Rimbøl Teknik A/S

De omkring 10 medarbejdere hos Rimbøl Teknik Feeding Equipment A/S i Grindsted har tilsammen 40 års erfaring i at designe og bygge fødeudstyr som cirkulær-, linje- og silo-fødere til forskellige industrier såsom fødevare og medicinalindustrien. Virksomheden ønskede at anvende 3D-print til at reducere tidsforbrug og omkostninger i sit udviklingsarbejde kombineret med et øget fokus på nye innovative løsninger.

Med indførelsen af en 3D-printer i udviklingsafdelingen har Rimbøl Teknik sparet to tredjedele af omkostningerne til udvikling og fremstilling af prototyper på maskinkomponenter.

Hos Rimbøl Teknik i Grindsted har indførelsen af en 3D-printer medført massive tids- og omkostningsbesparelser og har samtidig styrket innovationen i udviklingsafdelingen. Muligheden for at teste 3D-printede emner fra starten af udviklingsarbejdet har desuden gjort virksomheden i stand til at bestille præcis de emner, der er behov for, hos sine underleverandører og sikrer at emnerne opfylder alle krav.

Før virksomheden indførte 3D-printeren var den nødt til selv at fremstille prototyper på nye maskinkomponenter manuelt eller i visse tilfælde være henvist til at bestille dem hos underleverandører. Det kunne være både besværligt og tidskrævende.

”3D-printeren sparer masser af tid for os. Vi er ikke længere nødt til at vente på at vores underleverandør kan levere en maskinkomponent, så vi kan teste den. Vi kan printe emnet i løbet af natten og teste det næste dag, siger udviklingsingeniør Henrik Mundbjerg, Rimbøl Teknik. Han tilføjer:

”Vi sparer omkring to tredjedele af vores tidligere udgifter og sommetider kan vi endda bruge emnerne direkte i de endelige maskiner.”

 

Unikke løsninger

Rimbøl Teknik anvender SOLIDWORKS 3D CAD til at designe sine maskiner til fødeudstyr. Virksomheden udviklingsarbejde hos Rimbøl Teknik har forandret sig i dag, fordi virksomheden i dag er i stand til øjeblikkeligt at teste nye designs. På den måde kan virksomheden både konstruere og opbygge sine systemer meget hurtigere:

”Det er en kombination af mindre tidsforbrug på udviklingsprojekter og mulighederne for at arbejde på en mere innovativ facon. Vi kan levere maskindele, ingen andre virksomheder kan lave,” fastslår Henrik Mundbjerg.

Samme leverandør af 3D-print og CAD

Efter at have sonderet markedet valgte Rimbøl Teknik en Markforged Mark Two 3D-printer fra PLM Group, der også er virksomhedens leverandør af SOLIDWORKS. Henrik Mundbjerg forklarer:

”Da vi besluttede at købe en 3D-printer havde vi besøg af konsulenter fra PLM Group. De var meget professionelle, så vi valgte dem som leverandør og samarbejdspartner.”

Flyvende start

Det tog kun én dag at komme i gang med at bruge printeren. Om morgenen blev den installeret og i løbet af dagen blev der holdt kursus i at anvende den optimalt. Allerede om aftenen den samme dag blev de første printet.

”PLM Group har hjulpet os med at opbygge arbejdsgangene fra SOLIDWORKS til 3D-printeren og det virker rigtig godt for os at have én og samme leverandør af hele vores løsning,” forklarer  Henrik Mundbjerg.

 

 

Opsummering

  • 3D-print sparer to tredjedele af omkostningerne i forbindelse med udvikling af nye maskinkomponenter
  • Tidskrævende manuel fremstilling af emner er fjernet til fordel for lynhurtigt 3D-print af præcise prototyper og færdige emner
  • Bedre og mere effektiv kommunikation omkring nye maskindele med underleverandører
Rimbøl Teknik A/S

”3D printeren sparer masser af tid for os. Vi er ikke længere nødt til at vente på at vores underleverandør kan levere en maskinkomponent, så vi kan teste den. Vi kan printe emnet i løbet af natten og teste det næste dag. Vi sparer omkring to tredjedele af vores tidligere udgifter, og sommetider kan vi endda bruge emnerne direkte i de endelige maskiner.”