Undervisning

SolidWorks Essentials

SolidWorks Grundkursus giver dig en hurtig og effektiv gennemgang af alle de grundlæggende funktioner i SolidWorks, blandt andet modellering af pater og assemblies. Vi kommer også ind på 2D tegningsdelen, så du kan fremstille produktionstegninger af de modeller, der er blevet konstrueret. Fokus er på at give dig færdigheder til at arbejde med de grundlæggende funktioner i SolidWorks. Kurset er et godt fundament for at indarbejde en effektiv konstruktionsproces i din virksomhed. Kurset er bygget op om eksempler og øvelser, så du selv arbejder med funktionerne i praksis.

SolidWorks Composer

Dette kursus er for dig, der arbejder med tekniske illustrationer eller produktdokumentation. Med SolidWorks Composer kan du genbruge dine CAD-data til at skabe grafik i høj kvalitet af dine produkter. Ved at anvende CAD-data, kan du påbegynde udarbejdelsen af tekniske dokumentation sideløbende med din konstruktionsproces, og dermed få produktet hurtigere på markedet. Med SolidWorks Composer kan du lave alt fra produktmanuler og vejledninger til webindhold og brochurer. Du lærer de grundlæggende funktioner i Composer at kende, og kurset kræver ikke erfaring med CAD. Kurset er bygget op om eksempler og øvelser, så du selv arbejder med funktionerne i praksis.

SolidWorks Simulation Essentials

Dette kursus er for dig, der ønsker at skabe bedre konstruktioner gennem simulering af eksempelvis belastning og holdbarhed i SolidWorks Simulation. Med SolidWorks Simulation kan du validere din konstruktion løbende i konstruktionsprocessen, så du sparer både tid og penge. På kurset gennemgås både de grundlæggende dele af Finite Element Analysis og analyseprocessen i forbindelse med eksempelvis meshing, belastninger og randbetingelser. Du lærer også at tolke resultaterne, så disse kan anvendes bedst muligt i din konstruktionsproces. Vi ser også på fejlsøgning og ”best practices” i SolidWorks Simulation. Kurset er bygget op om eksempler og øvelser, så du selv arbejder med funktionerne i praksis.

DriveWorks Essentials

Lær de vigtigste værktøjer og funktioner til designautomatisering. På kurset lærer du at opsætte og administrere projekter, generere output lokalt og skabe skræddersyede dokumenter. Vi ser på, hvordan du skaber automatiserede CAD data og automatiserer modelgenerering 'on-demand'.

 

OBS! Kurset afholdes på engelsk.

SolidWorks PDM Professionel Administrator

SOLIDWORKS PDM Professional Admin er kurset til dig, der er ansvarlig for opsætning og vedligeholdelse af en SOLIDWORKS PDM Professional installation. Med SOLIDWORKS PDM kan du arbejde sikkert og effektivt med dine dokumenter i virksomheden. På kurset bliver du som administrator fortrolig med blandt andet opsætning og konfiguration af workflows, skabeloner, dokumentkort, brugergrupper og rettigheder.

SolidWorks Surface Modeling

Konstruerer du produkter med komplekse overflader? SolidWorks’ overflademodul rummer mange muligheder til løsning af avancerede konstruktionsopgaver, og dette kursus giver dig gennem øvelser og cases den nødvendige viden om funktionerne til overflademodellering. Kurset er bygget op om eksempler og øvelser, så du selv arbejder med funktionerne i praksis.

SolidWorks Mold Design

Om du konstruerer støbte emner eller støbeforme, kan SolidWorks’ Mold værktøjer hjælpe dig. Værktøjerne hjælper dig med at foretage slipanalyser på emner og gøre selve designprocessen hurtigere ved at automatisere dele af formkonstruktionen. På dette kursus vil du lære hvordan du bruger SolidWorks Mold værktøjerne til alt lige fra konstruktion af simple formværktøjer med en kerne og kavitet til komplekse former med flere trækretninger, sidetræk og indsats. Kurset omfattet også import af geometri, overflademodellering samt teknikker til manuel fremstilling af støbeformer.

