Tips & Tricks – Ctrl A

Har du nogen sinde siddet med SolidWorks og skulle udvælge mange hjørner, kanter eller flader og tænkt at det må da være en nemmere måde at vælge disse på??

Og ja det findes der i form af en kombination af filtrene i SolidWorks og Ctrl-A. Hvis du inden du trykker Ctrl-A, i Selection Filter Toolbaren, vælger den eller de ønskede entities  (hjørner, kanter mm.) og derefter trykker Ctrl-A, vil du vælge alle de entities du har vælgt i din Selection Filter Toolbar.
Jeg har ikke selv Selection Filter Toolbaren tændt hele tiden, men tænder og slukke for den ved at trykke på [F5] tasten.