Undervisning

SolidWorks Essentials

SolidWorks Grundkursus giver dig en hurtig og effektiv gennemgang af alle de grundlæggende funktioner i SolidWorks, blandt andet modellering af pater og assemblies. Vi kommer også ind på 2D tegningsdelen, så du kan fremstille produktionstegninger af de modeller, der er blevet konstrueret. Fokus er på at give dig færdigheder til at arbejde med de grundlæggende funktioner i SolidWorks. Kurset er et godt fundament for at indarbejde en effektiv konstruktionsproces i din virksomhed. Kurset er bygget op om eksempler og øvelser, så du selv arbejder med funktionerne i praksis.

SolidWorks Composer

Dette kursus er for dig, der arbejder med tekniske illustrationer eller produktdokumentation. Med SolidWorks Composer kan du genbruge dine CAD-data til at skabe grafik i høj kvalitet af dine produkter. Ved at anvende CAD-data, kan du påbegynde udarbejdelsen af tekniske dokumentation sideløbende med din konstruktionsproces, og dermed få produktet hurtigere på markedet. Med SolidWorks Composer kan du lave alt fra produktmanuler og vejledninger til webindhold og brochurer. Du lærer de grundlæggende funktioner i Composer at kende, og kurset kræver ikke erfaring med CAD. Kurset er bygget op om eksempler og øvelser, så du selv arbejder med funktionerne i praksis.

SolidWorks Simulation Essentials

Dette kursus er for dig, der ønsker at skabe bedre konstruktioner gennem simulering af eksempelvis belastning og holdbarhed i SolidWorks Simulation. Med SolidWorks Simulation kan du validere din konstruktion løbende i konstruktionsprocessen, så du sparer både tid og penge. På kurset gennemgås både de grundlæggende dele af Finite Element Analysis og analyseprocessen i forbindelse med eksempelvis meshing, belastninger og randbetingelser. Du lærer også at tolke resultaterne, så disse kan anvendes bedst muligt i din konstruktionsproces. Vi ser også på fejlsøgning og ”best practices” i SolidWorks Simulation. Kurset er bygget op om eksempler og øvelser, så du selv arbejder med funktionerne i praksis.

DriveWorks Essentials

Lær de vigtigste værktøjer og funktioner til designautomatisering. På kurset lærer du at opsætte og administrere projekter, generere output lokalt og skabe skræddersyede dokumenter. Vi ser på, hvordan du skaber automatiserede CAD data og automatiserer modelgenerering 'on-demand'.

 

OBS! Kurset afholdes på engelsk.

SolidWorks PDM Professionel Administrator

SOLIDWORKS PDM Professional Admin er kurset til dig, der er ansvarlig for opsætning og vedligeholdelse af en SOLIDWORKS PDM Professional installation. Med SOLIDWORKS PDM kan du arbejde sikkert og effektivt med dine dokumenter i virksomheden. På kurset bliver du som administrator fortrolig med blandt andet opsætning og konfiguration af workflows, skabeloner, dokumentkort, brugergrupper og rettigheder.

SolidWorks Surface Modeling

Konstruerer du produkter med komplekse overflader? SolidWorks’ overflademodul rummer mange muligheder til løsning af avancerede konstruktionsopgaver, og dette kursus giver dig gennem øvelser og cases den nødvendige viden om funktionerne til overflademodellering. Kurset er bygget op om eksempler og øvelser, så du selv arbejder med funktionerne i praksis.

SolidWorks Assembly Modeling

I den tidlige konstruktionsproces er det afgørende at kunne analysere samlingerne i din konstruktion for at undgå fejl. På kurset lærer du at lave samlinger ved at indsætte og sammensætte komponenter og efterfølgende analysere samlingen. Håndtering af store samlinger og brugbare teknikker til udarbejdelse af nye parter i relation til en samling gennemgås også. Kurset er bygget op om eksempler og øvelser, så du selv arbejder med funktionerne i praksis. Efter dette kursus er du klar til gå videre med vores mere specialiserede SolidWorks-kurser.

SolidWorks Advanced Part Modeling

SolidWorks Advanced Part Modeling rummer mange brugbare værktøjer til din konstruktionsproces. På kurset får du kendskab til opbygning af avanceret geometri, og vi gennemgår brugen af multibody solids, sweeps, lofts og rundinger til modellering af parter med dobbeltkrumme overflader. Kurset fokuserer på arbejdet med solider, og du bliver fortrolig med de vigtigste funktioner og kommandoer. Kurset er bygget op om eksempler og øvelser, så du selv arbejder med funktionerne i praksis.

SolidWorks SheetMetal

SolidWorks Sheet Metal giver dig en effektiv og grundlæggende uddannelse i SolidWorks' tyndplademodul. På kurset gennemgås bl.a. opbygning af 3D-modeller, der efterfølgende bliver tildelt tyndpladeegenskaber samt opbygning af 3D-modeller, der fra starten indeholder tyndpladeegenskaber. Du lærer funktioner, kommandoer og menuer at kende, så du efter kurset er i stand til udnytte pladeudfoldningsfunktionen i dit konstruktionsarbejde. Kurset er bygget op om eksempler og øvelser, så du selv arbejder med funktionerne i praksis.