SolidWorks Flow Simulation

SolidWorks Flow Simulation er et analyseværktøj som beregner flow-simulering af luftarter og væsker. Med Flow Simulation kan du reducere behovet for prototyper, fordi du fanger konstruktionsfejl tidligt i processen, således at du både sparer tid og reducerer udviklingsomkostninger. På kurset lærer du blandt andet at lave simuleringer af væskegennemstrømning og varmeoverførsel. Kurset er bygget op om eksempler og øvelser, så du selv arbejder med funktionerne i praksis. Bemærk venligst at dette kursus vil blive afholdt på engelsk

SolidWorks Assembly Modeling

I den tidlige konstruktionsproces er det afgørende at kunne analysere samlingerne i din konstruktion for at undgå fejl. På kurset lærer du at lave samlinger ved at indsætte og sammensætte komponenter og efterfølgende analysere samlingen. Håndtering af store samlinger og brugbare teknikker til udarbejdelse af nye parter i relation til en samling gennemgås også. Kurset er bygget op om eksempler og øvelser, så du selv arbejder med funktionerne i praksis. Efter dette kursus er du klar til gå videre med vores mere specialiserede SolidWorks-kurser.

SolidWorks Advanced Part Modeling

SolidWorks Advanced Part Modeling rummer mange brugbare værktøjer til din konstruktionsproces. På kurset får du kendskab til opbygning af avanceret geometri, og vi gennemgår brugen af multibody solids, sweeps, lofts og rundinger til modellering af parter med dobbeltkrumme overflader. Kurset fokuserer på arbejdet med solider, og du bliver fortrolig med de vigtigste funktioner og kommandoer. Kurset er bygget op om eksempler og øvelser, så du selv arbejder med funktionerne i praksis.

DraftSight Essentials

DraftSight er software til dokumentation af konstruktioner, udarbejdelse af 2D tegninger og håndtering af 2D data. På kurset lærer du de grundlæggende funktioner at kende, så du kan arbejde med og dele dine 2D tegninger. Kurset er bygget op om eksempler og øvelser, så du selv arbejder med funktionerne i praksis.

SolidWorks SheetMetal

SolidWorks Sheet Metal giver dig en effektiv og grundlæggende uddannelse i SolidWorks' tyndplademodul. På kurset gennemgås bl.a. opbygning af 3D-modeller, der efterfølgende bliver tildelt tyndpladeegenskaber samt opbygning af 3D-modeller, der fra starten indeholder tyndpladeegenskaber. Du lærer funktioner, kommandoer og menuer at kende, så du efter kurset er i stand til udnytte pladeudfoldningsfunktionen i dit konstruktionsarbejde. Kurset er bygget op om eksempler og øvelser, så du selv arbejder med funktionerne i praksis.

SOLIDWORKS Photo Rendering

Dette kursus er for dig, som arbejder med SOLIDWORKS Visualize og har brug for at fremstille fotorealistiske produktbilleder. SOLIDWORKS Visualize rummer en række effektive værktøjer til at skabe præsentationer af din konstruktion. Du kan lave fotorealistiske renderinger af parter og samlinger til anvendelse i både elektronisk og printet materiale. På kurset lærer du at udnytte renderingsværktøjerne til at lave både simple og komplekse renderinger, så du kan udarbejde dokumentation, brochurer, præsentationer m.v.

SolidWorks PDM Standard Administrator

SOLIDWORKS PDM Standard Admin er kurset til dig, der er ansvarlig for opsætning og vedligeholdelse af en SOLIDWORKS PDM Standard installation. Med SOLIDWORKS PDM kan du arbejde sikkert og effektivt med dine dokumenter i virksomheden. På kurset bliver du som administrator fortrolig med blandt andet opsætning og konfiguration af workflows, skabeloner, dokumentkort, brugergrupper og rettigheder.

