HostPLM er rygraden i ambitiøs vækststrategi

Hos det finske produktudviklingsfirma Defour Oy har HostPLM fra PLM Group fået en nøglerolle i firmaets vækst- og netværksstrategi.

I løbet af sin blot tre-årige levetid har det finske konsulentfirma Defour Oy fordoblet medarbejderskaren fra tre til seks personer. Med hjælp fra en kombination af SolidWorks, SolidWorks Composer og HostPLM fra PLM Group regner firmaet med i løbet af et par år atter at kunne fordoble antallet af medarbejdere til omkring 12 ansatte.

Defour Oy er stiftet i 2009 som et konsulentfirma inden for produktudvikling. Specialerne er udvikling af produkter til medicinal- og sundhedsområdet, apparater til sikkerhedsområdet samt forskellige professionelle apparater inden for andre områder. Defour lægger stor vægt på netværk og på at arbejde tæt sammen med partnere og kunder.

Konsulentfirmaet råder over særdeles stor ekspertise inden for produktudvikling:
”Tilsammen repræsenterer vi i dag omkring 150 års erfaring med produktudvikling indenfor især mobiltelefoni og medicinalområdet,” fortæller administrerende direktør Petri Perälä, Defour.

Siden starten har Defour anvendt SolidWorks som CAD-system. For nylig er CAD-systemet blevet suppleret med HostPLM fra PLM Group samt SolidWorks Composer til udarbejdelse af teknisk dokumentation. Defour råder i dag over fem SolidWorks-licenser, seks HostPLM-licenser og én SolidWorks Composer-licens.
”Vi valgte at satse på SolidWorks som CAD-system, fordi SolidWorks har et gunstigt forhold mellem pris og ydelse og fuldt ud dækker vores behov,” forklarer Petri Perälä.
At Defour har valgt at implementere HostPLM skyldes, at firmaet i forbindelse med et komplekst udviklingsprojekt i 2011 fik behov for at kunne dele filer med kunden og styre de produktdata, der blev genereret i forbindelse med projektet.

”Vi gik i gang med at udvikle vores eget PDM-system, men det viste sig at være et endeløst arbejde, og systemet kunne ikke dække alle vores behov. I stedet besluttede vi at satse på et standard-system. Vi undersøgte fem forskellige systemer, men vi var meget tøvende overfor at skulle investere i en server til at afvikle systemerne. Da vi blev præsenteret for HostPLM, var vi meget glade for at se kombinationen af den letanvendelige brugergrænseflade og Cloud Computing-løsningen,” understreger Petri Perälä.

HostPLM er blevet rygraden i en ambitiøs plan om vækst. Petri Perälä peger på, at det i den forbindelse er nødvendigt at anvende et PDM-system:
”Når flere arbejder sammen om projekter, opstår behovet for ét fælles system, der kan holde styr på de mange informationer, der genereres. Det gælder ikke kun 3D CAD-filer, men også alle de mange data som skabes under udviklingsprocessen.”

Ifølge Petri Perälä er en af de store fordele ved at bruge HostPLM™ muligheden for at få adgang til data alle steder og på alle enheder. Defour har anvendt systemet via smartphones med en 3G-forbindelse: ”Vi laver ofte designworkshops med vores kunder. Online-forbindelsen med HostPLM™ har både gjort vores designprocesser hurtigere og gjort det muligt for vores konstruktører at udnytte informationer vores administrative systemer. Data er nu altid tilgængelige og opdaterede via sikre forbindelser,” fortæller han. Defour vil desuden anvende HostPLM til at give kunderne direkte adgang til de data, der skabes i forbindelse med fælles udviklingsprojekter, og systemet bliver en hjørnesten i kvalitetsstyringen i forbindelse med fremtidige udviklingsprojekter.

SolidWorks Composer spiller lige som HostPLM en vigtig rolle i vækststrategien. Systemet har hidtil primært været anvendt til fremstilling af teknisk dokumentation, men Petri Perälä fortæller, at næste skridt bliver at lave montagevejledninger, brugermanualer og andre former for mere avanceret 3D-dokumentation:
”Vi ser et stort behov for at kunne fremstille mange forskellige former for dokumentation baseret direkte på 3D-filerne fra SolidWorks,” forklarer han.