Vivago Oy

Meget positiv oplevelse at anvende SolidWorks
Let at forstå modellerne gennem renderinger
Fleksibelt og hurtigt at anvende

Det har været en overvældende positiv oplevelse at anvende SolidWorks i forbindelse med udviklingsforløbet. Vi har kunnet teste vores ideer sammen med slutbrugere og justere produktet baseret på deres feedback uden at skulle bruge tid på at fremstille fysiske prototyper”

UDFORDRINGEN

Vivago er med helt i front, når det gælder sundhedsteknologi, og har stor know-how i forbindelse med udvikling af intelligente sikkerhedsløsninger. Virksomheden, som blev etableret i 1994, udvikler og sælger automatiske løsninger til at øge sikkerheden hos brugerne. Disse løsninger består blandt andet af alarmer, som kan overvåge og analysere aktivitetsniveauet hos brugeren og give besked, hvis der er brug for hjælp fra familie eller sundhedspersonale.

LØSNINGEN

Vivago OY har vundet den prestigefulde red dot designpris for et avanceret alarm-ur til ældre, der automatisk tilkalder hjælp, hvis de har behov for det. Uret er designet med SolidWorks.

Enlige ældre mennesker, der bor i egen bolig, lever ofte i frygt for ikke at kunne få hjælp, hvis de bliver syge eller falder. Vivagos armbåndsur betyder, at de ældre og deres familie kan kaste frygten overbord. Uret kaldet “Vivago CARE 8000” overvåger den ældres bevægelser. Det lærer automatisk brugernes vaner at kende og tilkalder hjælp, når det er nødvendigt.

Vivago har siden 1994 opbygget en virksomhed med 20 ansatte med speciale i udvikling af intelligente telecare-produkter til forebyggende personlig og institutionel sundhedspleje. Produkterne er armbåndsure, der anvendes til at fjernovervåge sundhedstilstanden hos brugerne og automatisk afgiver alarm, hvis der er brug for hjælp fra familie eller sundhedspersonale. Vivago har anvendt SolidWorks siden 2002, og alle virksomhedens produkter er udviklet med 3D CAD-systemet. Produktionen af armbåndsurene er outsourcet til en række finske underleverandører.

Et antal eksterne designfirmaer blev valgt til at lave de første udkast til det nye produkt, men forslagene blev forkastet, fordi de var for teknisk orienterede og dermed ikke enkle og brugervenlige nok for ældre brugere med mangel på teknisk indsigt. Vivago valgte i stedet selv at designe uret i samarbejde med en gruppe af sygeplejersker, som i dag også deltager i virksomhedens salgsarbejde.

Med SolidWorks var udviklingsafdelingen i stand til at afprøve forskellige koncepter sammen med sygeplejerskerne, forklarer Tapio Grönros, der er mekanisk designer og ansvarlig for produktdesign:

”Vi designede både metaldele og plasticdele og udførte det elektromekaniske design i SolidWorks. Vi fik også lavet Rapid Prototyping-modeller af forskellige variationer, så det var let for sygeplejerskerne at forstå ideerne i designet gennem udviklingsforløbet,” pointerer han.
Tapio Grönros tilføjer, at han har anvendt SolidWorks Simulation Xpress til at simulere de dele af komponenterne i armbåndsuret, hvor styrken var afgørende.

Også i markedsføringen af det nye alarm-ur har SolidWorks spillet en afgørende rolle. Tapio Grönros har anvendt SolidWorks PhotoView 360 til at fremstille en række fotorealistiske billeder ud fra 3D-modellerne i SolidWorks.
”Vi har haft rigtig god feedback på visualiseringerne fra vores distributører. Nogle af dem havde oven i købet svært ved at forstå, at der ikke var tale om fotos af produktet, men med en enkelt undtagelse har vi ikke fotograferet produkterne én eneste gang,” siger marketingdirektør Sami Oittinen. Han tilføjer:
”Det er også nemt at importere eksempelvis logoer i visualiseringerne, så alt i alt har SolidWorks været et meget effektivt markedsføringsværktøj for os.”
Visualiseringerne fra PhotoView 360 har også været anvendt til at vise forskellige koncepter til slutbrugerne i udviklingsfasen og i forbindelse med fremstilling af store plakater til udstillinger.

”Det har været en overvældende positiv oplevelse at anvende SolidWorks i forbindelse med udviklingsforløbet. Vi har kunnet teste vores ideer sammen med slutbrugere og justere produktet baseret på deres feedback uden at skulle bruge tid på at fremstille fysiske prototyper,” forklarer Sami Oittinen.
”Hele udviklingsprocessen har været meget fleksibel og hurtig, fordi vi hele tiden har kunnet få feedback på vores ideer og implementere ændringer,” tilføjer udviklingsdirektør Anna Kaisa Kylmä.
”For en adræt virksomhed som vores er det en kæmpefordel at kunne arbejde på denne måde,” fastslår Sami Oittinen.