HTC Sweden AB

  • En brugervenlig integreret CAD/PDM-løsning, der opfylder alle virksomhedens krav
  • Hurtigere og mere strukturerede udviklingsprocesser
  • Store tids- og pengebesparelser som følge af implementering af strømlinede og automatiserede arbejdsgange
  • Kursus i PDM-administration har givet muligheder for selv at tilpasse systemet yderligere
  • Effektiv og professionel support på PLM-løsningen

UDFORDRINGEN

HTC Sweden er verdens førende leverandør af løsninger til slibning af horisontale flader som eksempelvis alle mulige former for gulve. Virksomheden har hovedkvarter i svenske Söderköping, har 170 medarbejdere og underafdelinger i  USA, Tyskland, England og Frankrig. HTC Swedens produkter er elektromekaniske og udvikles i dag i SolidWorks suppleret med SolidWorks Electrical til el-delen af produkterne og Simulation til simulering af flow og styrkeberegninger.

HTC Sweden har i en årrække haft en PDM-løsning, der var både langsom, svær at anvende og dårligt integreret med virksomhedens CAD-software fra den samme leverandør.

HTC Sweden - gulve

LØSNINGEN

Efter et succesfuldt implementeringsprojekt sammen med PLM Group har HTC Sweden erstattet PDM- og CAD-software, der ikke levede op til virksomhedens krav, med en velfungerende løsning.

På grund af stor utilfredshed med sine eksisterende CAD- og PDM-løsninger har HTC Sweden valgt at udskifte dem med SolidWorks PDM Professional og SolidWorks CAD-software fra PLM Group. Sammen med PLM Groups løsningsteam har virksomheden specificeret og gennemført implementeringen af softwareløsningerne. Det tætte samarbejde har resulteret i en løsning, der fuldt ud opfylder virksomhedens krav til brugervenlig og effektiv håndtering af de vitale udviklingsdata.

HTC Sweden er verdens førende leverandør af løsninger til slibning af horisontale flader som eksempelvis alle mulige former for gulve. Virksomhedens produkter er elektromekaniske og udvikles i dag i SolidWorks suppleret med SolidWorks Electrical til el-delen af produkterne og Simulation til simulering af flow og styrkeberegninger.

HTC Sweden har i en årrække haft en PDM-løsning, der var både langsom, svær at anvende og dårligt integreret med virksomhedens CAD-software fra den samme leverandør. Også supporten på systemet var utilfredsstillende, forklarer Daniel Gustavsson:

”Efter et krisemøde med både vores forhandler og softwareleverandøren bag systemet stod det klart, at det ville blive både en meget omfattende og kostbar opgave at ændre systemets opsætning, og vi valgte derfor at se os om efter et nyt system.”

 

Forstudie førte til effektiv PDM-løsning

HTC006248

Efter sonderinger i PDM-markedet valgte HTC Sweden sammen med PLM Group at gennemføre et forstudie omkring PDM og SolidWorks som CAD-system. Efter en grundig gennemgang af muligheder og krav udarbejdede PLM Group et forslag til hvordan systemet kunne sættes op med en række automatiserede arbejdsgange.

HTC Sweden accepterede forslaget, og selve implementeringen af PDM- og CAD-løsningerne beskriver Daniel Gustavsson som et tæt parløb, hvor PLM Groups løsningsteam formåede at omsætte kravene fra HTC Sweden til effektive løsninger:

”Vi har i dag en PDM-løsning, som indfrier vores behov og er meget enkelt at anvende for brugerne i dagligdagen. De ønsker at arbejde med CAD og bryder sig ikke om at flytte rundt på data. Derfor var brugervenligheden i systemet afgørende for os, siger han:

”Vores udviklingsarbejde forløber både hurtigere og er mere strømlinet mere flydende og det allervigtigste er, at nedetiden på løsningerne, som især kan være kostbar i meget hektiske faser af et udviklingsprojekt, er reduceret til et minimum.”

