Reac A/S

  • Med SolidWorks er antallet af fysiske prototyper reduceret med 50 %
  • Bedre kommunikation med underleverandører og kunder
  • SolidWorks Costing-modulet giver gode retningslinjer for omkostningerne ved produktion af nye emner

UDFORDRINGEN

Reac A/S i Herning blev grundlagt som smedevirksomhed i 1996 under navnet Balle A/S. I 2006 overgik virksomheden til at blive produktionsvirksomhed med speciale i udvikling og produktion af lift- og tilt-systemer til sædehejs i el-kørestole. Overgangen fra at være en traditionel smedevirksomhed til at blive en ordreproducerende virksomhed krævede, at udviklingsprocessen blev optimeret.

Reac A/S

LØSNINGEN

Med SolidWorks er udviklingstiden skåret drastisk ned og virksomhedens dialog med kunderne blevet styrket.
”Ved overgangen fra smede- til produktionsvirksomhed erkendte vi, at vi havde et mangelfuldt tegningsgrundlag. Produktionstegningerne var ofte blot skitser på papir. Vi indførte 3D CAD for at gøre udviklingsprocessen overskuelig og for at kunne anvende 3D modeller både internt og i forbindelse med salg og marketing. Vi havde behov for et værktøj til letforståelig visuel kommunikation,” fortæller Daniel Egebjerg, der er teknisk chef hos Reac.

Når valget faldt på SolidWorks var det dels betinget af CAD-systemets brugervenlighed, dels at det dækker alle Reacs behov i forbindelse med produktudvikling. Anvendelsen af SolidWorks er blevet stadigt bredere, og især Costing-mulet har Reac glæde af.
”Vi anvender Costing mere og mere. Modulet giver os gode retningslinjer omkring omkostningerne ved produktionen af nye emner. Vi kan selv udføre de prisvurderinger, der er nødvendige for at kunne træffe beslutninger hurtigere, og vi slipper for at skulle kommunikere frem og tilbage med underleverandørerne om priser. Det sparer en masse tid og frustrationer,” fortæller Daniel Egebjerg.

Daniel Egebjerg peger på, at én af de store tidsmæssige og økonomiske gevinster ved at anvende SolidWorks har været at kunne reducere antallet af fysiske prototyper med mere end 50 procent.
”Målet for os er at kunne sende verificerede prototyper ud til fysisk test. Vi har allerede skåret drastisk ned på antallet af prototyper og vi regner med at kunne reducere yderligere,” fortæller Daniel Egebjerg.

Den store gevinst for Reac ved at anvende SolidWorks består foruden tids- og omkostningsbesparelser især i kommunikationen både internt mellem udvikling og produktion og eksternt til underleverandører og kunder.
”Hele det workflow, vi opnår ved at kommunikere i 3D, er en stor fordel for os. Det gør det også meget lettere for nye personer, der bliver impliceret i et udviklingsprojekt, at forstå hvad det handler om, forklarer Daniel Egebjerg.

Kommunikationen med kunderne foregår i dag i vid udstrækning på basis af 3D-modeller og Daniel Egebjerg understreger, at dette har været meget befordrende for at opnå en bedre forståelse af produkterne hos Reacs kunder.

Produkter: SOLIDWORKS PDM, SOLIDWORKS 3D CAD

Brancher: Industriudstyr