SolidWorks Weldments

På dette kursus lærer du at bruge Weldment-modulet i SolidWorks, som er anvendeligt til bjælke- og rørkonstruktioner. Det er et optimalt og tidsbesparende værktøj til at skabe relativt komplicerede modeller (ofte svejste konstruktioner), når du har modeller, der består af profiler med en given snitlængde. Du lærer funktioner, kommandoer og menuer at kende, så du efter kurset er i stand til udnytte Weldment-funktionen i dit konstruktionsarbejde. Kurset er bygget op om eksempler og øvelser, så du selv arbejder med funktionerne i praksis.

SolidWorks Drawings

SolidWorks Drawings giver dig et indgående kendskab til udarbejdelse af dokumentation i SolidWorks. Fokus er på de grundlæggende færdigheder, og du lærer blandt andet opsætning af korrekte 2D-tegninger, dimensioner og tolerancer. Du får desuden kendskab til fremstilling og opsætning af styklister.

SolidWorks Whats New

Hvad enten du er ny bruger eller har mange års erfaring med SolidWorks, giver What’s New-kurset dig en hurtig og effektiv gennemgang af de nye features i den seneste version af SolidWorks. Den årlige opdatering indeholder som regel mellem 200 og 300 nye funktioner og features. På kurset gennemgår vi de vigtigste med øvelser og eksempler, så du bliver fortrolig med de nye muligheder. Kurset er bygget op om eksempler og øvelser, så du selv arbejder med funktionerne i praksis.

SOLIDWORKS Industrial Design

SOLIDWORKS 3D EXPERIENCE-platformen hjælper dig til at udvikle og evaluere dit koncept inden du lægger dig fast på de detaljerede designs og ikke mindst igangsætter produktion. SOLIDWORKS Industrial Designer er et effektivt konceptværktøj til indutrielt design og udvikling af forbrugerprodukter. På kurset lærer du at udnytte SOLIDWORKS Industrial Designer til at skabe, indfange og evaluere koncepter på det tidlige stadie, hvor hverken prototyper eller detajlerede konstruktioner og modeller eksisterer.

SOLIDWORKS MBD

På dette kursus lærer du at anvende SOLIDWORKS MBD til at præsentere produkt- og produktionsinformationer (PMI) i 3D PDF. Vi ser på DimXpert og annotation views kombineret med publisering af 3D views.

SOLIDWORKS Inspection

SOLIDWORKS Inspection strømliner udarbejdelsen af kontrolspecifikationer. På kurset lærer du, hvordan du anvender Inspection til at automatisere arbejdet med kontrolspecifikationer og rapporter. Vi arbejder både med Inspection som add-in og standalone licens.

SOLIDWORKS Sustainability

Bliv en fremsynet, miljøbevidst konstruktør. Med SOLIDWORKS Sustainability kan du integrere miljøhensyn i din udviklingsproces. Lær hvordan du med værktøjerne i Sustainability og SustainabilityXpress kan vurdere de miljømæssige konsekvenser og belastninger af dine konstruktionsvalg.

SOLIDWORKS Administrator

Dette kursus er henvendt til dig, som netop har investeret i SOLIDWORKS software, eller som administrerer virksomhedens SOLIDWORKS-licenser. Det er afgørende at vide, hvordan du installerer, konfigurerer og vedligeholder systemet korrekt, så du undgår at spilde tid på tekniske problemer senere hen. På kurset lærer du at installere og vedligeholde installationen ved hjælp af Installation Manager og SOLIDWORKS Administrative image. Kontrol af licensbrug med SolidNetwork License (SNL) dækkes, og det samme gør fejlsøgning, diagnoselogs og afinstallation. Du lærer desuden om filstrukturer og referencehåndtering, administration af Toolbox og håndtering af et datamiljø med potentielt mange brugere.

