LBH International

Al dokumentation til produktion og tilbud til kunder fremstilles på minutter i stedet for dage
Markante økonomiske besparelser som følge af fuldautomatisering af tegnings- og beregningsopgaver
Højere kvalitet af produktionsgrundlag og tilbud til kunder
Hurtigere reaktionstid i forhold til levering af tilbud og priser
Mulighed for automatiserering af produktion af teknisk dokumentation og tilbud til kunder på flere produktområder

”Fra vi trykker på knappen går der blot få minutter før samtlige dokumenter frigives til produktion og salg, og alt er i en yderst professionel kvalitet. På en formiddag har jeg kunnet generere 146 tegninger. Tidligere kunne det tage en op til en dags arbejde at generere de samme papirer til blot ét produkt.”

UDFORDRINGEN

LBH International er grundlagt i 1985. Virksomheden med hovedkvarter i Kerteminde og 40 ansatte udvikler og producerer bælge (også kaldet kompensatorer) til industrielle formål. Produkterne fremstilles i gummi, forskellige typer af væv samt i stigende omfang i rustfrit stål, der især efterspørges på eksportmarkederne. Virksomheden har produktion i Danmark og Polen samt et datterselskab i Indien.

LBH International oplevede, at produktion af teknisk og salgsmæssig dokumentation tog for lang tid. Kvaliteten af dokumentation og tilbud var desuden ikke ensartet, og samtidig var der risiko for fejl som følge af tidskrævende dobbeltindtastning af data.

LØSNINGEN

LBH International A/S har automatiseret genereringen af både teknisk og tilbudsmæssig dokumentation med DriveWorks. Alle tekniske tegninger, statiske beregninger, produktionspapirer og tilbud i forbindelse med et nyt produkt skabes nu automatisk med blot nogle få indtastninger i den brugergrænseflade, virksomheden selv har opbygget og programmeret. Tidligere kunne det tage op til en dag at generere disse dokumenter. Efter indførelsen af DriveWorks sker det på tre-fire minutter.

Virksomheden fremstiller kompensatorer til industrielt brug i stål, gummi og vævsmaterialer. På nuværende tidspunkt anvendes DriveWorks til konfiguration af runde stålkompensatorer, hvor systemet nu rummer mere end 20.000 varianter. Næste skridt bliver at lægge de andre typer ind i systemet for effektivt at kunne håndtere alle virksomhedens produkttyper.

”Når man har længe har siddet og tegnet det samme igen og igen i CAD-systemer, begynder man at spekulere på, om det kan gøres lettere. PLM Group forklarede mig, at det kunne man da sagtens ved at udvide SolidWorks med DriveWorks,” fortæller teknisk chef Erik Pedersen, LBH International A/S.

Professionel kvalitet med DriveWorks
”Fra vi trykker på knappen, går der blot få minutter, før samtlige dokumenter er færdige til produktion og salg, og alt er i en yderst professionel kvalitet. På en formiddag har jeg uden problemer kunne generere omkring 150 hovedtegninger med tilhørende detailtegninger. Tidligere kunne det tage en op til en dags arbejde at generere de samme dokumenter til blot ét produkt,” påpeger Erik Pedersen.
Beregningsstandarderne for runde stålkompensatorer er lagt ind i DriveWorks. Ved hjælp af standarderne beregnes alle varianter statisk, og de valgte materialer, geometrier og udformninger vises statisk på brugergrænsefladen. Når statik og udformning er i orden i forhold til de givne applikationer, sender produktkonfiguratoren sine data til SolidWorks, som genererer de ønskede 3D-modeller ud fra en master-model, hvor alle de geometriske afhængigheder er defineret.
SolidWorks genererer herefter hovedtegninger, detailtegninger, statiske styrkeberegninger og kontrolpapirer, samt ikke mindst tilbudspapirer til kunderne med både tekniske informationer og priser.

Færre fejl og højere kvalitet

Men DriveWorks har ikke blot givet tidsmæssige besparelser. Også kvaliteten af både dokumentation og produktionsgrundlaget er kraftigt forbedret.
Virksomheden anvendte tidligere 2D- og i de senere år i 3D CAD til konstruktion af de runde stålkompensatorer, mens de statiske beregninger blev lavet i et Excel-regneark. Nu sker der ikke længere fejl som følge af dobbeltindtastninger i forskellige systemer, forklarer Erik Pedersen:
”Vores fejlprocent er i dag meget mindre, fordi der er langt færre menneskehænder og tastetryk ind over, og vi får stort set aldrig skåret forkert på eksempelvis laserskæremaskiner.”

DriveWorks giver markant økonomisk gevinst
Erik Pedersen tilføjer, at indførelsen af DriveWorks i høj grad har givet økonomiske gevinster i form af besparelser:
”Hvis vi uden DriveWorks skulle have nået at producere blot en del af alle de tegninger, vi genererer nu, ville det have betydet, at vi skulle ansætte flere tekniske designere til at sidde og tegne. Desuden er den efterfølgende tid til sagsbehandling væsentligt reduceret. Når vores salgsfolk har kunder i røret kan de love dem at sende tegninger og priser i løbet af et kvarter.” siger han og tilføjer:
”En yderligere gevinst i forhold til kunderne er, at vi altid sender ensartede tegninger ud, så når vi møder dem, virker vi mere troværdige. Spørger forhandlere eller kunder, om vi som en forholdsvis lille virksomhed kan håndtere den store mængde af forespørgsler, er det nu nemt for os at garantere, at vi kan håndtere selv meget store mængder af både forespørgsler og ordrer.”

Anvendelsen af DriveWorks hos LBH International vil løbende blive udviklet og udvidet, forklarer Erik Pedersen: ”DriveWorks bliver omdrejningspunktet for os. Det bliver det system, som sælgere og teknikere skal logge ind i for at lave tilbud og tegninger og hvad de ellers har brug for.”