Artlinco A/S

  • Med SolidWorks har virksomheden opnået tre gange kortere udviklingstid
  • SolidWorks eDrawing nyttigt i kommunikationen med kunder
  • Større kundetilfredshed

UDFORDRINGEN

Artlinco udvikler og implementerer strategiske produktudviklingsløsninger i industrien. De er erfarent team bestående af både ingeniører, konstruktører og projektledere suppleret af eksterne konsulenter med specielle kompetencer. Virksomheden havde brug for at CAD-værktøj, som kunne bruges i hele processen – fra idé til færdigt produkt.

Artlinco A/S

LØSNINGEN

Virksomheden evaluerede en række 3D CAD-løsninger og spurgte desuden deres kunder, hvilken software de foretrak. Artlinco valgte i sidste ende SolidWorks, fordi dette var den løsning, som fungerede bedst for alle de involverede parter.

Et af de første produkter, virksomheden konstruerede i SolidWorks, var en stor landbrugsmaskine til transport af korn. De påbegyndte udviklingsarbejdet i juni 2005 – ganske kort tid efter installeringen af SolidWorks. I november samme år blev en prototype vist frem på en udstilling i Tyskland, hvor der blev solgt 48 maskiner til hver flere tusinde dollar allerede inden maskinen var sat i produktion, og i januar 2006 var produktet på markedet.

Virksomheden vurderer, at processen fra idé til færdigt produkt ville have taget tre gange så lang tid med det tidligere konstruktionsværktøj. I produktudviklingen er dialogen mellem virksomhed og klient afgørende, og derfor bruger Artlinco jævnligt SolidWorks eDrawing for at opnå den bedst mulige kommunikation med kunderne. Virksomheden bruger desuden ofte SolidWorks Simulation til styrkeberegninger inden der udarbejdes prototyper.

Produkter: SOLIDWORKS Simulation, SOLIDWORKS 3D CAD

Brancher: Konsulentbistand