Lifeline Robotics

Den danske iværksættervirksomhed Lifeline Robotics har visionen om at forbedre global sundhed. For at opnå dette, har de designet en mobil elektronisk enhed, som kan pode mennesker for blandt andet Covid-19. Under pandemien, er tid en vigtig faktor. Lifeline Robotics havde brug for et effektivt PDM-system til at overholde medicinsk lovgivning, håndtere produktudvikling og få udstyret på markedet hurtigt.

Lifeline Robotics blev stiftet på baggrund af Covid-19 pandemien. “Vi spurgte os selv: Hvordan kan vi, med vores viden om robotteknologi, afhjælpe under pandemien?”, forklarer Andreas Lyder, Technical Owner hos Lifeline Robotics.

Ti produktudviklere fra Syddansk Universitet påbegyndte arbejdet på en robot, som sikkert og effektivt kan pode patienter. Patienten hviler hovedet, mens robotten indsamler prøven. Podning anvendes til at diagnosticere adskillige sygdomme udover Covid-19. Denne testmetode er specielt udbredt ved vira, der konstant muterer sig f.eks. Covid-19 og influenza. Ved sygdomme som disse, er opsporing af infektion afgørende i at reducere mængden af smittede samt dødelighed.

Under Covid-19 er Lifeline Robotics mission at levere effektivt medicinsk udstyr, som gør samfund i stand til at genåbne og genetablere sig. Efter Covid-19 er målet at levere standardiseret, effektivt og udbredt diagnostisk udstyr, som forbedrer global sundhed.

Careebo LLR S1 er endnu ikke på markedet, men teamet hos Lifeline Robotics har udviklet en effektiv prototype. Når godkendelse er opnået hos myndighederne, kan den første kommercielle model lanceres.

Andreas Lyder tester Careebo LLR S1

Kom hurtigt på markedet med 3DEXPERIENCE

Under produktudviklingen havde Lifeline Robotics behov for et effektivt PDM og kvalitethåndteringssystem. Dette var afgørende for projektets succes. Her kommer den cloud-baserede 3DEXPERIENCE platform ind i billedet, da systemet effektivt centraliserer produktdokumentation og sikrer overholdelse af lovgivningen på området. 3DEXPERIENCE er også certificeret til brug i udviklingen af medicinsk udstyr. Dette gør udstyret sikkert og pålideligt at anvende i behandlingen af patienter.

Før 3DEXPERIENCE havde Lifeline Robotics intet PDM-system. De håndterede deres SOLIDWORKS CAD-data manuelt gennem lokale filer og mapper og delte indbyrdes gennem e-mail. SOLIDWORKS faciliterer intuitiv produktudvikling og 3DEXPERIENCE håndterer produktdata i skyen. Tilsammen udgør de et effektivt 3D ecosystem.

Udstyret kan anvendes på adskillge lokationer for hurtigt og effektivt at diagnosticere virusinfektion.

Andreas forklarer at synergierne mellem SOLIDWORKS og 3DEXPERIENCE nu gør det muligt for Lifeline Robotics at håndtere deres designproces effektivt, dele CAD filer og kontrollere versioner og revisioner.

“Vi så 3DEXPERIENCE som en mulighed for at automatisere dokumenthåndtering, så vi kan overholde lovgivningen. Derudover, når vi samarbejder med mange partnere, er det rart at kunne dele 3D komponentfiler og låse filer der arbejdes på.”

Dette sikrer at intet overskrives. Med 3DEXPERIENCE kan skitser effektivt flyttes gennem designfaser og teamet kan samarbejde om designs i synergi.

Når alle har lagt sidste hånd på værket, kan det endelige produkt videregives til produktion og partnere. Systemet gør det derved muligt for virksomheder at lancere produkter hurtigere og mere effektivt. Andreas er begejstret for at implementere løsningen og opnå disse fordele.

Medejer Søren Stig og Professor Thiusius Savarimuthu arbejder på prototypen.

“Der er taget hånd om alt og vi kan fokusere på hvad vi er bedst til”

Dine kollegaer og dig arbejder sikkert hjemmefra. Du bruger sikkert også en række cloud-baserede løsninger, såsom Dropbox og Zoom, som gør, at du kan vedligeholde forbindelsen og være produktiv hvor som helst og når som helst. Hvorfor skal PDM være anderledes? Andreas forklarer:

“Jeg tror at vi alle bevæger os mod skyen. Hvorfor skulle vi håndtere vores egne servere, når vi kan få IT-eksperter til at håndtere vores servere i skyen? (…) Omkostningen ved at håndtere lokale servere er meget højere og eksperter gør det meget bedre end vi kan”.

For en iværksættervirksomhed, er dette afgørende ifølge Andreas. 3DEXPERIENCE er PDM gjort nemmere og outsourcet til eksperter. Der er ingen grund til at vedligeholde og investere i lokale servere.

“Der er taget hånd om alt. På den måde kan vi fokusere på vores egen forretning og på hvad vi er bedst til, hvilket gør det meget nemmere for en iværksættervirksomhed som os at komme i gang”.

Hos PLM Group er vi specialister i at skabe effektive 3D Ecosystemer med innovative kunder.

Kunsten begynde med 3DEXPERIENCE

Under Andreas’ introduktion til 3DEXPERIENCE platformen, fandt han ud af hvor meget funktionalitet systemet indeholder. “Introduktionen og onboardingen var rigtig god. Teknikeren gav et overblik over de vigtigste funktioner i systemet for os lige nu, som gjorde, at jeg vidste hvor jeg skulle starte”, forklarer Andreas og tilføjer:

“Det var en god blanding af demonstration på teknikerens skærm, hvorefter jeg kunne prøve selv, hvilket gjorde det nemt at huske. Når der opstår udfordringer, er supporten hurtige med en løsning. PLM Group er meget kompetente i at hjælpe os med vores udfordringer”.

Andreas forklarer her hvorfor Lifeline Robotics valgte 3DEXPERIENCE:

3DEXPERIENCE gør det muligt for mindre virksomheder at vækste

Da Lifeline Robotics skulle vælge PDM system ledte de efter en løsning, der også ville fungere i fremtiden:

3DEXPERIENCE har den funktionalitet vi kan få brug for i fremtiden (…) Systemet er ikke begrænset og det bliver ikke nødvendigt for os at skifte system, da det også kan understøtte en større organisation. Som en mindre virksomhed kan vi håndplukke de funktioner vi har brug for nu og i fremtiden kan vi introducere flere funktioner, når vi får brug for dem”.

Hos PLM Group er vi stolte af at være Lifeline Robotics produktudviklingspartner og vi støtter dem fuldt ud i deres hæderlige mission om at forbedre verdens sundhed.

Lær mere om 3DEXPERIENCE her.

Anders Lyder

3DEXPERIENCE har den funktionalitet vi kan få brug for i fremtiden (...) Systemet er ikke begrænset og det bliver ikke nødvendigt for os at skifte system, da det også kan understøtte en større organisation. Som en mindre virksomhed kan vi håndplukke de funktioner vi har brug for nu og i fremtiden kan vi introducere flere funktioner, når vi får brug for dem"

Andreas Lyder