Bedre PDM-kommunikation

HTC Sweden har sammen med PLM Group indrettet PDM-løsningen, så alle CAD-filer, hvad enten de er mekaniske eller elektriske håndteres på den samme måde i systemet, og det betyder at kommunikationen mellem de forskellige udviklingsteams er blevet meget lettere:

”De kan meget lettere hjælpe hinanden. Tidligere var PDM to forskellige verdener for dem selv om de anvendte den samme software,” påpeger Daniel Gustavsson.”

PLM Group har sat systemet op til automatisk at afvikle en række foruddefinerede opgaver. Opsætningen af arbejdsgange omfatter et par tilføjelsesprogrammer til PDM. Det gælder blandt andet et program til automatisk generering af serienumre på aktive emner i de produkter, HTC Sweden markedsfører. Et andet tilføjelsesprogram sørger for at alle konstruktionsfiler, der godkendes i CAD-systemet automatisk genererer en PDF-fil med tegninger og en 3D CAD-fil som gemmes på en server. Via en webside kan medarbejderne i produktionen, indkøbsafdelingen og kvalitetsafdelingen søge frit i dem, når de har behov for produktinformationer.

PDM-systemet er også integreret med HTC Swedens ERP-system. Forbindelsen er indtil videre ret enkel. PDM-systemet læser i dag data i nogle få tabeller i ERP-systemet som for eksempel enheder og HS statistik-numre, så data er ens i de to systemer,” forklarer  Daniel Gustavsson:

”I fremtiden kommer PDM-systemet automatisk til at opdatere HS-numrene. Desuden kan PDM-systemet generere styklistefiler i Excel-format, så de er klar til anvendelse i ERP-systemet på et senere tidspunkt.”

God uddannelse i PDM-administration

HTC000353
Daniel Gustavsson har sammen med en kollega gennemgået en uddannelse hos PLM Group i administration af PDM-systemet, som han er særdeles tilfreds med. Han betegner det som en af de største fordele ved den nye løsning, at den er let at vedligeholde og at HTC Sweden selv kan stå for meget af vedligeholdsarbejdet:

”Mulighederne for tilpasning af PDM-systemet er meget mere omfattende end i vores tidligere system. Vi kan nu selv administrere systemet og ændre opsætningen meget enkelt uden at være nødt til at indkalde eksperter fra PLM Group, hver gang vi støder på noget, vi har behov for at ændre.” forklarer han og tilføjer:

”I det  tidligere system tog det typisk et par dage for en ekspert for at lave en ændring og arbejdet foregik her hos os, og når systemet skulle opgraderes, stod det stille en hel arbejdsdag, så vores syv medarbejdere i udviklingsafdelingen blev nødt til at arbejde med andre opgaver.”

 

Professionel support fra PLM Group

Daniel Gustavsson roser supportmedarbejderne hos PLM Group:

”Når det er nødvendigt får vi både god og hurtig hjælp. Supportafdelingen svarer altid på henvendelser, og jeg får megen brugbar information – også omkring avancerede muligheder, som jeg aldrig har hørt om før. Supportmedarbejderne er højt uddannede og meget professionelle, og jeg får altid brugbare svar på mine spørgsmål.”

Selv om hele CAD- og PDM-løsningen stadig er ret ny for brugerne, er deres tilfredshed meget højere end tidligere, understreger Daniel Gustavsson:

”Vi måler effektiviteten af løsningen på antallet af spørgsmål fra brugerne, og dem har vi meget færre af end tidligere. Automatiseringen af en lang række arbejdsgange og processer bevirker også at det ikke længere er vigtigt for at kende til de systemer, de ikke normalt arbejder med og i stedet kan koncentrere sig om deres kerneopgave med at udvikle nye produkter.”

Produkter: SolidWorks PDM Professional, SOLIDWORKS 3D CAD

Brancher: Forbrugerprodukter og Industrimaskiner