Svenska Teknikingenjörer AB (Sting)

  • SolidWorks Simulation løste meget komplekse opgaver
  • Efter endt simulering opfylder broen alle krav
  • Rigtig godt samarbejde med PLM Group

UDFORDRINGEN

Svenska Teknikingenjörer AB har specialiseret sig i rådgivning og konstruktion inden for områderne el, mekanik og hydraulik og blandt specialerne er opgaver i forbindelse med brobyggerier. Ingeniørfirmaets kunder findes inden for den offentlige sektor og industrien.

Svenska Teknikingenjörer AB har anvendt SolidWorks Simulation til omfattende og avancerede simuleringer af en cykel- og fodgængerbro over Fyrisån i Uppsala.

Svenska Teknikingenjörer AB (Sting)

LØSNINGEN

SolidWorks Simulation har været brugt til at sikre at en kommende klapbro for fodgængere og cyklister, der vil krydse over Fyrisån i Uppsala, kan bære den vægt, den er beregnet på at skulle kunne klare. Broen i Uppsala er af typen hollandsk klapbro med en overliggende kontravægt, der vejer 20 ton. Kontravægten er med til at sikre, at broen let kan åbnes ved hjælp af et hydraulisk system.
Broklappen er 11,3 meter lang, 5,3 meter bred og vejer 16 ton, og hele konstruktionen er udført i stål.

Den største udfordring ved at skulle simulere konstruktionen af klapbroen lå i dens fysiske størrelse og dens slanke udformning, fortæller ingeniør Albin Särndahl, Sting:
”På grund af størrelsen var det en stor opgave at lave det komplekse net (meshing), der udgør basis for at kunne gennemføre styrkeberegningerne, og vi har lavet meget store beregninger, men efter meshingen var overstået, klarede SolidWorks Simulation opgaven uden problemer.”
Ingeniørfirmaet har simuleret forskellige dele af broens konstruktion med henblik på at analysere nedbøjning, brudstyrke og egenfrekvens, og broens konstruktion opfylder til fulde kravene i Eurocode-standarden for denne type af bygningsværker.

3D CAD-modellen af klapbroen blev oprindeligt konstrueret i et andet 3D CAD-system, men Sting foretrak at gøre den klar til opførelse i SolidWorks, fordi virksomheden vurderede, at SolidWorks Simulation var det bedste system til at løse simuleringsopgaverne. Firmaet råder i dag over to SolidWorks-licenser.
”Vi konstruerede de underdimensionerede dele af broen om ved hjælp af SolidWorks, og vi ville gerne have udført hele konstruktionsopgaven i SolidWorks, men vi havde en model fra et andet CAD-system som udgangspunkt,” forklarer Albin Särndahl.

Albin Särndahl fortæller, at Svenska Teknikingenjörer AB er glade for samarbejdet med PLM Group:
”Vi har været på kurser hos PLM Group, og vi har jævnligt kontakt med supportafdelingen. Vi er meget tilfredse med samarbejdet,” understreger han.

Produkter: SOLIDWORKS Simulation, SOLIDWORKS 3D CAD

Brancher: Konsulentbistand