Tulikivi Oyj

  • Med SolidWorks er udviklingstiden reduceret med tre måneder
  • Bedre kommunikation og visualiseringsmuligheder for kolleger og kunder
  • Integreret PDM-system

Vi udnytter ofte eksisterende dele og komponenter, når vi udvikler nye produkter. Ændringer har en indflydelse på hele 3D-modellen.

UDFORDRINGEN

Tulikivi er verdens største producent af varmeakkumulerende brændeovne, og deres ovne findes i 200.000 husstande verden over. Ovnene udnytter den varmeenergi, der findes i de varme røggasser. Tidligere blev brændeovnene konstrueret med AutoCAD, men virksomheden ønskede 3D-understøttelse i udviklingen af deres produkter – dels for at forkorte udviklingstiden og dels for at opnå bedre muligheder for visualisering.

LØSNINGEN

Virksomheden valgte SolidWorks CAD-software på grund af brugervenligheden og muligheden for integration med PDM-systemet. SolidWorks opfylder samtidig alle virksomhedens øvrige krav til et 3D CAD-system. Udvikling af en ny brændeovn tager nu tre måneder kortere, fordi det er muligt at anvende eksisterende komponenter og fremstille variationer baseret på disse. Komponenternes dimensioner kan let ændres og ændringerne overføres til resten af konstruktionen, hvilket i princippet var umuligt i 2D. Nøjagtigheden er også væsentligt forbedret i 3D. En ovn, som samles hos en kunde ved hjælp af dele, som kommer direkte fra forskellige underleverandører, skal passe helt nøjagtigt, og dette kan SolidWorks hjælpe med. En anden fordel er, at det er meget lettere at vise en konstruktion som en 3D-model. Med tiden planlægger virksomheden at vise 3D-modeller af deres brændeovne på selskabets hjemmeside.