SOLIDWORKS Electrical - Schematic

Arbejder du med produkter med indbyggede elektriske systemer og har behov for skematiske layouts i dine tegninger? Kurset er for dig, som vil i gang med SOLIDWORKS Electrical Schematic og optimere dine tegninger. På kurset lærer du at anvende templates, forskellige tegningstyper, symboler og komponenter samt krydsreferencer.

SOLIDWORKS Electrical - 3D

Hvordan integrerer du dine skematiske designdata med fx en 3D model af en maskine? Det lærer du på kurset her. Vi ser på, hvordan man arbejder med elektriske og mekaniske komponenter sammen, eksempelvis kabler, ledninger og kabinetter, og så lærer du, hvordan 2D og 3D arbejder sammen i SOLIDWORKS Electrical.

SolidWorks PDM Brugerkursus

Dette kursus er henvendt til dig, der anvender SOLIDWORKS PDM til filhåndtering. Med SOLIDWORKS PDM kan du arbejde sikkert og effektivt med dine dokumenter i virksomheden. På kurset lærer du de grundlæggende funktioner at kende og bliver fortrolig med arbejdet i et PDM-system.

3d print kursus

Helt nyt kursus i 3D print, hvor du kan få hands on erfaring med teknologien. Du får mulighed for at teste en printer, lære hvordan en 3D printer fungerer og hvad man bør tænke på, når man konstruerer produkter, som skal printes. Kurset varer 1 dag, og vi kommer blandt andet til at se på: – Hvilke typer af 3D printere findes og hvordan de fungerer – Hvordan 3D print anvendes til prototyper – Hvordan 3D print kan anvendes i produktionen – Hvordan man forbereder modeller til 3D print Du prøver desuden selv at designe og printe et emne, som du får med hjem.

SolidWorks Simulation Premium: Dynamics

Målet med dette kursus er at lære dig, hvordan du bruger SolidWorks Simulation Softwaren samt lære dig at analysere både lineært og nonlineært, hvordan dine emner og samlingskonstruktioner opfører sig dynamisk strukturelt ved forskellige belastninger såsom analyser af vibrationer og chok-påvirkninger. Du bliver trænet i forskellige former for dynamiske belastninger herunder tidsafhængige analyser (kraftpåvirkninger såvel som chok-belastninger ved bevægelse), harmonisk analyse og analyse af påvirkninger med tilfældige vibrationer (Omfatter eksempel på MIL-STD-810F), analyse i forhold til et spektrum af svarmuligheder samt introduktion til nonlineær simulering af emners og samlingers dynamiske opførsel.

SolidWorks Simulation Premium: Nonlinear

Dette kursus bringer dine kompetencer inden for stress-analyser ved hjælp af nonlineær simulering med SolidWorks Simulation FEA op på et nyt niveau. Du får hands-on træning i brugen af nonlineær simulering med SolidWorks Premium, og kurset giver dig et overblik over en lang række emner inden for nonlineær strukturel analyse. Du lærer hvordan du håndterer 3D-modeller, der indeholder store forskydninger og/eller stor eftergivenhed. Desuden øver du dig i brugen af de mange nonlineære materiale-modeller, som er til rådighed i SolidWorks Simulation og allervigtigst: Du lærer, hvordan du gennemfører en nonlineær stress-analyse succesfuldt fra start til slut.

SolidWorks Pre Essentials

Står du over for at skifte fra 2D til 3D, og har du begrænset kendskab til CAD og SolidWorks? Så er dette kursus noget for dig. Pre Essentials introducerer dig til SolidWorks og fokuserer på grundlæggende 3D konstruktion. Kurset forbereder dig til vores SolidWorks Grundkursus. Kurset passer også til dig, der ikke kommer til at arbejde med konstruktion i SolidWorks til daglig, men blot til skal åbne og se parter og tegninger.