VAK Oy

Massive tidsbesparelser i produktionen
Forbedret kvalitet
Minimering af konstruktionsfejl

De største fordele ved at anvende 3D-design med SolidWorks har vi opnået i produktionen, hvor cyklustiden er blevet reduceret væsentligt, fordi alle emner passer perfekt sammen. Vi skal ikke vente på manglende dele eller designe videre på enkelte områder efter at produktionen er delvist gennemført.

UDFORDRINGEN

VAK Oy er en af de førende producenter af transportudstyr i Norden – virksomheden producerer, sælger og leverer blandt andet lastrum, trailere og sættevogne til transport af gods. For det utrænede øje kan VAKs produkter ligne hinanden, men i virkeligheden er de næsten altid skræddersyede til at skulle løse forskellige behov hos kunderne. ”Det er ofte en stor udfordring at skulle lave skræddersyede ændringer i såkaldt simple strukturer, og der kan let opstå fejl,” fortæller planlægningschef Juho Sipilä.

LØSNINGEN

Navnet Vak kan ses på stænklapperne eller på karosseriet på mange af de lastbiler, som ruller rundt på alverdens motor- og landeveje. Bag navnet gemmer sig en virksomhed, som har specialiseret sig i at udvikle transportudstyr. Det gælder produkter som lastvognstrailere, karosseridele og specielle transportcontainere med ben samt en række specialprodukter.

Ved at anvende en løsning fra PLM Group, som kombinerer SolidWorks og et SolidWorks PDM-system med produktkonfiguratoren TactonWorks samt CustomTools, der integrerer Cad-systemet direkte med Vak’s ERP-system, har virksomheden opnået store tidbesparelser i produktionen, reduceret fejlkonstruktion til et minimum, modulariseret sine produkter og gjort det muligt for kunderne at bede om sidste øjebliks-ændringer.

Vak Oy’s løsning omfatter fem SolidWorks Standard- og én SolidWorks Premium-licens, seks CustomTools Professional og tre CustomTools-viewere samt fire TactonWorks Engineering og én TactonWorks Professional. Alt bindes sammen med PDM-systemet.

Umiddelbart kan Vak’s produkter ligne temmelig meget hinanden, men i virkeligheden er de næsten altid skræddersyede til at skulle løse forskellige behov hos kunderne. En række specialprodukter fremstilles oven i købet kun i ét eksemplar, så både design og behovet for de enkeltdele, der indgår i produkterne skifter fra gang til gang.


Komplekse løsninger

”Selv om vore produkter overfladisk set kan forekomme enkle, rummer de ofte komplekse løsninger. Det gælder eksempelvis, når det drejer sig om løsninger, hvor varer skal tranporteres i to lag. Her indgår der hydraulik- og pneumatik-løsninger i konstruktionerne,” forklarer planlægningschef Juho Sipilä, Vak Oy og tilføjer:
”Det er ofte en stor udfordring at skulle lave skræddersyede ændringer i såkaldt simple strukturer, og der kan let opstå design-fejl. SolidWorks har hjulpet os til at reducere disse fejl til et minimum. Desuden har 3D-design gjort det muligt at integrere og modularisere vores produkter.”

Juho Sipilä peger desuden på, at det er ikke er praktisk muligt at opbygge prototyper for hvar enkelt specialprodukt, men at 3D modellering med SolidWorks har gjort det muligt at vurdere funktionaliteten af nye produkter allerede i designfasen.

Hurtigere produktion
”De største fordele ved at anvende 3D-design med SolidWorks har vi opnået i produktionen, hvor cyklustiden er blevet reduceret væsentligt, fordi alle emner er helt færdige, når de er fremstillet og passer perfekt sammen. Vi skal ikke vente på manglende dele eller designe videre på enkelte områder efter at produktionen er delvis gennemført,” understreger Juho Sipilä.

Vak Oy’s produkter udgøres hovedsageligt af laserskårne og bukkede metalemner, som praktisk taget ikke ville kunne designes i 2D. Samlingskonstruktionerne kan indeholde op til omtrent 1.000 enkeltdele, og det ville være næsten umuligt at sikre at de passer sammen uden at anvende 3D CAD.

Produktionstegningerne fra SolidWorks er både mere detaljerede og omfattende. Det er også let at diskutere funktionalitet og forberedelse af nye produkter med produktionsfolkene ud fra 3D-modellerne på skærmen.

”SolidWorks gør os både i stand til at skabe nye emner, når vi har brug for dem og sikrer samtidig, at de er korrekte fra starten. 3D design fjerner omtrent muligheden for menneskelige fejl, og det afspejler sig direkte i at mængden af fejlbehæftede emner nærmest er lig nul. Desuden har laserskæring sat os i stand til at reducere behovet for svejsning markant, fordi bukkede emner har afløst svejste strukturer,” pointerer Juho Sipilä.

Automatiseret design
Vak har ligeledes opnået kæmpestore tidsbesparelser set i forhold til tidligere tiders 2D-design ved at anvende produktkonfiguratoren TactonWorks, som er fuldt integreret med SolidWorks, til at automatisere udviklingen af forskellige konfigurationer af sine produkter.

”Denne tilgang passer perfekt til os, fordi vores produkter hver for sig er unikke. Selv om de på overfladen kan ligne hinanden, ændrer design og forskelligt tilbehør sig omtrent fra gang til gang,” understreger Juho Sipilä.
TactonWorks sætter Vak i stand til at lade computerne tage sig af de rutinemæssige designopgaver. Det sparer både tid og er med til at eliminere potentielle muligheder for fejl, fordi systemet både forbereder den endelige 3D-model, skaber produktionstegninger og svarer på konstruktørens spørgsmål.

Øget tid til innovation
Automatiseringen af de rutinemæssige designopgaver har frigjort konstruktørerne fra at skulle bruge tid på trivielle designopgaver. I stedet kan de koncentrere sig om, hvad Juho Sipilä betegner som ”ægte produktudvikling”.

”Og det er på længere sigt afgørende for vores virksomhed,” påpeger han
TactonWorks gør det let at flytte en given opgave over til en anden konstruktør, som ikke behøver at have års erfaring, hvilket reducerer behovet for tidskrævende uddannelse. Desuden fungerer TactonWorks som en form for backup-system i tilfælde af at én af konstruktørerne skulle blive syg Juho Sipilä.

Ved at anvende TactonWorks er det også muligt hurtigt at foretage ændringer i et design. Det betyder, at Vak’s kunder kan bede om designændringer næsten frem til produktionen skal sættes i gang. Desuden er det ikke nødvendigt at bruge lang til på at verificere et design, fordi produktkonfiguratoren ikke begår mulige menneskelige fejl.
Vak har planer om i fremtiden også at anvende TactonWorks til at understøtte beregninger i forbindelse med tilbudsgivningen til kunderne.


Sammenhæng med ERP

Vak anvender CustomTools til at binde sine 3D-modellerne sammen med informationerne i virksomhedens ERP-system, som blandt andet rummer en emnedatabase.
CustomTools har desuden gjort det enkelt at gennemføre store udskrivningsjobs og konvertere tegninger til DWG-formatet, som anvendes ved laserskæring.
CustomTools gør det muligt at lægge et færdigt design tilbage i ERP-systemet, hvilket sikrer at produktstrukturen altid stemmer overens med designet,” understreger Juho Sipilä.