Motoplast Oy

SolidWorks har gjort det enklere at skaffe nye kunder
Strømligning af hele processen
Bedre samarbejde med eksisterende kunder

Det er blevet langt enklere for os at skaffe nye kunder. Vi kommer lettere i kontakt med virksomheder, der har udviklingsprojekter, fordi vi på ganske få timer selv kan udvikle prototyper og demonstrere for dem, hvordan en løsning kunne tage sig ud. Der er SolidWorks et meget kraftigt værktøj.”

UDFORDRINGEN

Motoplast er en del af den finske industrigruppe Motoral. Motoplast har 30 års erfaring med rotationsstøbning af plastemner til virksomheder i hele Norden. Motoplast har indført SolidWorks for at opnå en tættere forbindelse til sine kunder blandt nordiske producenter af landbrugskøretøjer som eksempelvis traktorer og mejetærskere.

LØSNINGEN

Motoplast med 25 ansatte og hovedkvarter i Helsinki blev grundlagt i 1977. På dette tidspunkt var det én af de meget få finske virksomheder, der udførte rotationsstøbning af plastemner.

Rotationsstøbning er en niche-produktionsmetode, der anvendes i forbindelse med fremstilling af især store og komplekse plastemner. Fordelen ved at anvende rotationsstøbning er, at metoden stort set ikke giver begrænsninger på formen af emnerne, hvilket betyder, at de let kan tilpasses i de produkter, de indgår i.
Motoplasts første produkter var plastskærme til lastbiler og affaldscontainere, men i slutningen af 90’erne tog virksomheden en strategisk beslutning om at bevæge sig ind i fremstilling af mere komplekse emner, som indtil da typisk havde været fremstillet i dyrere materialer som glasfiber eller metal.
Emnerne er eksempelvis brændstoftanke til landbrugskøretøjer. Desuden støber Motoplast en lang række andre emner fra små håndtag til værktøjskasser til store tanke til lagring af fyringsolie.

Når Motoplast modtager 3D-modeller af produkter fra kunder, er de sjældent designet af specialister i rotationsstøbning, og dermed passer de ikke specielt godt til processen. Desuden opnår man ikke det fulde udbytte af de frihedsgrader, designprocessen tilbyder. Derfor lod virksomheden tidligere et par underleverandører med indblik i støbeprocessens krav og muligheder tage sig af fin-tuningen af modellerne til de komplekse støbeforme for at forbedre slutprodukterne så meget som muligt.
Sidste år valgte Motoplast imidlertid selv at stå for den del af produktudviklingen ved at investere i SolidWorks og ansætte en konstruktør med ekstremt stor erfaring i at designe plastprodukter, forklarer udviklingsingeniør Henri Ström:
”Vi ville gerne strømline hele vores proces ved at kunne levere nøglefærdige løsninger og dermed knytte tættere samarbejdsrelationer med kunderne. Desuden ønskede vi at styrke os yderligere i konkurrencen med andre finske virksomheder. Vi prøver på altid at være i front af den teknologiske udvikling inden for vores område.”

Ved at indføre SolidWorks og trække hele udviklingen af forme hjem i virksomheden har Motoplast opnået en række fordele, ikke mindst når det gælder marketing og opbygning af nye kunderelationer, understreger Henri Ström:
”Det er blevet langt enklere for os at skaffe nye kunder. Vi kommer lettere i kontakt med virksomheder, der har udviklingsprojekter, fordi vi på ganske få timer selv kan udvikle prototyper og demonstrere for dem, hvordan en løsning kunne tage sig ud. Der er SolidWorks et meget kraftigt værktøj.”
Han peger desuden på, at samarbejdet med kunderne er blevet enklere, fordi der er færre parter involveret i processen.

Indtil nu råder Motoplast kun over en enkelt SolidWorks-licens, som anvendes til basal 3D-konstruktion og visualisering. Konstruktionsarbejdet er typisk baseret på 3D-filer, der modtages fra kunderne. Filerne er enten omtrent klar til produktionen af forme hos Motoplasts underleverandører eller kræver en større grad af bearbejdning, før de kan anvendes.
Motoplast er meget interesseret i at udvide brugen af CAD-systemet med simulering for at kunne teste og dokumentere styrken af produkterne. Henri Ström peger desuden på, at virksomheden også ville kunne få fordele ved at indføre SolidWorks Enterprise PDM:
”Vi ønsker at bruge PDM til at integrere vores designdata i forsynings- og produktionskæden. Dette skal gøres ved at integrere vores systemer (ERP-system og PDM-system) med vores samarbejdspartneres ERP- og MRP-systemer. Det ville passe meget fint med vores rolle i processen.”