM anvendes også til at understøtte eftersalgs-opgaver som styring af reservedele, service og reparationer. Lahden Autokori har desuden planer om at give samarbejdspartnere som eksterne planlæggere og designere adgang til en række informationer i systemet.

Med en datamængde på omkring 800 GB er PDM-systemet det klart største IT-system hos Lahden Autokori. Systemet har 10-12 fuldtidsbrugere og 8-10 deltidsbrugere. Hidtil har en IT-medarbejder været beskæftiget på fuld tid med at løse problemer med systemet. Han kan nu i stedet tage sig af udviklingsopgaver omkring virksomhedens ERP-system.

Indførelsen af HostPLM har desuden betydet markante besparelser på IT-udvikling og hardwareinvesteringer Rami Saario kalder ligefrem indførelsen af HostPLM for en ”tilbagebetalings-fest”. ”Det har været virkelig godt for pengepungen,” siger han og peger på, at indførelsen af systemet blev gennemført på en uge og forløb glat uden problemer.