SOLIDWORKS 3D CAD

SolidWorks Essentials

SolidWorks Grundkursus giver dig en hurtig og effektiv gennemgang af alle de grundlæggende funktioner i SolidWorks, blandt andet modellering af pater og assemblies. Vi kommer også ind på 2D tegningsdelen, så du kan fremstille produktionstegninger af de modeller, der er blevet konstrueret. Fokus er på at give dig færdigheder til at arbejde med de grundlæggende funktioner i SolidWorks. Kurset er et godt fundament for at indarbejde en effektiv konstruktionsproces i din virksomhed. Kurset er bygget op om eksempler og øvelser, så du selv arbejder med funktionerne i praksis.

SolidWorks Surface Modeling

Konstruerer du produkter med komplekse overflader? SolidWorks’ overflademodul rummer mange muligheder til løsning af avancerede konstruktionsopgaver, og dette kursus giver dig gennem øvelser og cases den nødvendige viden om funktionerne til overflademodellering. Kurset er bygget op om eksempler og øvelser, så du selv arbejder med funktionerne i praksis.

SolidWorks Assembly Modeling

I den tidlige konstruktionsproces er det afgørende at kunne analysere samlingerne i din konstruktion for at undgå fejl. På kurset lærer du at lave samlinger ved at indsætte og sammensætte komponenter og efterfølgende analysere samlingen. Håndtering af store samlinger og brugbare teknikker til udarbejdelse af nye parter i relation til en samling gennemgås også. Kurset er bygget op om eksempler og øvelser, så du selv arbejder med funktionerne i praksis. Efter dette kursus er du klar til gå videre med vores mere specialiserede SolidWorks-kurser.

SolidWorks Advanced Part Modeling

SolidWorks Advanced Part Modeling rummer mange brugbare værktøjer til din konstruktionsproces. På kurset får du kendskab til opbygning af avanceret geometri, og vi gennemgår brugen af multibody solids, sweeps, lofts og rundinger til modellering af parter med dobbeltkrumme overflader. Kurset fokuserer på arbejdet med solider, og du bliver fortrolig med de vigtigste funktioner og kommandoer. Kurset er bygget op om eksempler og øvelser, så du selv arbejder med funktionerne i praksis.

SolidWorks SheetMetal

SolidWorks Sheet Metal giver dig en effektiv og grundlæggende uddannelse i SolidWorks' tyndplademodul. På kurset gennemgås bl.a. opbygning af 3D-modeller, der efterfølgende bliver tildelt tyndpladeegenskaber samt opbygning af 3D-modeller, der fra starten indeholder tyndpladeegenskaber. Du lærer funktioner, kommandoer og menuer at kende, så du efter kurset er i stand til udnytte pladeudfoldningsfunktionen i dit konstruktionsarbejde. Kurset er bygget op om eksempler og øvelser, så du selv arbejder med funktionerne i praksis.

SolidWorks Weldments

På dette kursus lærer du at bruge Weldment-modulet i SolidWorks, som er anvendeligt til bjælke- og rørkonstruktioner. Det er et optimalt og tidsbesparende værktøj til at skabe relativt komplicerede modeller (ofte svejste konstruktioner), når du har modeller, der består af profiler med en given snitlængde. Du lærer funktioner, kommandoer og menuer at kende, så du efter kurset er i stand til udnytte Weldment-funktionen i dit konstruktionsarbejde. Kurset er bygget op om eksempler og øvelser, så du selv arbejder med funktionerne i praksis.

SolidWorks Routing: Electrical

SolidWorks Routing Electrical giver dig en gennemgang af, hvordan man let fremstiller kabelkonstruktioner, og fokus ligger på integration af elektrisk og mekanisk design. Vi gennemgår også, hvordan du anvender standardbiblioteket og opretter egne biblioteker. Ved at anvende Routing-værktøjet rigtig opnår du vigtig information om din konstruktion, som blandt andet kan bruges til styklister eller til beregning af den plads kablet kræver. Kurset er bygget op om eksempler og øvelser, så du selv arbejder med funktionerne i praksis. Bemærk: SolidWorks Routing rummer også funktioner til rør- og slangekonstruktion, men dette kursus beskæftiger sig udelukkende med den elektriske del af Routing.

SolidWorks Drawings

SolidWorks Drawings giver dig et indgående kendskab til udarbejdelse af dokumentation i SolidWorks. Fokus er på de grundlæggende færdigheder, og du lærer blandt andet opsætning af korrekte 2D-tegninger, dimensioner og tolerancer. Du får desuden kendskab til fremstilling og opsætning af styklister.

SolidWorks Mold Design

Om du konstruerer støbte emner eller støbeforme, kan SolidWorks’ Mold værktøjer hjælpe dig. Værktøjerne hjælper dig med at foretage slipanalyser på emner og gøre selve designprocessen hurtigere ved at automatisere dele af formkonstruktionen. På dette kursus vil du lære hvordan du bruger SolidWorks Mold værktøjerne til alt lige fra konstruktion af simple formværktøjer med en kerne og kavitet til komplekse former med flere trækretninger, sidetræk og indsats. Kurset omfattet også import af geometri, overflademodellering samt teknikker til manuel fremstilling af støbeformer.

SolidWorks Routing: Piping & Tubing

På dette kursus lærer du at anvende SolidWorks Routing til træk af rør og slanger i konstruktioner. Vi gennemgår også, hvordan du anvender standardbiblioteket og opretter egne biblioteker. Ved at anvende Routing-værktøjet rigtigt opnår du vigtig information om din konstruktion, som blandt andet kan bruges til styklister eller til 2D tegning af rørkonstruktioner. Kurset er bygget op om eksempler og øvelser, så du selv arbejder med funktionerne i praksis.

SolidWorks Essentials English

This is an essential training to help you get started working in SolidWorks. The classroom training and training materials will be in English. Among other things we look at the three basic areas – part, assembly and drawing. The class focuses on basic skills. To get more specific skills we recommend that you also attend to one of our advanced trainings with more focus on the following areas: Drawing, advanced part, advanced assembly, sheet metal or file management. Please contact us for suggestions on training sessions