PolymerDon

Kraftigt reduceret udviklingstid med SolidWorks og partnerprodukter
Hurtigt, præcist og fejlfrit udviklingsarbejde
Forøget kundetilfredshed

”SolidWorks kombineret med MoldWorks, EletrodeWorks and SplitWorks har gjort vores udviklingsarbejde meget lettere og meget mere sikkert. I konstruktionsprocessen skal vi gennem en række obligatoriske trin, som bevirker, at vi ikke kan gå videre til næste trin før eventuelle fejl er elimineret. Vi kan ikke springe et trin over, og dermed minimerer vi risikoen for at ende op med en fejlbehæftet konstruktion.”

UDFORDRINGEN

PolymerDon AB udvikler og fremstiller formværktøjer og prototyper i plast samt sprøjtestøber plastemner for en lang række kunder inden for VVS, byggeri, låse, elektronik, kemi, forsvarsindustri og stålindustri.
Virksomheden havde behov for at sikre hurtig og fejlfri udvikling af nye sprøjtestøbeforme samt strømlining og automatisering af de daglige arbejdsgange i konstruktionsarbejdet.

LØSNINGEN

SolidWorks har kombineret med specialsoftware fra det israelske firma R&B Mold & Die Design og PLM Group til udvikling af formværktøjer været med til at skabe en meget mere sikker, hurtigere og strømlinet udviklingsproces hos den svenske plastvirksomhed PolymerDon AB. Samtidig letter konstruktion i 3D kommunikationen med kunderne omkring udviklingsprojekter betydeligt og giver mere tilfredse kunder. Det fastslår værktøjsmager Mattias Ehrlund.

Fremstillingen af værktøjerne foregår med sænkgnist-maskiner og fem-aksede fræsemaskiner. Til design af værktøjerne anvender PolymerDon SolidWorks Professional udvidet med modulerne, MoldWorks, ElectrodeWorks og SplitWorks.

Med de tre tillægsmoduler til SolidWorks har PolymerDon skabt en struktureret og komprimeret trin-for-trin arbejdsgang i sit udviklingsarbejde, som er med til at udelukke fejl, forklarer Mattias Ehrlund: ”Den kraftfulde kombination af SolidWorks med de tre softwarepakker har gjort vores udviklingsarbejde meget lettere og meget mere sikkert. I konstruktionsprocessen skal vi gennem en række obligatoriske trin, som bevirker, at vi ikke kan gå videre til næste trin før eventuelle fejl er elimineret. Vi kan ikke springe et trin over, og dermed undgår vi fuldstændig at ende op med en fejlbehæftet konstruktion,” siger han og tilføjer:
”Programmerne automatiserer udviklingen og bevirker, at vi kan koncentrere os om andre ting, når vi udvikler nye værktøjer og elektroder. Desuden er det let at se hvad kollegerne har gjort, når de har anvendt softwaren.”

MoldWorks tilføjer et bibliotek med en række basale 3D-modeller af standard sprøjtestøbeværktøjer fra Hasco til SolidWorks. Desuden rummer softwaren en række redigeringsmuligheder, så standardværktøjerne kan videreudvikles til de specialværktøjer, PolymerDon og virksomhedens værktøjskunder har behov for.
”Det er let at foretage ændringer i MoldWorks og udviklingsarbejdet går meget hurtigere, fordi vi på forhånd har 3D-modeller. Vi er ikke længere tvunget til at sidde med tykke kataloger for at finde frem til de basismodeller, vi har brug for,” forklarer Mattias Ehrlund.

Med ElectrodeWorks fremstiller PolymerDon de elektroder, som anvendes til bearbejdning af formværktøjerne med sænkgnistning.
”Vi fremstiller mange elektroder og anvender ElectrodeWorks meget. Programmet giver os et rigtig godt overblik, fordi vi får et præcist grafisk billede i SolidWorks af elektroderne og deres holdere og de ser præcis ud, som de gør ude i produktionen, hvilket er en stor fordel for os,” understreger Mattias Ehrlund.
PolymerDon har fornylig anskaffet SplitWorks. Dette modul anvendes til at sikre, at formværktøjerne deles op på den rigtige måde med splitlinier, så de færdige emner kan tages ud af formene. Mattias Ehrlund fortæller at virksomheden netop er gået i gang med det første projekt, hvor SplitWorks er taget i anvendelse. Det er udviklingen af en form til fremstilling af et produkt med kompleks formgivning.
”SplitWorks vil gøre det lettere for os at lave splitlinier især i forbindelse med værktøjer til støbning af komplekse emner,” fastslår han.
PolymerDon overvejer også at investere i SolidWorks Plastics til simulering af sprøjtestøbe-processerne: ”Men så langt er vi endnu ikke nået,” siger Mattias Ehrlund.