SP Maskiner AB

Med SolidWorks og CatalogCreator spares årligt ét mandeår
Højere værdi til kunderne i form af fejlfri dokumentation
Mulighed for at tilbyde kunderne et valg mellem dokumentation i flere forskellige formater

”På årsbasis sparer vi ét mandeår ved at anvende løsningen til automatisk generering af vores eftermarkeds-dokumentation og samtidig giver vi vores kunder mere værdi. De får fejlfri dokumentation af deres unikke maskiner i præcis det format, de ønsker, hvadenten det er PDF, på CD-ROM, online via vores web eller en kombination af de tre formater og manualerne indeholder præcis de informationer de har brug for.”

UDFORDRINGEN

SP Maskiner med hovedkvarter i den svenske by Ljungby blev grundlagt i 1978 og har i dag 35 ansatte. Virksomheden udvikler, fremstiller og markedsfører fældehoveder til skovmaskiner og har en årlig omsætning på godt 81 millioner kroner.

SP Maskiner ønskede at fremstille reservedelskataloger og brugermanualer hurtigere og mere effektivt og samtidig minimere fejlkilder og øge kvaliteten af den tekniske dokumentation. Virksomheden ønskede desuden at kunne tilbyde kunderne teknisk dokumentation i forskellige formater.

LØSNINGEN

SP Maskiner fremstiller nu alle de skræddersyede manualer, som følger med maskinerne på den halve tid. Samtidig er kvaliteten af manualerne blevet langt højere. Det er resultatet af et projekt, hvor SolidWorks, SolidWorks Enterprise PDM og ERP-systemet Monitor er blevet integreret med SolidWorks Composer og softwarepakken CATALOGcreator fra PLM Group.

”Nu kan én medarbejder i stedet for to klare arbejdet. Det betyder, at vi på årsbasis sparer ét mandår ved at anvende løsningen til automatisk generering af vores eftermarkeds-dokumentation og samtidig giver vi vores kunder mere værdi. De får fejlfri dokumentation af deres unikke maskiner i præcis det format, de ønsker, hvadenten det er PDF, på CD-ROM, online via vores web eller en kombination af de tre formater og manualerne indeholder præcis de informationer de har brug for,” fastslår fabrikschef Benny Granath, SP Maskiner.

SP Maskiner har i en årrække anvendt SolidWorks og SolidWorks Enterprise PDM fra PLM Group og ønskede sidste år at effektivisere sin produktion af manualer og reservedelskataloger til sine kundespecifikke fældehoveder, så den blev mindre arbejdskrævende og involverede færre arbejdstimer. Samtidig ønskede virksomheden at reducere mulige fejlkilder i fremstillingen af sin tekniske dokumentation.

CATALOGcreator samler informationer fra SP Maskiners ERP-system Monitor og kombinerer dem med 3D filer og anden teknisk information fra SolidWorks Composer. Filerne i SolidWorks Composer hentes via SolidWorks Enterprise PDM fra SolidWorks og er derfor hele tiden opdateret til de rette versioner, når der sker ændringer i 3D-modellerne af maskinerne i SolidWorks.
I CatalogCreator kan brugeren vælge det format eller eventuelt de formater, den specifikke manual skal publiceres i.

Løsningen hos SP Maskiner blev udviklet sammen med PLM Group via et pilotprojekt, hvor arbejdsrutinerne og arbejdsgangene omkring fremstilling af manualer og reservedelskataloger blev lagt ind i softwaren.
”Det tog lidt tid inden alle rutiner var på plads, men når hele arbejdsgangen bliver automatiseret på denne måde, er der langt færre mulige fejlkilder og kvaliteten af dokumentationer derfor langt højere. Vi følger løbende op på projektet og identificerer potentielle muligheder for at blive endnu mere effektive,” understreger Benny Granath.

Næste skridt bliver at anvende informationerne fra løsningen til etablering af en webbutik, hvor kunderne kan bestille reservedele til deres maskiner: ”Vi genanvender de samme informationer som indgår i deres manualer og det udelukker mulighederne for, at der kan ske forvekslinger. En ordre i webshoppen bliver registreret direkte i vores ERP-system, så den kan effektueres hurtigt og effektivt,” forklarer Benny Granath.

Han har også høje forventninger til at SolidWorks Composer kan være med til at effektivisere produktionen hos SP Maskiner yderligere i fremtiden:
”Vi har allerede store gevinster ved at anvende SolidWorks Composer og i fremtiden vil vi bruge systemet til fremstilling af eksempelvis manualer til montagen af vores maskiner baseret på genbrug af de data, der udgør grundlaget for fremstillingen vores eftermarkeds-dokumentation.”