SOLIDWORKS Photo Rendering

Dette kursus er for dig, som arbejder med SOLIDWORKS Visualize og har brug for at fremstille fotorealistiske produktbilleder. SOLIDWORKS Visualize rummer en række effektive værktøjer til at skabe præsentationer af din konstruktion. Du kan lave fotorealistiske renderinger af parter og samlinger til anvendelse i både elektronisk og printet materiale. På kurset lærer du at udnytte renderingsværktøjerne til at lave både simple og komplekse renderinger, så du kan udarbejde dokumentation, brochurer, præsentationer m.v.

SolidWorks PDM Brugerkursus

Dette kursus er henvendt til dig, der anvender SOLIDWORKS PDM til filhåndtering. Med SOLIDWORKS PDM kan du arbejde sikkert og effektivt med dine dokumenter i virksomheden. På kurset lærer du de grundlæggende funktioner at kende og bliver fortrolig med arbejdet i et PDM-system.

SolidWorks Weldments

På dette kursus lærer du at bruge Weldment-modulet i SolidWorks, som er anvendeligt til bjælke- og rørkonstruktioner. Det er et optimalt og tidsbesparende værktøj til at skabe relativt komplicerede modeller (ofte svejste konstruktioner), når du har modeller, der består af profiler med en given snitlængde. Du lærer funktioner, kommandoer og menuer at kende, så du efter kurset er i stand til udnytte Weldment-funktionen i dit konstruktionsarbejde. Kurset er bygget op om eksempler og øvelser, så du selv arbejder med funktionerne i praksis.

SolidWorks Routing: Electrical

SolidWorks Routing Electrical giver dig en gennemgang af, hvordan man let fremstiller kabelkonstruktioner, og fokus ligger på integration af elektrisk og mekanisk design. Vi gennemgår også, hvordan du anvender standardbiblioteket og opretter egne biblioteker. Ved at anvende Routing-værktøjet rigtig opnår du vigtig information om din konstruktion, som blandt andet kan bruges til styklister eller til beregning af den plads kablet kræver. Kurset er bygget op om eksempler og øvelser, så du selv arbejder med funktionerne i praksis. Bemærk: SolidWorks Routing rummer også funktioner til rør- og slangekonstruktion, men dette kursus beskæftiger sig udelukkende med den elektriske del af Routing.

SolidWorks Drawings

SolidWorks Drawings giver dig et indgående kendskab til udarbejdelse af dokumentation i SolidWorks. Fokus er på de grundlæggende færdigheder, og du lærer blandt andet opsætning af korrekte 2D-tegninger, dimensioner og tolerancer. Du får desuden kendskab til fremstilling og opsætning af styklister.

SolidWorks Simulation Professional English

If you want in-depth knowledge about the simulation features in SolidWorks, then this is the course for you. The course picks up where Simulation Essentials left off, and will provide you with knowledge about some of the more advanced tools found in the Simulation packages. The course contains instructor-led examples as well as individual exercises, allowing you to practice working with the features for yourself.

Arbejder du med produkter med indbyggede elektriske systemer og har behov for skematiske layouts i dine tegninger? Kurset er for dig, som vil i gang med SOLIDWORKS Electrical Schematic og optimere dine tegninger. På kurset lærer du at anvende templates, forskellige tegningstyper, symboler og komponenter samt krydsreferencer.

SOLIDWORKS MBD

På dette kursus lærer du at anvende SOLIDWORKS MBD til at præsentere produkt- og produktionsinformationer (PMI) i 3D PDF. Vi ser på DimXpert og annotation views kombineret med publisering af 3D views.

SOLIDWORKS Inspection

SOLIDWORKS Inspection strømliner udarbejdelsen af kontrolspecifikationer. På kurset lærer du, hvordan du anvender Inspection til at automatisere arbejdet med kontrolspecifikationer og rapporter. Vi arbejder både med Inspection som add-in og standalone licens.

SOLIDWORKS Sustainability

Bliv en fremsynet, miljøbevidst konstruktør. Med SOLIDWORKS Sustainability kan du integrere miljøhensyn i din udviklingsproces. Lær hvordan du med værktøjerne i Sustainability og SustainabilityXpress kan vurdere de miljømæssige konsekvenser og belastninger af dine konstruktionsvalg.

SolidWorks PDM Standard Administrator

SOLIDWORKS PDM Standard Admin er kurset til dig, der er ansvarlig for opsætning og vedligeholdelse af en SOLIDWORKS PDM Standard installation. Med SOLIDWORKS PDM kan du arbejde sikkert og effektivt med dine dokumenter i virksomheden. På kurset bliver du som administrator fortrolig med blandt andet opsætning og konfiguration af workflows, skabeloner, dokumentkort, brugergrupper og rettigheder.

