OÜ Ten Twelve

  • Strømlinet samarbejde mellem team-medlemmer med forskellig baggrund og forskellige discipliner
  • Mere standardiserede processer, som sætter teammedlemmer i stand til let at gå videre med igangværende arbejdsopgaver
  • Bedre kvalificeret team på grund af større udvalg blandt kandidater til nye job
  • Meget bedre og mere effektive værktøjer til visuel kommunikation
  • Smidigere samarbejde med kunder, underleverandører og produktion
  • Mulighed for at teste og validere designs med simulering og dermed færre nødvendige prototyper

”En vigtig grund til, at vi har valgt at anvende SolidWorks er, at CAD-softwaren er meget udbredt på uddannelsesinstitutioner i Estland. Det er let at finde nye medarbejdere, som kan starte direkte uden først at skulle uddannes i brugen af systemet, og fordi udvalget af kandidater er stort, kan vi vælge de bedst kvalificerede medarbejdere.”

UDFORDRINGEN

Det estiske produktudviklingshus OÜ Ten Twelve med hovedkvarter i Tallin er grundlagt i 2007. Virksomheden beskæftiger i dag 18 medarbejdere med design og udvikling af nye og ofte komplekse produkter for især estiske og finske kunder. Virksomheden har de seneste 10 år udviklet produkter til forskellige brancher spændende fra forbrugerelektronik over laboratorieudstyr til forsvarssystemer. Produkterne spænder fra systemer til grænseovervågning til et system, som sikrer, at der ikke kan opstå brand i komfurer.

LØSNINGEN

OÜ Ten Twelve har strømlinet sine interne processer med SolidWorks. Firmaets team af industrielle designere og mekanik-ingeniører anvender 3D CAD softwaren og SolidWorks Simulation til at udvikle stadigt mere teknisk avancerede løsninger inden for især forbrugerelektronik for sine kunder.

”SolidWorks har givet os en meget fleksibel platform, som gør vores designere og ingeniører i stand til at samarbejde meget effektivt. CAD-systemet har gjort det muligt for os at arbejde frem og tilbage og vi har fået standardiseret vores processer, så deltagerne i et udviklingsteam let kan overtage opgaver fra hinanden,” forklarer Tarmo Härmaorg, der er partner i udviklingsfirmaet.

Han tilføjer: ”Desuden kan udformningen af eksempelvis kabinetter og overflader kan nemt justeres, hvis de elektroniske komponenter eller mekaniske aspekter er årsag til ændringer under udviklingsprocessen.”

 

Let at finde kandidater med SolidWorks-ekspertise

Ten Twelve anvendte i de første par år efter virksomheden grundlæggelse i 2004 forskellige CAD-systemer. Da udviklingsvirksomheden efter en undersøgelse af CAD-markedet skulle vælge en ny fælles CAD-platform, var valget ret indlysende både af tekniske grunde og ikke mindst fordi SolidWorks har vundet stor udbredelse i Estland forklarer administrerende direktør Jukka  Halttunen, Ten Twelve:

”En vigtig grund til, at vi har valgt at anvende SolidWorks er, at CAD-softwaren er meget udbredt på uddannelsesinstitutioner i Estland. Det er let at finde nye medarbejdere, som kan starte direkte uden først at skulle uddannes i brugen af systemet, og fordi udvalget af kandidater er stort, kan vi vælge de bedst kvalificerede medarbejdere.”

Tarmo Härmaorg tilføjer: ”Desuden er har det været afgørende for os at en stor del af vores kunder og underleverandører anvender SolidWorks. Det gør at både arbejdsgange og kommunikation omkring udviklingsprojekter bliver lettere og mere flydende.”

 

Simulering af styrke og temperatur

SolidWorks Simulation Professional spiller en central rolle i udviklingsarbejdet hos Ten Twelve. Softwaren anvendes både til styrkeberegninger og andre metoder til optimering af produkter som eksempelvis simulering af temperaturflow.

”Med simulering er vi blevet i stand til at teste og validere vores designs. Vi kan optimere dem og samtidig er vi i stand til at begrænse antallet af nødvendige prototyper til et minimum,” forklarer Tarmo Härmaorg.

I en række af de seneste projekter har softwaren især været anvendt til simulering og analyser af varmeflow med henblik på køling. Dette gælder blandt andet en ny LED-lampe, hvor SolidWorks Simulation blev brugt til at opnå det optimale design af afkølingsoverfladerne. Udviklingen af batterikabinetter til nødstrøms-systemer (UPS) er et andet projekt hvor simulering har været anvendt til at optimere designet. Kabinettet består af mellem 30 og 50 tyndplade-elementer og målet med anvende simulering var at opnå maksimal styrke kombineret med minimering af forbruget af materiale.

 

SolidWorks er ideelt til kommunikation

Ten Twelve anvender i vid udstrækning SolidWorks til kommunikation med kunderne om udviklingsprojekter. Modellerne fra SolidWorks bruges til at illustrere ideer til nye designs over for kunderne. Virksomheden anvender både sekventielle skærmbilleder, Photoview 360 og eDrawings som illustrations-værktøjer, når der sammen med kunderne skal træffes beslutninger om udformningen af nye produkter:

”De sidste par år har vi mest designet små elektroniske apparater til anvendelse i hjemmet og vi anvender ofte modellerne til at træffe beslutninger om design. SolidWorks er rigtig god til den visuelle kommunikation med kunderne i sådanne projekter,” forklarer Jukka  Halttunen.

 

Overvejelser om PDM

Ten Twelve har selv udviklet et system til at styre samarbejdet i SolidWorks mellem designere og ingeniører. Tarmo Härmaorg fortæller at virksomheden overvejer at indføre SolidWorks Enterprise PDM for at strømline samarbejdsprocessen yderligere.

”Vi vokser meget hurtigt og foruden vores 18 medarbejdere, samarbejder vi også med freelancere, så vi vil sandsynligvis anskaffe et PDM-system i løbet af de næste par år,” siger han.