SolidWorks Simulation Premium: Dynamics

Målet med dette kursus er at lære dig, hvordan du bruger SolidWorks Simulation Softwaren samt lære dig at analysere både lineært og nonlineært, hvordan dine emner og samlingskonstruktioner opfører sig dynamisk strukturelt ved forskellige belastninger såsom analyser af vibrationer og chok-påvirkninger. Du bliver trænet i forskellige former for dynamiske belastninger herunder tidsafhængige analyser (kraftpåvirkninger såvel som chok-belastninger ved bevægelse), harmonisk analyse og analyse af påvirkninger med tilfældige vibrationer (Omfatter eksempel på MIL-STD-810F), analyse i forhold til et spektrum af svarmuligheder samt introduktion til nonlineær simulering af emners og samlingers dynamiske opførsel.

SolidWorks Simulation Premium: Nonlinear

Dette kursus bringer dine kompetencer inden for stress-analyser ved hjælp af nonlineær simulering med SolidWorks Simulation FEA op på et nyt niveau. Du får hands-on træning i brugen af nonlineær simulering med SolidWorks Premium, og kurset giver dig et overblik over en lang række emner inden for nonlineær strukturel analyse. Du lærer hvordan du håndterer 3D-modeller, der indeholder store forskydninger og/eller stor eftergivenhed. Desuden øver du dig i brugen af de mange nonlineære materiale-modeller, som er til rådighed i SolidWorks Simulation og allervigtigst: Du lærer, hvordan du gennemfører en nonlineær stress-analyse succesfuldt fra start til slut.

SolidWorks Plastics

Med SolidWorks Plastics kan du optimere emner og støbeforme for at sikre lettere produktion og færre fejl. Plastics er brugervenligt og fuldt integreret med SolidWorks, så du kan analysere og tilpasse konstruktionen løbende og så tidligt i processen som muligt. SolidWorks Plastics giver dig mulighed for hurtigt at evaluere enkeltstyks, flerstyks og familieemners layout, inklusiv indløb og indløbskanaler. Man kan endda afbalancere indløbssystemer, skønnet cyklustid, lukketryk og skudvægt, hvilket gør det muligt at optimere indløbs-og emneforholdene og dermed undgå kostbare værktøjsændringer efterfølgende. Alle disse funktioner gennemgås på kurset, som dækker både Professional og Premium pakken af SolidWorks Plastics.

 

OBS! Kurset afholdes på engelsk.

SolidWorks Mold Design

Om du konstruerer støbte emner eller støbeforme, kan SolidWorks’ Mold værktøjer hjælpe dig. Værktøjerne hjælper dig med at foretage slipanalyser på emner og gøre selve designprocessen hurtigere ved at automatisere dele af formkonstruktionen. På dette kursus vil du lære hvordan du bruger SolidWorks Mold værktøjerne til alt lige fra konstruktion af simple formværktøjer med en kerne og kavitet til komplekse former med flere trækretninger, sidetræk og indsats. Kurset omfattet også import af geometri, overflademodellering samt teknikker til manuel fremstilling af støbeformer.

SolidWorks Flow Simulation

SolidWorks Flow Simulation er et analyseværktøj som beregner flow-simulering af luftarter og væsker. Med Flow Simulation kan du reducere behovet for prototyper, fordi du fanger konstruktionsfejl tidligt i processen, således at du både sparer tid og reducerer udviklingsomkostninger. På kurset lærer du blandt andet at lave simuleringer af væskegennemstrømning og varmeoverførsel. Kurset er bygget op om eksempler og øvelser, så du selv arbejder med funktionerne i praksis. Bemærk venligst at dette kursus vil blive afholdt på engelsk

SolidWorks Motion

På kurset lærer du de basale færdigheder til analyse af kinematik og dynamik i dine konstruktioner. Du lærer at anvende Solidworks Motion til forbedring af din konstruktion ved at regne på bevægelighed. Se hvordan du opbygger modellen og efterfølgende tolker analyseresultaterne. Kurset er bygget op om eksempler og øvelser, så du selv arbejder med funktionerne i praksis.

SolidWorks Simulation Professional

Ønsker du dybere viden om simuleringsfunktionaliteterne i SolidWorks, så er dette kursus for dig. Kurset er en forlængelse af Simulation Grundkurset og giver dig kendskab til SolidWorks Simulation programpakkernes mere avancerede værktøjer. Kurset er bygget op om eksempler og øvelser, så du selv arbejder med funktionerne i praksis.

SolidWorks Routing: Piping & Tubing

På dette kursus lærer du at anvende SolidWorks Routing til træk af rør og slanger i konstruktioner. Vi gennemgår også, hvordan du anvender standardbiblioteket og opretter egne biblioteker. Ved at anvende Routing-værktøjet rigtigt opnår du vigtig information om din konstruktion, som blandt andet kan bruges til styklister eller til 2D tegning af rørkonstruktioner. Kurset er bygget op om eksempler og øvelser, så du selv arbejder med funktionerne i praksis.

SolidWorks Essentials English

This is an essential training to help you get started working in SolidWorks. The classroom training and training materials will be in English. Among other things we look at the three basic areas – part, assembly and drawing. The class focuses on basic skills. To get more specific skills we recommend that you also attend to one of our advanced trainings with more focus on the following areas: Drawing, advanced part, advanced assembly, sheet metal or file management. Please contact us for suggestions on training sessions